Bij de komende Vlaamse verkiezingen hoopt de liberale nestor Herman De Croo (Open VLD) verkozen te worden door de kleinkinderen van zijn eerste kiezers. Al zal hij wellicht geen zitting nemen in het Vlaams Parlement. 'Ik hoop op een heel goede opvolger of opvolgster', zegt hij. Niemand uit de vaderlandse geschiedenis kan bogen op zo'n lange parlementaire carrière als hij. De Croo drukt het zelf zo uit: 'Op 31 maart jongstleden telde ik 51 jaar of 18.657 dagen ononderbroken rechtstreekse verkozenheid.' 42 jaar daarvan bracht hij door in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, waarvan acht jaar als voorzitter. Hij zat vier jaar in de Senaat en vijf jaar in het Vlaams Parlement. Niemand kan beter dan hij de parlementaire werking van de afgelopen maanden evalueren. 'Ik heb een paar zaken gezien die zelfs voor mij uniek zijn. Dat de regering in lopende zaken ging vóór de verkiezingen in plaats van daarna. Dat zorgt, net als in 2010-2011 toen we 541 dagen zonder regering zaten, voor een zekere losheid. Ook nu kon het parlement meer macht naar zich toetrekken.'
...