Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Einde live

Het wekelijkse vragenuurtje in de Kamer zit erop. Bedankt voor het volgen.

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Vandeput: 'Klopt Defensie is geen makkelijke opdracht'

Vandeput: 'Het klop investeren in Defensie, in onze veiligheid en in het welzijn van onze bevolking, is geen gemakkelijke opdracht. Daarom dat we met de regering nog steeds sleutelen aan de tekst. Vandaag gaat het om de voltooing van de tekst. Maar met dit akkoord zal ons land uiteindelijk wel kunnen aanknopen met onze partnerlanden.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Georges Dallemagne (CDH): 'Waar blijft dat strategisch plan voor Defensie?'

De laatste vraag vandaag is voor minister van Defenisie Steven Vandeput (N-VA) en wordt gesteld door Georges Dallemagne (CDH). Hij vergelijkt het strategisch plan van Defensie met een tv-serie. 'Eerste seizoen, tweede seizoen, veel gepraat, maar weinig beslissingen. Met Kerst klonk het alsof er een "historisch akkoord" was, maar ook dat werd - in seizoen 3 - alweer bijgesteld. Waar ligt het probleem, meneer de minister? Hoe komt het dat wij nog steeds geen strategisch plan hebben?'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Groen: 'Optima is schoolvoorbeeld van graaicultuur'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Luk Van Biesen (Open VLD): 'Niet met ons belastingsgeld'

Luk Van Biesen (Open VLD) is bezorgd dat de terugbetaling bij Optima zal gebeuren 'met ons belastingsgeld.' 'Dat dient namelijk niet om iemand anders zijn fouten recht te zetten.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Van Overtveldt: 'Betaling schuldeisers gebeurt volgens wettelijke rangorde'

Johan Van Overtveldt (N-VA): 'In 2011 heeft Optima haar bankvergunning gekregen door de overname. De toezichthouder heeft van in het begin de zaak in het oog gehouden', benadrukt hij. 'De betaling van de schuldeisers zal gebeuren volgens de wettelijke rangorde. Onder meer door de blokkering van de deposito's is er nog een ruime hoeveelheid activa voorhanden.' 'De voorbije weken werd ik vertrouwelijk ingelicht door de toezichthouders', klinkt het nog. 'Meneer Vanvelthoven, u heeft verwezen naar documenten die ik niet heb, maar zal opvragen indien nodig voor het onderzoek.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Meyrem Almaci (Ecolo-Groen): 'Geen 5 jaar nodig om te zien dat Piqueur bank kapot maakte'

Meyrem Almaci (Ecolo-Groen): 'De bank is opgericht toen we nog puin aan het ruimen waren van de zware financiële crisis. Het lijkt of de zeden bij sommige mensen niets is veranderd. En de vraag die iedereen zich stelt: "hoe kan dit? Waarom is er niet eerder ingegrepen?" Toen de BBI haar controle uitvoerde, waren de toezichthouders ervan op de hoogte. Je had geen vijf jaar nodig om te zien dat Piqueur die bank aan het kapot maken was.

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Peter Dedecker (N-VA) vergelijkt Optima met Dexia

Peter Dedecker (N-VA): 'Hoe meer we te weten komen over Optima, hoe erger het wordt. Het is een verhaal van zelfbediening. Tot op het probeerde men ziekenhuizen te overtuigen om belastinggeld te investeren. Hoe is het zover kunnen komen', wil ook Dedecker weten. 'Aandeelhouders konden investeren in Optima, met geld dat ze leenden... van Optima. Vanwaar ken ik dit, jawel van Dexia. Waarom is er niet vroeger opgetreden? Zal het aanpakken van de verantwoordelijken volstaan?'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Vincent Scourneau (MR): 'Gevolgen voor vertrouwen van burgers'

Vincent Scourneau (MR): 'Ik ben geschokt door wat er gebeurd is. Het faillisement van een bank, heeft gevolgen voor het vertrouwen bij de burgers. Zeker omdat we de controle op de banken hadden aangescherpt, om net zo', faillisement te voorkomen.' Voorts heeft Vincent Scourneau vragen over het garantiefonds. 'De spaarders en schuldeisers verkeren nu in grote onzekerheid.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Peter Vanvelthoven (SP.A): 'Heeft de toezichthouder haar werk gedaan?'

