Het vragenuurtje tijdens de plenaire vergadering van de Kamer werd geopend met de vraag van één miljoen. Of veeleer 'de rekenfout van 600 miljoen'. 'Onder het mom van 'iedereen kan zich vergissen' wil deze overheid de rekenfout rechtzetten', haalt Karin Temmerman (SP.A) beschuldigend aan. 'Alleen wist u al voor de stemming van de begroting dat er een fout gemaakt werd. U hebt het parlement voorgelogen.'

Het probleem dat zich stelt, is dat de gewesten gevraagd werd te besparen. Zo'n 750 miljoen euro. 'De regeringen werd gevraagd niet te investeren in zaken als jeugdzorg en rusthuizen. Dat terwijl het niet om een besparing van 750 maar 157 miljoen euro ging', aldus Temmerman.

'Probleem is niet financieringswet, maar minister van Financiën'

Geen plenaire vergadering zonder de nodige verwijzingen naar de Griekse crisis, dat weet ook Jean-Marc Nollet (Ecolo): 'Ik denk niet dat (Alexis) Tsipras voor Europa zou moeten aangeven dat hij een fout van deze omvang gemaakt heeft.'

Na voorzitter Siegfried Bracke - die stelde dat een volgende vraag 'niet binnen het format' paste - erop te wijzen dat hij 'niet langer bij de VRT werkt', haalde ook Kristof Calvo (Groen) de Griekse kaarten boven: 'U lijdt aan het Syriza-complex', verwijst de politicus naar de kritiek van de regering op het 'uitstelgedrag' van Griekenland.

'Dit is geen administratieve vergissing maar een rekenfout. Het probleem is niet de financieringswet, maar de minister van Financiën', haalt Calvo nog uit. Die laatste, Johan Van Overtveldt (N-VA), wordt nog gevraagd 'samen rond de tafel te zitten in plaats van via Belga te communiceren'.

'Leugens, arrogantie'

Tot slot vraagt Catherine Fonck (cdH) dat Charles Michel (MR) 'eindelijk zijn rol van eerste minister van àlle Belgen' opneemt. Er is binnen deze regering bovendien nood aan transparantie en wederzijds respect, zo bewijst de communicatie over de rekenfout vindt ze.

'Leugens, arrogantie, ... wie vraagt hier respect aan wie?', reageert een ziedende Michel. Luid applaus vanop de banken van de meerderheidspartijen volgt en het duurt even voor de rust weerkeert. De premier roept nog wat onverstaanbaars in de microfoon.

'We hebben de cijfers van de studiedienst van het ministerie van Financiën gebruikt', herpakt de eerste minister zich. 'Gebruikt, niet gevalideerd. Het waren dan ook de enige beschikbare cijfers voor de budgettaire controle.'

'Al op 29 juni op de hoogte'

Ook Van Overtveldt wijst op het ontbreken van concrete gegevens: 'Noch ik, noch de FOD Financiën beschikken over reële gegevens gedurende deze periode. Het is onvermijdelijk, we moeten met ramingen werken.'

Maar ook dan verliest de minister van Financiën even zijn geduld. 'Dat ik ervan word beschuldigd cijfers achter te houden of het parlement voor te liegen, pik ik niet. Van zodra ik zekerheid had over de gegevens, heb ik die gecommuniceerd.'

Dat pikt Temmerman dan weer niet. 'U was volgens deze gegevens reeds op 29 juni op de hoogte van de rekenfout. De stemming over de begroting volgde pas 1 juli. De manier waarop u met dit parlement omgaat is onrespectvol.'

'Griek moet doodbloeden'

Hoewel afgelopen vergaderingen de gemoederen veeleer verhit raakten wanneer Griekenland aan bod kwam, leek de Kamer de nodige opschudding nu al achter de rug te hebben. 'Met neoliberale recepten hebt u Griekenland ten onder gebracht', beschuldigt Dirk Van der Maelen (SP.A) de premier nogmaals.

Wanneer Michel zijn verbazing uitdrukt over het uitblijven van voorstellen van Tsipras - 'We hadden de kans op een politieke discussie, maar die kwam er niet' - reageert Van der Maelen kwaad: 'Dit is cynisme ten top. De gewone Griek moet doodbloeden, als het kapitaal maar gered wordt.'

'Bereid meer Syriërs op te vangen'

Het vragenuurtje eindigde echter toch nog met een positieve noot. 'Ik vind het vreemd dat ik de enige ben die hier een vraag over stelt', zegt Nele Lijnen (Open VLD) wanneer ze de geheime operatie aanhaalt waarbij 244 Syrische christenen in Aleppo door België gered werden.

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) onderlijnt nog dat het niet om selectief mededogen ging. 244 nieuwkomers worden nu in België beschermd: het gaat om de christenen die in het Syrische Aleppo door terreurbeweging Islamitische Staat (IS) geviseerd werden.

Sinds het begin van de crisis in het land zou België volgens de minister echter meer dan 5.500 Syriërs - voornamelijk moslims - hebben opgevangen. Maar 'het was nodig om iets te doen [in Syrië], niet alleen iets te zeggen', meent Reynders. 'We zijn bereid de volgende maanden, jaren meer Syriërs op te vangen.'

