Ooit was het overleg tussen werkgevers en werknemers de motor voor vooruitgang in ons land, vandaag is het eerder de rem. De sociale partners verdedigen nu vooral het belang van hun achterban: de vakbonden komen op voor de werknemers, de werkgeversorganisaties voor de ondernemers. Geen van beide komt op voor bijvoorbeeld de armen of de grote groep inactieven, ze ijveren nauwelijks meer voor het welzijn van het land en al zijn inwoners. De verantwoordelijkheid voor die verlammende werking ligt niet alleen bij de sociale partners zelf, maar ook bij de regering.
...