Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Muyters wil mentaliteitswijziging in de sport

De laatste vraag is vandaag voor Peter Wouters (N-VA), die zondagavond blij kon terugblikken op een overwinning van zijn favoriete voetbalploeg Antwerp. 'Het weekend was goed. Maar euforie in sport blijft niet lang hangen, maar wat we toen zagen bleef het lang hangen. Dat een op vijf van onze sporters gepest werd of te maken kreeg met discriminatie, dat vijf procent al te maken kreeg met geweld. Dat is toch echt niet goed.'

Minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) verwijst naar verschillende wetgevingen tegen discriminatie, zowel in de samenleving in het algemeen als tijdens het werk. 'Wat kan ik wel doen? Buitenom gaan werken: een mentaliteitswijziging bewerkstelligen. En dat is wat ik wil doen, via coaches, trainers, begeleiders.

'Ik hoop dat we op die manier toch een graantje verschil kunnen maken in de toekomst.'

Joris Poschet (CD&V) verwijst ook nog naar de onthullingen in het Engels voetbal. Daar zijn verschillende ex-voetballers naar buiten gekomen met verhalen van kindermisbruik toen de voetballers nog aan het begin van hun carrière stonden. Ook daar moet aandacht voor zijn, zegt Poschet.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Adoptie-problematiek lijkt wel Groundhog Day'

Kandidaat-adoptieouders lopen volgens Lorin Parys (N-VA) nog te vaak tegen een muur van bureaucratie. Hij haalt het verhaal aan van een koppel dat in Gent al jaren op de wachtlijst van het adoptiecentrum staan. Hun vraag is simpel: 'Hoe lang gaat het nog duren, en waar staan wij op die wachtlijst?' Niemand kan hen dat vertellen, stelt Parys.

'Enkel het Antwerps centrum is bevoegd om verder te bemiddelen in adoptiezaken', verwijs hij naar de privacywetgeving in adoptiezaken. De samenvoeging van de diensten en wachtlijsten is voor Parys een prioriteit.

Welzijnsminister Jo Vandeurzen (CD&V) bijt van zich af, en vindt niet dat hij verantwoordelijk is: 'Wij hebben de middelen voorzien, we gaan ervan uit dat Kind en Gezin ervoor zorgt dat de regels in voege brengt.'

Parys: 'U mag toch iets meer doortastend optreden. Ik heb in deze affaire soms het gevoel dat ik naar Groundhog Day aan het kijken ben, waarbij steeds weer dezelfde elementen opduiken. Als om privacyredenen Kind en Gezin de informatie niet zomaar mag doorgeven aan andere diensten, volstaat het toch om een mail te sturen naar de ouders met de vraag of hun info gedeeld mag worden?'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Weyts over studie IJzeren Rijn: ' Voorlopige resultaten zijn enigszins gekleurd'

Mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA): 'We hebben geprobeerd om dat dossier uit de modder te trekken, want het zat volledig vast.' Hij heeft dan ook gevraagd om de drie mogelijke tracés diepgaand te onderzoeken en naast elkaar te leggen. 'Ze bekijken daarbij een ruimtelijk, technisch, en economisch luik.'

In (een deel van) het eerste en derde luik zouden er zeer voorlopige resultaten beschikbaar zijn. Daarin staan voor de minister eigenlijk geen zorgwekkende conclusies. Bovendien zijn de conclusies 'enigszins gekleurd' door de verschillende partijen die aan tafel zitten. 'De Nederlanders bijvoorbeeld hebben vooral interesse in personenvervoer, want het goederenvervoer is concurrentie voor Rotterdam.'

'Volgend jaar moet uiteindelijk een politieke beslissing genomen worden. Ik hoop dat dat kan gebeuren op basis van objectieve kosten-batenanalyses.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Wat met herwaardering IJzeren Rijn?

Mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA) krijgt ook vragen over een studie naar een nieuw tracé voor de IJzeren Rijn, een spoorlijn tussen Antwerpen en het Duitse Mönchengladbach die vooral voor goederenvervoer gebruikt wordt.

