"Hij voelde zich niet begrepen", zei Van Den Berge. "Dat heeft ervoor gezorgd dat hij tot ernstige homicide kon overgaan. Voor hem was het een herstel van een subjectief onrecht dat hem was aangedaan. Hij werd Kim De Vergelder. Hij waande zich een god die moest wreken wat hem aangedaan werd." Van Den Berge verduidelijkte waarom De Gelder toerekeningsvatbaar moest verklaard worden: hij had nog controle over zijn handelen, ondanks een geestesstoornis. Van Den Berge verwees naar de bevindingen van het college van deskundigen. "Hij handelde willens en wetens." Voor Van Den Berge lijdt het verder geen twijfel dat aan alle voorwaarden is voldaan om te spreken van vier moorden en 25 moordpogingen. Ook wat betreft de omstreden moordpoging op de familie die in dezelfde straat woont als de vermoorde Elza Van Raemdonck. "Een inbreker die in een straat een reeks inbraken uitvoert, kan er in één huis niet in slagen binnen te dringen", zei Van Den Berge daarover. "Dat kan bijvoorbeeld liggen aan de stevigheid van de deuren. Maar we spreken dan altijd van een poging tot inbraak. Zelfs als het om een nieuwe woning gaat waar nog niets in staat." (VKB)

"Hij voelde zich niet begrepen", zei Van Den Berge. "Dat heeft ervoor gezorgd dat hij tot ernstige homicide kon overgaan. Voor hem was het een herstel van een subjectief onrecht dat hem was aangedaan. Hij werd Kim De Vergelder. Hij waande zich een god die moest wreken wat hem aangedaan werd." Van Den Berge verduidelijkte waarom De Gelder toerekeningsvatbaar moest verklaard worden: hij had nog controle over zijn handelen, ondanks een geestesstoornis. Van Den Berge verwees naar de bevindingen van het college van deskundigen. "Hij handelde willens en wetens." Voor Van Den Berge lijdt het verder geen twijfel dat aan alle voorwaarden is voldaan om te spreken van vier moorden en 25 moordpogingen. Ook wat betreft de omstreden moordpoging op de familie die in dezelfde straat woont als de vermoorde Elza Van Raemdonck. "Een inbreker die in een straat een reeks inbraken uitvoert, kan er in één huis niet in slagen binnen te dringen", zei Van Den Berge daarover. "Dat kan bijvoorbeeld liggen aan de stevigheid van de deuren. Maar we spreken dan altijd van een poging tot inbraak. Zelfs als het om een nieuwe woning gaat waar nog niets in staat." (VKB)