Kunnen burgemeesters de wereld besturen? Als je het aan de burgemeesters zelf vraagt wél, natuurlijk. Want het is op het lokale niveau dat je echte veranderingen kunt realiseren, dat je het contact met de mensen behoudt en innovatief kunt zijn. Dat is heel wat anders dan ministers die op eenzame hoogte nauwelijks voeling hebben met de basis of dan parlementsleden die in technocratische comités amper nog aandacht krijgen van die basis. Maar hoewel vele lokale bestuurders zich met hart en ziel in de verkiezingsstrijd werpen, zouden we ons toch eens beter afvragen of dat lokale niveau wel steeds zo goed in staat is om de belangen van de samenleving te behartigen in een internationale context die uitdagender wordt.
...