Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Einde liveblog.

We sluiten dit liveblog hier af. Bedankt om te volgen.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Wij parlementsleden zijn niet immuun voor verkiezingskoorts'

Servais Verherstraeten (CD&V) springt nog in de bres voor de burgemeesters van zijn partij die besloten snelwegparkings te sluiten. Hij vindt de kritiek op hen onterecht, en vindt dat de Kamer de balk in het eigen oog niet ziet:

'Ik vind het ongepast dat burgemeesters verkiezingskoorts worden verweten. Alsof wij parlementsleden daar immun voor zouden zijn.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Uw nieuw wetboek is er niet, mijnheer Francken, wel uw campagneboek'

Kristof Calvo (Groen) ziet dat minister Jan Jambon (N-VA) en staatssecretaris Theo Francken (N-VA) erkennen dat het geen eenvoudig probleem is. ' Maar als er ergens simplismen zijn, is het wel bij N-VA.' Hij vindt het veelzeggend 'dat mijnheer Geens het abc van de rechtsstaat uit de doeken moet doen voor mijnheer De Roover'.

'U hebt een nieuw wetboek beloofd. Dat is er niet. Wat is er wel? Een campagneboek van Theo Francken.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Uitwijzen criminelen blijft prioriteit'

'Het blijft een prioriteit om criminelen die illegaal in ons land zijn, uit te wijzen. Wij hebben daar zeer goede cijfers,' verdedigt staatssecretaris Theo Francken (N-VA) zijn beleid.

De staatssecretaris houdt het kort, omdat zijn collega's al de meeste vragen beantwoord hebben. Hij stipt wel aan dat wie in een gesloten centrum toekomt, minstens enkele dagen opgesloten blijft. Daarmee moet het gevoel weggenomen worden dat sans-papiers meteen weer op straat vrijgelaten worden eens ze opgepakt zijn.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Geens ziet weinig heil in vervolging illegaal verblijf

Ook minister Koen Geens (CD&V) benadrukt dat samenwerking essentieel is om een oplossing voor de transmigratie te vinden. 'Dat betekent inderdaad dat we naar elkaar luisteren, mijnheer De Roover.'

Hij benadrukt ook dat illegale criminelen in ons land niet op straffeloosheid botsen.

Vorig jaar zijn er volgens Geens 425 vervolgingen gebeurd voor mensensmokkel, een aanzienlijke stijging tegenover de 228 vervolgingen in 2013.

De minister van Justitie zegt nogmaals dat de vervolging van illegaal verblijf niet zo eenvoudig is, omdat er slechts een straf van drie maanden op staat en er dus geen voorlopige hechtenis mogelijk is. 'Ik wou ook dat de strafwet anders was.'

'Verander de wet dan,' stelt Koenraad Degroote van N-VA voor. Waarop Geens: 'Ik verander al veel wetten, volgens u soms te veel.'

'Mijnheer De Roover, ik heb niet geapprecieerd dat u zegt dat Justitie werkloos blijft.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Jambon: 'De essentiële oplossing is de buitengrenzen van Europa sluiten'

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA): 'Dit is een problematiek die je niet overnight opgelost krijgt, en waar vandaag de Europese regeringsleiders zich over buigen. De essentiële oplossing zal ook van daar moeten komen: de buitengrenzen van Europa sluiten voor illegale migratie.'

'Al de rest is het oplossen van problemen die gecreëerd worden door de grenzen niet te sluiten.'

De sleutel van de problatiek ligt bij het oprollen van de smokkelaarsnetwerken en het ontraden van de transmigranten, zegt Jambon. Hij herhaalt enkele punten van het negenpuntenplan dat hij opstelde, zoals meer en beter gecoördineerde politieacties, en de beveiliging van snelwegparkings.

Daarnaast zoekt Jambon samen met Theo Francken een samenwerking met het Verenigd Koninkrijk om de transmigratie aan te pakken.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Wie beweert dat Justitie werkloos toekijkt, negeert de realiteit'

'Wie beweert dat Justitie werkloos toekijkt, negeert de justitiële realiteit,' kapittelt Servais Verherstraeten (CD&V) N-VA-Kamerlid Peter De Roover.

'We moeten ook zien dat de migratiestromen zijn gedaald, maar dat heeft niet belet dat de incidenten oplopen. Die problemen moeten we aanpakken, en daar zijn geen eenvoudige oplossingen voor. We lossen dat niet in twee weken op.'