Björn Rzoska (Groen) verwijst naar het groeiende fileprobleem om te argumenteren dat een intensiever gebruik van de IJzeren Rijn nuttig kan zijn. Maar de resultaten van een recente haalbaarheidsstudie - voor de aansluiting vanuit de Antwerpse Haven - zouden eerder negatief zijn. Hij vraagt dan ook om de studie in te kunnen kijken. Ook Karin Brouwers (CD&V) wil meer weten over die studie.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Vertraging van enkele maanden of van anderhalf jaar bij order De Lijn'

Minister Ben Weyts (N-VA) wijst erop dat een order niet zomaar aanvaard kan worden enkel omdat het uit eigen land is. 'Dat is een verregaande simplisme.'

Volgens hem zijn er nu twee scenario's mogelijk: 'Ofwel gaat men vanuit De Lijn de toekenning beter onderbouwen. Dan denk ik dat dat een impact zal hebben van enkele maanden. Ofwel gaat men de procedure van in het begin opnieuw opstarten, dan moet je rekenen op een uitstel van om en bij de 18 maanden.'

Weyts wil de twee delen van de bestelling nu laten samenvoegen, om het tijdsverlies te beperken.

Annick De Ridder (N-VA) trekt nog van leer tegen Stefaan Sintobin (VB). Ze vraagt zich af of hij terug wil naar een soort 'vriendjespolitiek' waarbij orders worden toegewezen aan bevriende bedrijven in plaats van aan het meest concurrentiële.

Sintobin: 'Ik sta niet voor vriendjespolitiek, maar onze fractie staat wel voor werk in eigen land, werk in eigen streek, en werk voor eigen volk eerst.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Waarom wijst De Lijn mega-order aan Spaans bedrijf toe?'

Vervoersmaatschappij De Lijn is op zoek naar 146 nieuwe trams, maar besloot eind oktober opvallend genoeg om die niet te bestellen bij de Brugse bouwer Bombardier maar de Spaanse concurrent CAF. De bestelling stemt overeen met een totaalbedrag van 320 miljoen euro, of de meest omvangrijke bestelling ooit van trams bij De Lijn. Een harde klap voor Bombardier, dat besloot naar de Raad van State te trekken

Joris Vandenbrocuke (sp.a): 'Het is ondertussen bijna drie jaar geleden dat de voorganger van mobiliteitsminister Ben Weyts een megaorder aan trams van De Lijn aankondigde. Dat is nog altijd zeer goed nieuws, want de gemiddelde leeftijd van trams is 30 jaar. We hebben die nieuwe trams dus nodig.'

'Een maand geleden bleek dat die bestelling werd toegewezen aan een Spaanse trambouwer, nieuws dat in Vlaanderen met veel ontgoocheling onthaald werd.'

'De Raad Van State besliste gisteren die toewijzing op te schorten. Hoe moet het nu verder met het dossier?'

Stefaan Sintobin (VB): 'Hoe is het in godsnaam mogelijk dat De Lijn zo'n belangrijk order toekent aan een buitenlands bedrijf. Hoe kan het dat zij zich geen vragen stellen bij een halvering van de kostprijs van een preventief onderhoud bij CAF?'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Landbouworganisaties liggen niet dwars in betonstop'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Crevits: 'Resultaten van studie positief, maar bezorgd om taalvaardigheid'

Koen Daniëls (N-VA) prijst de goede resultaten van de Belgische leerlingen in een recent onderzoek.

'Eigenlijk zouden we allemaal moeten applaudisseren voor onze leerkrachten lager onderwijs. We zijn elfde in de wereld op wiskunde. De kloof tussen de beste en slechtste presteerders is erg klein. De onheilsprekers hebben ongelijk, we moeten ons geen collectieve onderwijsdepressie aanspreken.'

'Wetenschappen hinkt wel nog achterop. Wat stellen we nog vast: de sterkst presterende leerlingen gaan achteruit.'

Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) is eveneens verheugd met de resultaten, maar blijft alert voor de pijnpunten. 'Mijn grootste zorg gaat over taal. Voor taal wordt slechter gescoord op alle fronten.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Bourgeois maakt zich weinig zorgen over Belgische vastgoedschulden

Gwenny De Vroe (Open Vld) en Katrien Partyka (CD&V) willen verduidelijking over het rapport over de Belgische schulden en de vastgoedmarkt.

