In het onderzoek naar eventuele onopzettelijke doodslag, door gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid, bij de overstromingen in Wallonië die aan 41 mensen het leven kostten, voerde het Luikse parket de voorbije weken huiszoekingen uit, onder meer bij het KMI en in de ambtswoning van de Luikse gouverneur Hervé Jamar (MR). De gouverneur is er alvast gerust op, vertelde hij in een verbazingwekkend interview in Le Soir vorig weekend. 'Ze hebben alleen computerbestanden gekopieerd, heus niet mijn kleren meegenomen.'
...

In het onderzoek naar eventuele onopzettelijke doodslag, door gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid, bij de overstromingen in Wallonië die aan 41 mensen het leven kostten, voerde het Luikse parket de voorbije weken huiszoekingen uit, onder meer bij het KMI en in de ambtswoning van de Luikse gouverneur Hervé Jamar (MR). De gouverneur is er alvast gerust op, vertelde hij in een verbazingwekkend interview in Le Soir vorig weekend. 'Ze hebben alleen computerbestanden gekopieerd, heus niet mijn kleren meegenomen.' Hervé Jamar kwam onder vuur te liggen omdat hij tijdens de fatale regenval van 14 en 15 juli in zijn streek in geen velden of wegen te bespeuren was. Na wekenlang stilzwijgen diende de gouverneur zijn critici van antwoord. Jamar, zo blijkt, was die dagen nog met vakantie, maar niet in het buitenland, zoals veel mensen verkeerdelijk hadden begrepen, wel in zijn huis in Grâce-Hollogne. Toen Jamar op 15 juli 's ochtends op de radio de berichten over de extreme regenval hoorde - de alarmerende stijging van het waterpeil de dag ervoor was hem kennelijk ontgaan - kwam het niet in hem op zijn vakantie in te korten. Wel ging hij meteen achter de schermen en 'op vrijwillige basis' een handje toesteken. Concreet: hij ging poolshoogte nemen 'op het terrein'. De provinciale regie over de ramp liet hij over aan Catherine Delcourt, die tijdens zijn afwezigheid als waarnemend provinciegouverneur optrad. Delcourt had op dat moment al 24 uur van crisisvergaderingen achter de rug, Jamar kon daar als buitenstaander naar eigen zeggen weinig beginnen. Pas op 17 juli 's avonds - 'ik hoop dat men mij niet verwijt dat ik negen dagen per jaar vakantie heb' - nam hij officieel zijn gouverneursfunctie weer op. Of Jamar juridisch of politiek iets te verwijten valt, moeten de onderzoeksrechter en de parlementaire onderzoekscommissie in het Waals Parlement uitmaken. Maar het interview dat hij gaf helpt zijn zaak niet. Op de vraag van de journalisten of Jamar zich schuldig voelt over de gebrekkige voorbereiding en de laattijdige evacuatiebevelen in de getroffen dorpen, riposteert hij dat hij geen commentaar kan geven op een film die hij niet heeft gezien. Op de vraag of hij zich de kritiek van met name Vlaamse politici aantrekt, antwoordt hij dat hij daar lak aan heeft. 'Ze vertellen nonsens.' Na het interview bood schrijver en columnist Thomas Gunzig zichzelf op Twitter aan voor vrijwilligerswerk tegen 'ruim 7000 euro per maand' - onkostenvergoeding en ambtswoning buiten beschouwing gelaten. Aan de telefoon zegt de Luikse politoloog Pierre Verjans, die weliswaar ook wijst naar bezuinigingen bij de Civiele Bescherming onder toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA), dat Jamars interview leest als diens zwanenzang, het ronduit ergerlijke relaas 'van iemand die denkt dat hij aan niets of niemand nog verantwoording hoeft af te leggen'.