Peter Vanvelthoven (SP.A): 'Ik denk dat we er in 2008 overeens waren dat er strengere controles nodig waren. De vraag is vandaag dan ook of de toezichthouder wel scherp genoeg heeft opgetreden.' Vanvelthoven wil ook weten of de minister de interene documenten heeft ingezien. 'Want daaruit moet blijken of de toezichthouder haar werk heeft gedaan?!'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Luk Van Biesen: 'Hoe kon dit 8 jaar na bankencrisis gebeuren?'

Zoals verwacht zijn er heel wat vragen voor minister van Financiën Johan Van Overtveld (N-VA) over Optima. De eerste vragen is van de Open VLD'er Luk Van Biesen. Hij verbaast zich erover dat dit vandaag nog kan gebeuren. 'Hoe kon dit acht jaar na de bankencrisis gebeuren? Waar bleven die controlemechanismen?'

BELGA
© BELGA
Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Jambon: 'Nog niets beslist over afdwingen solidariteit politiezones'

Jambon: 'Wij zijn bezig met het opstellen van een federale reserve, dat is voorzien in de reorganisatie van de politie.''We zien grote verschillen wat de solidariteit betreft tussen de verschillende zones, dat klopt', geeft Jambon toe. 'We gaan nu na hoe we de solidariteit beter kunnen afdwingen. Er is op dat vlak nog niets beslist.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Jambon bedankt politieagenten

Jambon: 'Spreken van een vermindering van de federale politie is niet juist, er is namelijk sprake van het tegenovergestelde, er worden net meer agenten ingezet. Ik wil van de gelegenheid ineens gebruik maken om de agenten te bedanken, want zij moeten op dit moment inspringen in verschillende crissisen, gaande van de terreurdreiging tot de cipiersstaking.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Katja Gabriëls (Open VLD): 'Solidariteit tussen federale en lokale politie nodig'

Katja Gabriëls (Open VLD): 'Bijzondere tijden zetten extra druk op het politiekorps. Daarom is er solidariteit nodig tussen de lokale en federale en andersom. Maar blijkbaar is dat in de praktijk moeilijk. Zo weigeren sommige korpsen om extra inspanningen te leveren.'Ze maant minister van Binnenlandse Zaken Jambon (N-VA) aan om dit probleem ernstig te nemen. 'Wat zijn de kerntaken van onze agenten?'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Matz (CDH): 'Uw gebrek aan transparantie creëert angst'

Matz (CDH) is niet tevreden met het antwoord van de minister. 'U hebt niet geantwoord op mijn vragen. U blijft erg oppervlakkig. U kan wel zeggen dat we ons niet mogen leiden door angst en paniek. Maar net het gebrek aan transparantie en informatie, dat creëert angst.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Jambon overtuigd van eengemaakte politiezone in Brussel

Jambon: 'In alle Europese landen doen geruchten de ronde dat IS-strijders, door verliezen in Syrië en Irak, opweg zouden zijn naar huis.'Over de eengemaakte politiezone is Jambon duidelijk: 'We moeten met grotere zones gaan werken, daarvan moet u mij niet overtuigen, mevrouw Kitir. Zoiets moet uiteindelijk uitmonden in één politiezone. We zullen daarnaar toe werken, en hopelijk bereiken we een compromis met de vier regerende partijen.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Jambon: 'Elke dag komen zulke berichten binnen'

Jan Jambon (N-VA): 'De informatie die gisteren de pers heeft bereikt, zijn berichten die de diensten elke dag binnenkrijgen, jawel elke dag. En dan is het de OCAD die een analyste maakt. Is de bron degelijk, betrouwbaar, moeten we dit ernstig nemen. En op grond daarvan beslist OCAD over een mogelijke dreiging.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Philippe Pivin (MR): 'Is de nota geloofwaardig?'

