Sinds Knack in oktober 2018 een dossier publiceerde over misbruiken door gerechtsdeurwaarders ging er geen week voorbij zonder dat de redactie nieuwe informatie kreeg van lezers die zich het slachtoffer voelden van een van hen. Vaak ging het om juridisch ingewikkelde dossiers over relatief kleine schulden, die door terecht of onterecht aangerekende kosten soms astronomische proporties aannamen.
...