Om de talenten van alle kinderen maximaal tot ontplooiing te laten komen, moet deze onderwijshervorming ervoor zorgen dat het Vlaamse onderwijs tot de absolute top blijft behoren. In het nieuwe secundair onderwijs verdwijnt de hiërarchie tussen de studierichtingen. Over de kwestie is al jaren gediscussieerd en deze Vlaamse regering zette ze in het regeerakkkoord. Een politiek akkoord bleef echter uit, tot dinsdagavond dus. Wat verandert er nu? De eerste graad wordt "verbreed". Er komt een breed basispakket dat voor alle leerlingen gelijk is, naast pakketten die scholen zelf kunnen organiseren om sterke leerlingen uit te dagen en zwakke leerlingen extra te ondersteunen. Latijn, techniek, wiskunde/wetenschappen, kunst, economie, Nederlands, Frans en Engels zijn mogelijk als extra stof vanaf het eerste jaar. De studiekeuze wordt zo op dertien jaar gebracht voor wie dat wil, al kan je ook wachten met kiezen tot je veertien jaar. Vanaf de tweede graad komt er een nieuwe indeling: met vijf studiedomeinen (zoals wetenschap en techniek of taal en cultuur). Per domein komen er doorstroomrichtingen voor wie later verder gaat studeren of arbeidsmarktrichtingen voor wie na school meteen gaat werken. Er zijn ook richtingen die beide combineren. In de lagere school komt er extra aandacht voor taal, wetenschap en techniek en zullen sterke leerlingen meer uitgedaagd, en zwakkere leerlingen meer geholpen worden. Er komen ook testen op het einde van de lagere school. Er komt ook een nieuwe manier van attesteren. Na het eerste jaar van de eerste graad zijn er geen B-attesten meer mogelijk. C-attesten zijn dan enkel uitzonderlijk mogelijk, op basis van uitdrukkelijke motivatie. Een A-attest kan een verplichte remediëring opleggen in het daaropvolgende jaar. De drie coalitiepartners CD&V, sp.a en N-VA reageerden tevreden op het akkoord. "Deze Vlaamse regering heeft een akkoord over een discussie die al twintig jaar wordt gevoerd", zei Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V). "We hebben lang gezocht naar een draagvlak en ik ben blij dat we dit kunnen omzetten in politieke besluitvorming", zegt onderwijsminister Pascal Smet (sp.a). "De Vlaamse regering die zogezegd met spuug en plaktouw vasthangt, heeft toch maar dit akkoord bereikt", zei N-VA-minister Geert Bourgeois. (Belga)

Om de talenten van alle kinderen maximaal tot ontplooiing te laten komen, moet deze onderwijshervorming ervoor zorgen dat het Vlaamse onderwijs tot de absolute top blijft behoren. In het nieuwe secundair onderwijs verdwijnt de hiërarchie tussen de studierichtingen. Over de kwestie is al jaren gediscussieerd en deze Vlaamse regering zette ze in het regeerakkkoord. Een politiek akkoord bleef echter uit, tot dinsdagavond dus. Wat verandert er nu? De eerste graad wordt "verbreed". Er komt een breed basispakket dat voor alle leerlingen gelijk is, naast pakketten die scholen zelf kunnen organiseren om sterke leerlingen uit te dagen en zwakke leerlingen extra te ondersteunen. Latijn, techniek, wiskunde/wetenschappen, kunst, economie, Nederlands, Frans en Engels zijn mogelijk als extra stof vanaf het eerste jaar. De studiekeuze wordt zo op dertien jaar gebracht voor wie dat wil, al kan je ook wachten met kiezen tot je veertien jaar. Vanaf de tweede graad komt er een nieuwe indeling: met vijf studiedomeinen (zoals wetenschap en techniek of taal en cultuur). Per domein komen er doorstroomrichtingen voor wie later verder gaat studeren of arbeidsmarktrichtingen voor wie na school meteen gaat werken. Er zijn ook richtingen die beide combineren. In de lagere school komt er extra aandacht voor taal, wetenschap en techniek en zullen sterke leerlingen meer uitgedaagd, en zwakkere leerlingen meer geholpen worden. Er komen ook testen op het einde van de lagere school. Er komt ook een nieuwe manier van attesteren. Na het eerste jaar van de eerste graad zijn er geen B-attesten meer mogelijk. C-attesten zijn dan enkel uitzonderlijk mogelijk, op basis van uitdrukkelijke motivatie. Een A-attest kan een verplichte remediëring opleggen in het daaropvolgende jaar. De drie coalitiepartners CD&V, sp.a en N-VA reageerden tevreden op het akkoord. "Deze Vlaamse regering heeft een akkoord over een discussie die al twintig jaar wordt gevoerd", zei Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V). "We hebben lang gezocht naar een draagvlak en ik ben blij dat we dit kunnen omzetten in politieke besluitvorming", zegt onderwijsminister Pascal Smet (sp.a). "De Vlaamse regering die zogezegd met spuug en plaktouw vasthangt, heeft toch maar dit akkoord bereikt", zei N-VA-minister Geert Bourgeois. (Belga)