Een initiatief waarvan Lijnen hoopt dat het uitgebreid kan worden naar slachtoffers uit conflictregio's als bijvoorbeeld Burundi, Jemen en Zuid-Soedan.

Het vragenuurtje tijdens de plenaire vergadering van de Kamer werd geopend met de vraag van één miljoen. Of veeleer 'de rekenfout van 600 miljoen'. 'Onder het mom van 'iedereen kan zich vergissen' wil deze overheid de rekenfout rechtzetten', haalt Karin Temmerman (SP.A) beschuldigend aan. 'Alleen wist u al voor de stemming van de begroting dat er een fout gemaakt werd. U hebt het parlement voorgelogen.'Het probleem dat zich stelt, is dat de gewesten gevraagd werd te besparen. Zo'n 750 miljoen euro. 'De regeringen werd gevraagd niet te investeren in zaken als jeugdzorg en rusthuizen. Dat terwijl het niet om een besparing van 750 maar 157 miljoen euro ging', aldus Temmerman.Geen plenaire vergadering zonder de nodige verwijzingen naar de Griekse crisis, dat weet ook Jean-Marc Nollet (Ecolo): 'Ik denk niet dat (Alexis) Tsipras voor Europa zou moeten aangeven dat hij een fout van deze omvang gemaakt heeft.'Na voorzitter Siegfried Bracke - die stelde dat een volgende vraag 'niet binnen het format' paste - erop te wijzen dat hij 'niet langer bij de VRT werkt', haalde ook Kristof Calvo (Groen) de Griekse kaarten boven: 'U lijdt aan het Syriza-complex', verwijst de politicus naar de kritiek van de regering op het 'uitstelgedrag' van Griekenland.'Dit is geen administratieve vergissing maar een rekenfout. Het probleem is niet de financieringswet, maar de minister van Financiën', haalt Calvo nog uit. Die laatste, Johan Van Overtveldt (N-VA), wordt nog gevraagd 'samen rond de tafel te zitten in plaats van via Belga te communiceren'.Tot slot vraagt Catherine Fonck (cdH) dat Charles Michel (MR) 'eindelijk zijn rol van eerste minister van àlle Belgen' opneemt. Er is binnen deze regering bovendien nood aan transparantie en wederzijds respect, zo bewijst de communicatie over de rekenfout vindt ze.'Leugens, arrogantie, ... wie vraagt hier respect aan wie?', reageert een ziedende Michel. Luid applaus vanop de banken van de meerderheidspartijen volgt en het duurt even voor de rust weerkeert. De premier roept nog wat onverstaanbaars in de microfoon.'We hebben de cijfers van de studiedienst van het ministerie van Financiën gebruikt', herpakt de eerste minister zich. 'Gebruikt, niet gevalideerd. Het waren dan ook de enige beschikbare cijfers voor de budgettaire controle.'Ook Van Overtveldt wijst op het ontbreken van concrete gegevens: 'Noch ik, noch de FOD Financiën beschikken over reële gegevens gedurende deze periode. Het is onvermijdelijk, we moeten met ramingen werken.'Maar ook dan verliest de minister van Financiën even zijn geduld. 'Dat ik ervan word beschuldigd cijfers achter te houden of het parlement voor te liegen, pik ik niet. Van zodra ik zekerheid had over de gegevens, heb ik die gecommuniceerd.'Dat pikt Temmerman dan weer niet. 'U was volgens deze gegevens reeds op 29 juni op de hoogte van de rekenfout. De stemming over de begroting volgde pas 1 juli. De manier waarop u met dit parlement omgaat is onrespectvol.'Hoewel afgelopen vergaderingen de gemoederen veeleer verhit raakten wanneer Griekenland aan bod kwam, leek de Kamer de nodige opschudding nu al achter de rug te hebben. 'Met neoliberale recepten hebt u Griekenland ten onder gebracht', beschuldigt Dirk Van der Maelen (SP.A) de premier nogmaals. Wanneer Michel zijn verbazing uitdrukt over het uitblijven van voorstellen van Tsipras - 'We hadden de kans op een politieke discussie, maar die kwam er niet' - reageert Van der Maelen kwaad: 'Dit is cynisme ten top. De gewone Griek moet doodbloeden, als het kapitaal maar gered wordt.'Het vragenuurtje eindigde echter toch nog met een positieve noot. 'Ik vind het vreemd dat ik de enige ben die hier een vraag over stelt', zegt Nele Lijnen (Open VLD) wanneer ze de geheime operatie aanhaalt waarbij 244 Syrische christenen in Aleppo door België gered werden.Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) onderlijnt nog dat het niet om selectief mededogen ging. 244 nieuwkomers worden nu in België beschermd: het gaat om de christenen die in het Syrische Aleppo door terreurbeweging Islamitische Staat (IS) geviseerd werden.Sinds het begin van de crisis in het land zou België volgens de minister echter meer dan 5.500 Syriërs - voornamelijk moslims - hebben opgevangen. Maar 'het was nodig om iets te doen [in Syrië], niet alleen iets te zeggen', meent Reynders. 'We zijn bereid de volgende maanden, jaren meer Syriërs op te vangen.'Een initiatief waarvan Lijnen hoopt dat het uitgebreid kan worden naar slachtoffers uit conflictregio's als bijvoorbeeld Burundi, Jemen en Zuid-Soedan.