In de aanloop naar de recente verkiezingen volgden de Belgische inlichtingendiensten minutieus op of Rusland probeerde de publieke opinie te beïnvloeden. Ze vonden echter geen bewijzen voor een grootschalige gerichte en gecoördineerde Russische invloedcampagne. De gezamenlijke taskforce die de Staatsveiligheid en militaire inlichtingendienst ADIV hadden opgericht om propagandapogingen uit Moskou te ontmaskeren, staat mee onder leiding van een reservist.
...