'De N-VA wil Buitenlands Beleid, Veiligheid, Defensie en de afbouw van de staatsschuld op het niveau van het confederale België behouden, en al de rest aan Vlaanderen en Wallonië toewijzen', zegt Christian Behrendt in perfect Nederlands. 'Maar als je over zó'n grote overdracht van bevoegdheden spreekt, moet je je toch afvragen: wanneer houdt België op te bestaan? Op die vraag geeft de N-VA geen antwoord.'
...

'De N-VA wil Buitenlands Beleid, Veiligheid, Defensie en de afbouw van de staatsschuld op het niveau van het confederale België behouden, en al de rest aan Vlaanderen en Wallonië toewijzen', zegt Christian Behrendt in perfect Nederlands. 'Maar als je over zó'n grote overdracht van bevoegdheden spreekt, moet je je toch afvragen: wanneer houdt België op te bestaan? Op die vraag geeft de N-VA geen antwoord.' Terwijl het een legitieme vraag is, aldus Behrendt, want het confederale niveau houdt in het voorstel van de N-VA bijna niets meer over. 'Buitenlands Beleid zit nu al voor een groot stuk bij de deelstaten', vervolgt hij. 'Of neem Defensie. Dat is allemaal internationaal ingebed en is bijna een virtuele bevoegdheid.' En wat met de staatsschuld? Daar gaat de N-VA dan weer heel licht overheen, vindt de grondwetspecialist. 'De federale overheid heeft een schuld van ongeveer 400 miljard euro. Wie schulden heeft, moet daar natuurlijk rente op betalen. De hoogte van die rente hangt af van je kredietwaardigheid en je reputatie als schuldenaar. Het valt toch moeilijk te geloven dat wanneer je de federale overheid bijna volledig uitkleedt, de rente niet zou stijgen? Je kunt een entiteit niet van al haar activa ontdoen en dan denken dat internationale geldschieters en ratingkantoren dat zomaar blauwblauw zullen laten.' De bevoegdheden die de N-VA confederaal wil houden, zijn volgens Behrendt onvoldoende om het voortbestaan van een Belgische staat te garanderen. 'Een staat moet een project hebben, en dat moet meer omvatten dan een agentschap om de schuld te beheren.' Het confederalisme van de N-VA is voor België dan ook geen leefbaar model, meent Behrendt. 'Maar dat is wellicht ook niet de bedoeling. Een partij mag natuurlijk een visie hebben, maar waar ik me als academicus aan stoor, is dat men het voorstelt alsof de invoering hiervan een fluitje van een cent is.' Dat laatste klopt van geen kanten, benadrukt Behrendt. 'Het programma van de N-VA veronderstelt dat bijna elk artikel van de Grondwet wordt gewijzigd. En zelfs als de hele Grondwet voor de verkiezingen voor herziening vatbaar zou worden verklaard, en bij mirakel iedereen met de N-VA akkoord zou gaan, dan nog zou het minimaal twee regeerperiodes duren om dat allemaal mogelijk te maken. Trouwens, over het staatshoofd staat als ik het goed begrijp niets in het voorstel van de N-VA. Je hoeft toch geen royalist te zijn om even te vragen:"Sorry, maar zat daar niet ook iemand in Laken?" Kortom, niet echt een goed beargumenteerd plan, dat confederalisme van de N-VA, vindt de grondwetspecialist, maar eerder 'een geval van extreme simplificatie, die afbreuk doet aan de kwaliteit van het N-VA-programma'