Philippe Pivin (MR): 'De risico's dalen niet, dat blijkt uit alle recente aanslagen. Gelet op het gespannen klimaat; welke informatie kan u ons geven over deze informatie. Is die nota geloofwaardig en vanwaar komt die nota?'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Koenraad Degroote (N-VA): 'Pers heeft tikkeltje overdreven'

Koenraad Degroote (N-VA): 'Al deze berichten, creeëren een klimaat van angst. En dat begrijp ik want we leven onder een dreigingsniveua 3, maar anderzijds denk ik ook dat de pers een tikkeltje overdreven heeft. Mijn vragen zijn: wat is uw standpunt op al deze reacties? Is de dreiging toegenomen?'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Meryame Kitir (SP.A): 'Eengemaakte politiezone'

Meryame Kitir (SP.A): 'Ik wil absoluut niet aan paniekzaaierij doen, maar de situatie is wel heel ernstig. Daarom wil u vragen om elk voorstel dat onze veiligheid kan versterken, serieus te nemen.' Ze verwijst naar de eengemaakte politiezone in Brussel en vergelijkt de situatie met New York. 'Ik ben verbaasd dat u niet over de eengemaakte politiezone wil praten, omdat het niet in het regeerakkoord staat. Wanneer is de situatie wel ernstig genoeg voor u om het debat te kunnen starten?'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Vanessa Matz (CDH) over terreurdreiging

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) krijgt enkele vragen over de terreurdreiging. Vanessa Matz (CDH): 'Volgens een nota zouden Syriëstrijders opweg zijn naar België en Frankrijk op aanslagen te plegen. U hebt verklaard dat u niet echt was ingelicht, maar tegelijkertijd zou u wel gepaste maatregelen nemen. Hoe kan dat, als u niet bent ingelicht? En hoewel de politie een doelwit is, blijft hun dreiging op niveau 2+ staan, hoe verklaart u dat?'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Peeters: 'Wij hebben alles gedaan wat Europa vroeg'

Kris Peeters (CD&V): 'De ingebrekestelling moet afgewend worden, dat was onze eerste prioriteit. Ten tweede hebben we ervoor geopteerd een oplossing te vinden via sociaal overleg. Wat de opvolging betreft, zijn wij erg transparant met de Europese commissaris. We zitten nu in de laatste rechte lijn. We maken nu duidelijk aan Europa, dat we alles hebben uitgevoerd zoals afgesproken. Er is een onderhoud voorzien in de maand juli, maar wij hebben alles gedaan wat Europa vroeg.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Johan Klaps (N-VA): 'Onze buurhavens gaan lopen met de jobs'

Johan Klaps (N-VA): 'Logistieke havenarbeiders moeten niet langer erkend worden, maar krijgen een veiligheidscertificaat in de plaats. Ze krijgen dus een andere naam, maar verandert er in de praktijk ook iets? We moeten er namelijk alles aan doen om onze troef - de bloeiende Antwerpse haven- te blijven uitspelen. Want op dit moment gaan onze buurlanden nog altijd lopen met onze jobs. Minister, hoe zien uw concrete plannen eruit?'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Jan Penris (Vlaams Belang): 'Minister Peeters, gaat Europa uw compromis volgen?'

De minister van Werk Kris Peeters (CD&V) krijgt vragen voorgeschoteld over het referendum bij de havenarbeiders over de hervorming van de wet op de havenarbeid. Jan Penris (Vlaams Belang): 'Minister, gaat Europa uw compromis volgen? Hoe gaat het nu juridisch verder na de uitslag van het referendum?'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Reynders: 'Hulp geven aan Libië om grenzen te controleren'

