De federale overheid is enkel bevoegd voor de transporten die ons land doorkruisen met een buitenlandse bestemming. In 2006 waren dat er 27.000, in 2010 ruim 43.000. De controle op de in- en uitvoer van gevaarlijke stoffen is voor rekening van de gewesten. Een hele reeks spullen valt onder de noemer "gevaarlijk afval". "Het gaat onder meer om 80.000 ton loodaccu's, 63.000 ton vervuilde grond, 35.000 ton elektrisch aval, 33.000 ton afvalolie, enzovoort", besluit Wolllants nog uit de info van Wathelet. (KAV)

De federale overheid is enkel bevoegd voor de transporten die ons land doorkruisen met een buitenlandse bestemming. In 2006 waren dat er 27.000, in 2010 ruim 43.000. De controle op de in- en uitvoer van gevaarlijke stoffen is voor rekening van de gewesten. Een hele reeks spullen valt onder de noemer "gevaarlijk afval". "Het gaat onder meer om 80.000 ton loodaccu's, 63.000 ton vervuilde grond, 35.000 ton elektrisch aval, 33.000 ton afvalolie, enzovoort", besluit Wolllants nog uit de info van Wathelet. (KAV)