Minister-president Geert Bourgeois (N-VA): 'Ik heb ook kennis genomen van het rapport. De waardering van de vastgoedprijzen in ons land zou te hoog zijn. Anderzijds zijn er ook rapporten die stellen dat de vastgoedmarkt in ons land vrij correct geprijsd zou zijn.'

De minister-president wijst op verschillende systemen in Vlaanderen - zoals de verzekering gewaarborgd wonen - om het gevaar in te dijken dat Vlamingen hun woonkredieten niet meer kunnen aflossen. Hij lijkt zich, ondanks het rapport, niet erg veel zorgen te maken dat de Vlaamse en Belgische gezinnen snel met torenhoge onaflosbare schulden zullen zitten.

Gwennie De Vroe doet het rapport nog eens af als 'bangmakerij' en 'paniekzaaien'.

Michèle Hostekint (sp.a) wijst erop dat die bangmakerij niet van zomaar iemand komt, maar van een belangrijke Europese waakhond.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Schauvliege: 'regering zit in laatste rechte lijn'

Minister Joke Schauvliege (Open Vld): 'Met de Vlaamse Regering zitten we in de laatste rechte lijn van een ambitieus Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Iedereen in de regering wil de inname van de open ruimte een halt toeroepen. Bedankt dat u onze bedoelingen goed vindt.'

'We hebben al een aantal maatregelen genomen. Zo is de Codex Ruimtelijke Ordeningen al op verschillende plaatsen gewijzigd.' Eensgezinswoningen kunnen bijvoorbeeld makkelijk omgebouwd worden naar tweegezinswoningen, zo stelt de minister.'

Ingrid Pira (Groen) mist harde garanties en concrete acties in de plannen van de minister. Als die er niet komen, 'staat u straks met uw broek op de enkels op de klimaattop', klinkt het.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Hoe gaat u de inname van de open ruimte een halt toeroepen?'

De eerste vraag is van Ingrid Pira (Groen) voor minister van Omgeving Joke Schauvliege (Open Vld). Zij wil graag meer uitleg over de Vlaamse betonstop die er in 2040 moet komen. Tot nog toe slaagden de onderhandelaars er niet in daar een sluitend akkoord over te bereiken.

Volgens Pira ziin de intenties van de regering goed, maar 'hoe zit het op het terrein? Wat gaat u doen om de verstedelijking van Vlaanderen een halt toe te roepen?'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Vlaamse scholieren hebben wiskundeknobbel, maar hinken achter in wetenschap

De Vlaamse leerlingen zijn goed in wiskunde. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek dat dinsdag werd voorgesteld door Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits( (CD&V). Voor wetenschappen doen de scholieren het eerder gemiddeld.

Internationaal bevindt Vlaanderen zich net onder de Aziatische toplanden en binnen Europa zitten we in de top. Traditioneel sterke onderwijslanden als Finland, Nederland, Duitsland en Polen scoren significant minder goed. De Vlaamse leerling is sterk in meetkundige vormen en metingen en minder goed in getallen en weergeven van gegevens. Ook in wetenschappelijke vakken hinken we achterop, aldus de studie.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Belgische gezinnen stapelen schulden te snel op'

De Europese financiële waakhond ESRB waarschuwde ons land gisteren over de snelle stijging van de schuldenlast van de gezinnen. Vooral de steeds hogere leningen om een woning te kunnen kopen, zijn een probleem. De banken hebben nu zo'n 150 miljard hypothecaire leningen uitstaan, terwijl dat vijf jaar geleden minder dan 100 miljard was.

Tegelijkertijd zijn er volgens de instelling aanzienlijke groepen van gezinnen die al een grote schuldenlast dragen. Bij een economische of financiële schok zouden die gezinnen het bijzonder moeilijk krijgen om hun lening af te betalen, met alle gevolgen vandien voor de banken.

Lees: 'Belgische gezinnen stapelen schulden te snel op'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Overzicht van de mondelinge vragen