'Wie geen verblijfsrecht heeft in ons land, dient uitgewezen. Dat is een prioriteit. Maar het uitwijzignsbeleid is een achilleshiel in het beleid. Dat zal ook zo zijn in de komende legislaturen.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Dewael hekelt pingpongspel met transmigranten

Patrick Dewael (Open VLD): 'We weten allemaal dat een zekere categorie van migranten niet of moeilijk uitwijsbaar is. Ik denk dat dit onderkennen het uitgangspunt is van een eerlijk communicatiebeleid. Mijn fractie heeft u altijd gesteund in een moeilijk departement. Maar de communicatie op een aantal moeilijke punten de afgelopen weken laat te wensen over.'

'Er wordt een pingpongspel gespeeld waarbij de bal gewoon in het andere kamp getrapt wordt. Burgemeesters die u onder druk zetten met parkings, u die transmigranten naar het Maximiliaanpark brengt, en nu is minister Geens in zake geroepen door mijnheer De Roover.'

Over het voorstel van Peter De Roover is Dewael kort: 'Ik denk dat uw voorstel onvoldragen is.'

'U communiceert zeer veel over de procedures door advocaten, staatssecretaris. Het regeerakkoord voorziet in een vereenvoudiging van de procedures. Wat houdt u tegen?'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Dit is geen beleid, maar een kermis met draaimolentjes'

'Onbegrijpelijk', zegt Monica De Coninck (SP.A) over de ontwikkelingen van vorige week: sans-papiers op straat zetten om plaats te maken voor andere sans-papiers, en ze zelfs aan het Maximiliaanpark afzetten.

'Dat is geen beleid, maar een kermis met draaimolentjes. Het is slecht bestuur en paniekvoetbal.'

'Ik hoor ook dat er een circulatieplan zal worden opgesteld. Wie verzint nu dát woord in deze problematiek?'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

De Roover: Geen zinvol alternatief van oppositie

Peter De Roover (N-VA) is enigszins verbaasd: om de haverklap krijgt Francken de commentaar te ver te gaan, 'om vandaag dan weer de kritiek te krijgen dat hij niks doet.'

Bovendien blijft hij op zijn honger zitten voor een alternatief beleid: 'Mocht er vanuit de oppositie enig zinvol alternatief naar voren geschvoen worden, zou ik daar aandacht aan besteden - maar daar hebben we het eerste woord nog niet van gehoord.'

De berrechting van sans-papiers 'blijft dode letter' zegt De Roover. Hij begrijpt de argumenten van minister Geens tegen een veroordeling, maar vindt dat er een goed argument is om dat toch te doen:

'Bij een tweede veroordeling kan er een straf van 1 jaar uitgesproken, wat wél aanleiding kan geven om iemand op te pakken. En een tweede veroordeling kan nooit gebeuren als er geen eerste heeft plaatsgevonden.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Ministers, praten jullie eigenlijk met elkaar?'

Alle grote fracties hebben vragen over de aanpak van de transmigratie. Kristof Calvo (Groen) bijt de spits af.

'We hebben de premier wel gehoor dover het winter- en het zomeruur, maar amper over de transmigratie. Maar elk nadeel heb z'n voordeel: het thema heeft ervoor gezorgd dat u hier alledrie samen bent, mijnheer Jambon, Francken en Geens. We vragen ons wel eens af: praten die eigenlijk met elkaar?'

Calvo herinnert staatssecretaris Theo Francken aan zijn uitspraak dat hij de puinhoop op twee weken zou oplossen als hij burgemeester was geweest. 'Dit is niet zozeer een migratiecrisis maar een politieke crisis. Het is tijd voor oplossingen na alle verklaringen van de afgelopen weken.'

Karine Lalieux (PS): 'Francken is gekend voor zijn tweets, maar niet voor de doeltreffendheid van zijn beleid.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Peeters over Ryanair: 'Mijn geduld heeft grenzen'

Isabelle Galant (MR), Wim Van der Donckt (N-VA) en Marco Van Hees (PVDA) hebben voor minister Kris Peeters (CD&V) vragen over de toestand bij Ryanair, waar de sociale onrust al geruime tijd voor acties en stakingen zorgt.

