U noemt de N-VA ondemocratisch omdat de partij wil dat een demografische meerderheid z'n wil oplegt aan de Franstalige bevolkingsgroep. U maakt de vergelijking met China.

Walter Zinzen: In een echte democratie worden etnische en culturele minderheden beschermd. De N-VA stelt dat in dit land de demografische meerderheid van Vlamingen ook een democratische meerderheid is, maar dat ze die niet in macht kan omzetten. Als dat haar analyse is van 'een gebrek aan democratie', dan vergist ze zich. Wat als er zes miljoen Walen waren en vier miljoen Vlamingen. Zou de N-VA dan ook zeggen 'de meerderheid beslist'?

Hebt u die vraag ooit aan De Wever zelf gesteld?

Zinzen: We doen niet aan correspondentie.

Jaren geleden ergerde u zich over hoe mak de media met Bart De Wever en de N-VA omgingen. Ziet u daar enige verandering?

Zinzen: Sinds de gemeenteraadsverkiezingen stel ik wel een evolutie vast. Er verschijnen meer gefundeerde, kritische stukken. Toen het bestuursakkoord in Antwerpen gesloten was, heeft Bart Brinckman in De Standaard het onderwijsluik in het akkoord met het voorstel van de SP.A vergeleken. Zijn conclusie: het eerste is amateuristisch, het tweede professioneel en doordacht. Na nog een kritisch stuk liet De Wever zijn column niet meer in die krant publiceren. Het aantal media waar hij boos op is, vergroot met de dag. Nu hoor je zelfs opmerkingen als 'de linkse media zijn anti-N-VA'. Ook dat klopt niet. Waar zitten die dan, de linkse media?

Stel dat het programma Zinzen nog zou bestaan en u nodigt De Wever uit. Waarover pakt u hem dan het eerst aan?

Zinzen: Over zijn artikel één uit de partijstatuten: een onafhankelijke republiek Vlaanderen in een democratische Europese unie.

Hij heeft dat intussen afgezwakt

Zinzen: Inderdaad, ik hoor Siegfried Bracke nu zeggen: 'Het staat wel in onze statuten, maar ach, in onze grondwet staat ook dat de koning ministers benoemt.' Is er dan geen respect meer voor partijstatuten? Ik zal de partij pas geloven als er staat: de N-VA kiest voor een federale republiek België, in een democratische Europese Unie. Nog zoiets: én willen afscheiden én samenwerken in een unie, die contradictie is toch bizar.

U maakt zowaar dezelfde redenering als Theodore Dalrymple.

Zinzen: De Wevers goeroe zegt inderdaad dat hij die logica van nationalisten die pro-Europees zijn niet begrijpt. Ook daarop reageert de N-VA-voorzitter niet. Ik merk niet alleen contradicties op, maar ook hardnekkige dogma's. Neem de uitspraak 'als de bevoegdheden naar Vlaanderen komen, zal het veel beter gaan'. Waarom zou het arbeidsbeleid beter zijn bij 'ons', als het zowel op het regionale als op het federale niveau dezelfde mensen zijn die het beleid bepalen, en als dezelfde partijvoorzitters in dezelfde particratie aan dezelfde touwtjes blijven trekken? (ML)

Het volledige interview met Walter Zinzen, over koningshuis, politiek, Europa, buitenlands beleid en journalistiek leest u deze week in Knack.

U noemt de N-VA ondemocratisch omdat de partij wil dat een demografische meerderheid z'n wil oplegt aan de Franstalige bevolkingsgroep. U maakt de vergelijking met China.Walter Zinzen: In een echte democratie worden etnische en culturele minderheden beschermd. De N-VA stelt dat in dit land de demografische meerderheid van Vlamingen ook een democratische meerderheid is, maar dat ze die niet in macht kan omzetten. Als dat haar analyse is van 'een gebrek aan democratie', dan vergist ze zich. Wat als er zes miljoen Walen waren en vier miljoen Vlamingen. Zou de N-VA dan ook zeggen 'de meerderheid beslist'?Hebt u die vraag ooit aan De Wever zelf gesteld?Zinzen: We doen niet aan correspondentie.Jaren geleden ergerde u zich over hoe mak de media met Bart De Wever en de N-VA omgingen. Ziet u daar enige verandering?Zinzen: Sinds de gemeenteraadsverkiezingen stel ik wel een evolutie vast. Er verschijnen meer gefundeerde, kritische stukken. Toen het bestuursakkoord in Antwerpen gesloten was, heeft Bart Brinckman in De Standaard het onderwijsluik in het akkoord met het voorstel van de SP.A vergeleken. Zijn conclusie: het eerste is amateuristisch, het tweede professioneel en doordacht. Na nog een kritisch stuk liet De Wever zijn column niet meer in die krant publiceren. Het aantal media waar hij boos op is, vergroot met de dag. Nu hoor je zelfs opmerkingen als 'de linkse media zijn anti-N-VA'. Ook dat klopt niet. Waar zitten die dan, de linkse media?Stel dat het programma Zinzen nog zou bestaan en u nodigt De Wever uit. Waarover pakt u hem dan het eerst aan?Zinzen: Over zijn artikel één uit de partijstatuten: een onafhankelijke republiek Vlaanderen in een democratische Europese unie.Hij heeft dat intussen afgezwaktZinzen: Inderdaad, ik hoor Siegfried Bracke nu zeggen: 'Het staat wel in onze statuten, maar ach, in onze grondwet staat ook dat de koning ministers benoemt.' Is er dan geen respect meer voor partijstatuten? Ik zal de partij pas geloven als er staat: de N-VA kiest voor een federale republiek België, in een democratische Europese Unie. Nog zoiets: én willen afscheiden én samenwerken in een unie, die contradictie is toch bizar.U maakt zowaar dezelfde redenering als Theodore Dalrymple.Zinzen: De Wevers goeroe zegt inderdaad dat hij die logica van nationalisten die pro-Europees zijn niet begrijpt. Ook daarop reageert de N-VA-voorzitter niet. Ik merk niet alleen contradicties op, maar ook hardnekkige dogma's. Neem de uitspraak 'als de bevoegdheden naar Vlaanderen komen, zal het veel beter gaan'. Waarom zou het arbeidsbeleid beter zijn bij 'ons', als het zowel op het regionale als op het federale niveau dezelfde mensen zijn die het beleid bepalen, en als dezelfde partijvoorzitters in dezelfde particratie aan dezelfde touwtjes blijven trekken? (ML)Het volledige interview met Walter Zinzen, over koningshuis, politiek, Europa, buitenlands beleid en journalistiek leest u deze week in Knack.