Ze vormen in zeker zin het sluitstuk van een succesvol asielbeleid: de uitwijzingsbevelen, of - in meer ambtelijke termen - bevelen om het grondgebied te verlaten (BGV). Wie na een asielaanvraag nul op het rekest krijgt, wordt door zo'n BGV gedwongen om het land te verlaten. Erg vaak worden die bevelen echter aan de laars gelapt: asielzoekers duiken dan onder, gaan aan de slag in het zwartwerkcircuit, of belanden op straat.
...