Reynders: 'De Libische regering heeft steun vanuit Europa, maar nog geen erkenning van het parlement van Tobrouk. Maar intussen moeten we verdergaan met andere wegen van steun. Wat migratie betreft, willen we hulp geven om de grenzen te controleren. Het is een echte nieuwe staat die in Libië moet opstarten, daarom liggen verschillende mogelijkheden nog op tafel. We moeten dus niet alleen een partnerschap aangaan op vlak van migratie, ook andere aspecten kunnen ondersteund worden door België.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Peter De Roover (N-VA): 'Vluchtelingenroute verschuift'

Peter De Roover (N-VA) heeft een vraag over de ontmoeting met de Libische minister van Buitenlandse Zaken. 'Als we over een failed state spreken, dan is Libië daar zeker een voorbeeld van. Er is intussen een eenheidsregering, die u - minister Reynders - straks zal ontmoeten. We weten dat er tussen Libië en Europa een belangrijke potentiële vluchtelingenroute bestaat. De deal met Turkije, heeft gezorgd voor een verschuiving van de route. Welke mogelijkheden gaat u straks bespreken? Wat is het aanbod dat wij kunnen doen? En in welke mate kan Libië een partner zijn?'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Reynders: 'Nood aan formele verklaring van Palestijnse overheid'

Reynders: 'Er is geen formele verklaring van de Palestijnse overheid. Dus het is erg moeilijk om te weten wat er exact is gebeurd én tussen te komen. Daarom weten we niet zeker of het gaat om een opzettelijke daad.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Gwenaëlle Grovonius (PS): 'Israël gijzelt opnieuw kinderen en gezinnen'

De volgende vragen zijn gericht aan minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR). De eerste gaat over de afsluiting van de watertoever in de Westelijke Jordaanoever in de Palestijnse gebieden. Gwenaëlle Grovonius (PS): 'Israël gijzelt opnieuw kinderen en gezinnen. Bovendien treedt het opnieuw de internationale wet met de voeten. Mijn fractie vraagt dat u Israël er dringend aan herrinert om de internationale wetten na te leven. Hebt u contacten gehad met onze ambassade, hebt u bijkomende informatie. Hebt u rechtstreekse bilaterale contacten gehad om deze agressieve daden te veroordelen?'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Roel Deseyn (CD&V): 'We moeten inspanning Europese collega's respecteren'

Roel Deseyn (CD&V): 'Wij moeten de inspanning van al onze Europese collega's respecteren. Het voorzitterschap van Oostenrijk heeft goed werk geleverd, België mag niet de laatste weerbarstige stem zijn in het debat.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

PVDA: 'Pseudo-technische argumenten'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): 'Wees duidelijk en transparant'

Gilikinet: 'Het is een ja, maar. Bovendien spreekt de hele Europese pers 'van een België dat de Tobintaks dwarsboomt.'' Daarom vraagt hij aan de premier: 'Wees duidelijk, transparant in plaats van te liegen. Toon aan dat u niet gewoon doet wat de financiële markten u zeggen.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Michel: 'Het mandaat van de minister is héél duidelijk'

'De vergadering van morgen, is nog geen vergadering voor een beslissing. Wel komen technische groepen bij elkaar om bij te schaven aan de oplossing. Meerdere landen geven aan dat ze vooruit willen gaan, dat ze een oplossing willen vinden. Het regeerakkoord is duidelijk, het mandaat van de minister is héél duidelijk. Hij gaat verder onderhandelen om een oplossing te vinden. We willen een transactietaks op Europees niveau.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Michel: 'Ja wij zijn voor de Tobintaks'

Premier Charles Michel (MR): 'Yes voor de Tobintaks', waarop de premier een luid applaus krijgt. 'Al wil ik wel wat verbeteringen aanbrengen.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Roel Deseyn (CD&V): 'Yes or no?'

Roel Deseyn (CD&V): 'Wij zijn een grote voorstander van Tobintaks, omdat die bijdraagt tot een eerlijkere financiële regeling. Daarom wil ik weten premier, wordt het een Yes of No?'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Tobintaks wordt begraven

Eerder deze week werd de Tobintaks symbolisch begraven door ngo's.

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Marco Van Hees (PTB-GO!): 'We waren voorlopers, nu zijn we saboteurs.'