'Ik ben het eens met jullie dat mijn geduld bepaalde grenzen heeft,' is Peeters duidelijk. 'Ik heb Ryanair al meermaals aangesproken hierover.'

Zo kwam Peeters tussen toen de vliegtuigmaatschappij een supplement voor handbagage dreigde te vragen. 'Ik heb hen gevraagd om binnen de twee dagen te antwoorden, dat gebeurt niet bij al mijn brieven.'

'Een ander probleem is de toepassing van het Belgisch arbeidsrecht.' Op aangeven van Peeters is er een ontwerp-CAO op tafel gelegd. Peeters heeft ook een brief gestuurd naar zijn collega's in verscheidene Europese landen, om samen een standpunt in te nemen tegenover Ryanair.

'Juridisch is de zaak wat complexer dan sommigen zouden willen.' Toch eist Peeters van Ryanair dat het Belgisch arbeidsrecht ten laatste in 2019 gerespecteerd wordt bij het bedrijf.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Jobdeal: 2 van 28 maatregelen al in beweging

'Ik kan u verzekeren dat wij hard hebben gewerkt, ook aan de arbeidsdeal,' beaamt minister Kris Peeters. 'U zal hopelijk onder de indruk zijn van wat we gedaan hebben sinds 28 juni. We hebben de sociale partners aangeschreven. We hebben de vakbonden gezien en de werkgevers, om tekst en uitleg te geven - en te vragen om hun taak verder aan te pakken. En we hebben samengezeten met de Groep van Tien.'

'Er is in de tussentijd ook een aantal KB's rond.' Van de 28 beloofde maatregelen zijn er al twee in beweging gebracht, om precies te zijn: het mobiliteitsbudget zit bij de Raad van State, en het KB rond positieve acties is door de regering goedgekeurd.

Peeters belooft dat de maatregelen tegen het einde van het jaar de verwachte jobs zullen opleveren.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Jobdeal moet gat in begroting doen wegsmelten

Aangezien de premier niet aanwezig kan zijn door zijn verplichtingen op de Europese top, zijn de eerste vragen voor minister van Werk Kris Peeters. Egbert Lachaert (Open VLD) wil een stand van zaken over de jobdeal die de regering sloot aan het begin van de zomer. Hij wil weten of de afgesproken maatregelen tegen het einde van het jaar in voege zullen zijn.

'Als we dezelfde werkzaamheidsgraag kunnen halen als Nederland, weten we immers dat het gat in de begroting zal slinken als sneeuw voor de zon.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Vragenuurtje begint met eedaflegging

Kamervoorzitter Siefgfried Bracke opent de plenaire vergadering. Anne-Catherine Goffinet is de eerste die het worod krijgt: zij legt de eed af als Kamerlid voor CDH.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Geens: Bestraffing illegaal verblijf geen prioriteit

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) benadrukt dat het berechten van mensen die onwettig in ons land verblijven, geen prioriteit is voor de parketten. 'En daar is een goede reden voor. Misdrijven met straffen tot een jaar kunnen niet tot een voorlopige hechtenis leiden. We kunnen ze niet in voorlopige hechtenis nemen tot ze berecht zijn. Die mensen zullen nooit op de zitting verschijnen en zullen bij verstek veroordeeld worden.'

Bovendien kampen rechtbanken nu al met een grote werklast. 'Als we alle mensen met staffen tot drie maanden moeten vervolgen, bijvoorbeeld ook mensen die hun onderhoudsgeld niet betalen, dan zijn we nog niet thuis.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

N-VA wil sans-papiers voor de rechter

Meer dan 200 mensen zonder geldige verblijfspapieren werden vorige week vrijgelaten uit gesloten centra, om plaats te maken voor net opgepakte transmigranten. 32 van de vrijgelaten personen bleken een crimineel verleden te hebben. Een moeilijke affaire voor staatssecretaris Theo Francken (N-VA), die moest uitleggen waarom ciminele sans-papiers op straat werden gezet zodat andere sans-papiers konden opgesloten worden.

Om de problematiek het hoofd te bieden, vraagt Peter De Roover (N-VA) aan minister van Justitie Koen Geens (CD&V) om illegaal verblijf in ons land te bestraffen - nu gebeurt dat vrijwel niet, tenzij een sans-papiers voor andere criminele feiten wordt bestraft.