De Kamercommissie voor de Institutionele Hervormingen heeft de splitsing van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde goedgekeurd met 12 stemmen tegen 5. Vlaams Belang en N-VA stemden tegen.

Ontdubbeling rechtbanken Het wetsvoorstel voorziet in een ontdubbeling van de rechtbank van eerste aanleg en de arbeidsrechtbank. Ook de arrondissementsrechtbank wordt gesplitst in een Franstalige en een Nederlandstalige rechtbank voor het hele gerechtelijke arrondissement. Wat de politierechtbank betreft, zal enkel die van Brussel worden gesplitst.

Een derde van de magistraten van beide rechtbanken zullen functioneel tweetalig moeten zijn. De precieze verdeling van de kaders zal afhangen van een werklastmeting die voorzien is voor 2014. De Hoge Raad voor Justitie plaatste echter vraagtekens bij die datum. Ze schoof 2017 naar voren als datum.

De Vlaamse tegenstanders van het akkoord - Vlaams Belang en N-VA - stelden zich ook vragen bij de werklastmeting. Ze zijn er niet van overtuigd dat die er tijdig zal komen, met nefaste gevolgen voor de gerechtelijke achterstand.

Splitsing parketten Er komt ook een splitsing van de parketten: een parket van Brussel, dat bevoegd is voor de "negentien", en een parket van Halle-Vilvoorde, dat bevoegd is voor het gelijknamige grondgebied.

Het parket van Halle-Vilvoorde bestaat uit Nederlandstalige magistraten, van wie een derde tweetalig is, en zal geleid worden door een Nederlandstalige procureur des konings. Bovendien zullen enkele functioneel tweetalige Franstalige magistraten vanuit Brussel worden gedetacheerd. Ze staan onder het gezag van de procureur des konings van Halle-Vilvoorde voor de uitvoering van het strafrechtelijk beleid, maar onder hiërarchisch gezag van de Brusselse procureur des konings.

Het parket van Brussel zal een Franstalige procureur des konings krijgen. Hij krijgt bijstand van een Nederlandstalige adjunct.

Weyts: 'Dit is apartheidsregime' N-VA en Vlaams Belang trokken fors van leer tegen de bepaling dat het Brusselse parket een Franstalige procureur des konings krijgt. Ben Weyts (N-VA) trok meermaals een parallel met het apartheidsregime van weleer in Zuid-Afrika, omdat Nederlandstaligen geen toegang krijgen tot de "topjobs". Het is ook één van de motieven waarom N-VA naar het Grondwettelijk Hof zou stappen.

Kieskring BHV Eerste minister Elio di Rupo is tevreden dat het eerste luik van de staatshervorming goedgekeurd is. "Alle teksten eerste luik staatshervorming goedgekeurd in commissie. Een jaar geleden 'onmogelijk', nu een feit", meldde hij via Twitter.

Binnenkort zal de Kamercommissie zich nog moeten buigen over de andere teksten die de Senaat dezer dagen goedkeurt, zoals over de splitsing van de kieskring BHV. (Belga/GM)

De Kamercommissie voor de Institutionele Hervormingen heeft de splitsing van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde goedgekeurd met 12 stemmen tegen 5. Vlaams Belang en N-VA stemden tegen. Ontdubbeling rechtbanken Het wetsvoorstel voorziet in een ontdubbeling van de rechtbank van eerste aanleg en de arbeidsrechtbank. Ook de arrondissementsrechtbank wordt gesplitst in een Franstalige en een Nederlandstalige rechtbank voor het hele gerechtelijke arrondissement. Wat de politierechtbank betreft, zal enkel die van Brussel worden gesplitst. Een derde van de magistraten van beide rechtbanken zullen functioneel tweetalig moeten zijn. De precieze verdeling van de kaders zal afhangen van een werklastmeting die voorzien is voor 2014. De Hoge Raad voor Justitie plaatste echter vraagtekens bij die datum. Ze schoof 2017 naar voren als datum. De Vlaamse tegenstanders van het akkoord - Vlaams Belang en N-VA - stelden zich ook vragen bij de werklastmeting. Ze zijn er niet van overtuigd dat die er tijdig zal komen, met nefaste gevolgen voor de gerechtelijke achterstand. Splitsing parketten Er komt ook een splitsing van de parketten: een parket van Brussel, dat bevoegd is voor de "negentien", en een parket van Halle-Vilvoorde, dat bevoegd is voor het gelijknamige grondgebied. Het parket van Halle-Vilvoorde bestaat uit Nederlandstalige magistraten, van wie een derde tweetalig is, en zal geleid worden door een Nederlandstalige procureur des konings. Bovendien zullen enkele functioneel tweetalige Franstalige magistraten vanuit Brussel worden gedetacheerd. Ze staan onder het gezag van de procureur des konings van Halle-Vilvoorde voor de uitvoering van het strafrechtelijk beleid, maar onder hiërarchisch gezag van de Brusselse procureur des konings. Het parket van Brussel zal een Franstalige procureur des konings krijgen. Hij krijgt bijstand van een Nederlandstalige adjunct. Weyts: 'Dit is apartheidsregime' N-VA en Vlaams Belang trokken fors van leer tegen de bepaling dat het Brusselse parket een Franstalige procureur des konings krijgt. Ben Weyts (N-VA) trok meermaals een parallel met het apartheidsregime van weleer in Zuid-Afrika, omdat Nederlandstaligen geen toegang krijgen tot de "topjobs". Het is ook één van de motieven waarom N-VA naar het Grondwettelijk Hof zou stappen. Kieskring BHV Eerste minister Elio di Rupo is tevreden dat het eerste luik van de staatshervorming goedgekeurd is. "Alle teksten eerste luik staatshervorming goedgekeurd in commissie. Een jaar geleden 'onmogelijk', nu een feit", meldde hij via Twitter. Binnenkort zal de Kamercommissie zich nog moeten buigen over de andere teksten die de Senaat dezer dagen goedkeurt, zoals over de splitsing van de kieskring BHV. (Belga/GM)