Marco Van Hees (PTB-GO!): 'Wij Belgen waren voorlopers, maar nu zijn we saboteurs geworden. En het gaat om een sabotage van binnenuit, namelijk minister van Johan Van Overtveldt die openlijk toegeeft dat hij deze belasting wil tegenwerken. Speelt de minister soloslim, of wordt dit beleid gesteund?'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): 'U moet nu het voorbeeld geven'

Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): 'België heeft zijn vooruitstrevende positie wat betreft de Tobintaks verloren, we bengelen onderaan het Europese lijstje. Deze taks moet nochtans gered worden. Premier, kan u dit dossier weghalen bij de minister van Financiën, want u partij heeft deze belasting goedgekeurd. U moet nu het voorbeeld geven.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Stéphane Crusnière (PS): 'Standpunt van België baart me zorgen'

De eerste reeks vragen zijn gericht aan premier Charles Michel (MR) en gaan over het standpunt van de regering over de financiële transactietaks. Stéphane Crusnière (PS): 'We komen in de laatste rechte lijn van dit dossier. Maar het standpunt van België baart ons zorgen. Wil de Belgische regering de voorstellen over de Tobintaks niet torpederen? Premier, welk mandaat zal u aan de minister van Financieën geven in de laatste ronde?'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Rouwhulde voor gewezen fractievoorzitter Paul Van Grembergen

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Charles Michel (MR): 'Iedereen is vrij om lief te hebben wie hij of zij wil'

Ook Charles Michel (MR) leeft mee met de slachtoffers. 'Ons engagement blijft aanwezig. We zullen zulke misdaden blijven bestrijden. We zullen niet toegeven aan angst of haat. Net als in Parijs waren de slachtoffers in Orlando aan het genieten van het leven, zaten ze vol levenslust. Het is bovendien niet toevallig dat net dié nachtclub het slachtoffer werd. Namelijk een homoclub. Nochtans is iedereen vrij om lief te hebben wie hij of zij wil. Love is love.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Bracke veroordeelt aanslagen

Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) opent de zitting en start met de veroordeling van de aanslag in Orlando. 'Een regelrechte aanslag op onze fundamentele waarden', noemt hij het.

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Aandacht voor slachtoffers Orlando, Magnanville en Istanboel

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Vragen aan Van Overtveldt en Michel

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

'Terroristen hebben mogelijk drie Belgische doelwitten in het vizier'

Anderhalve week geleden is een groep gewapende Syriëstrijders naar Europa vertrokken om onder meer aanslagen te plegen in België, zo ontdekte de afdeling Terro van de federale politie.

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon bevestigde het bericht van de op komst zijnde Syriëstrijders aan VTM Nieuws, maar zegt dat het om zeer ruwe informatie gaat die voor het OCAD, het orgaan dat de terreurdreiging analyseert, geen enkele dreiging bevat.

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

'Dubieuze transacties bij Optima Bank'

Op dinsdagavond 7 juni, kort nadat bekend was geraakt dat Optima Bank door de Nationale Bank onder curatele was geplaatst en haar bankvergunning zou moeten inleveren, hebben enkele directieleden van de bank nog snel bepaalde verrichtingen willen doen.

Kamerlid Peter Vanvelthoven (SP.A) vraagt een parlementair onderzoek naar het dossier-Optima. Het socialistische oppositielid vindt dat er veel pertinente vragen rijzen in de zaak rond de failliet verklaarde bank. "De onderste steen in dit dossier moet bovengehaald worden.

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Kris Peeters: 'Brexit zal België extra pijn doen'

Minister van Economie Kris Peeters (CD&V) maakt zich zorgen over de brexit. "Als het zover komt, wordt België harder getroffen dan andere Europese landen".

Ons land exporteerde in 2015 voor meer dan 30 miljard euro naar het Verenigd Koninkrijk, dat daarmee onze vierde handelspartner is. Omgekeerd kwam er voor 20 miljard aan goederen onze kant op. "We moeten ons voorbereiden op moeilijke tijden", zegt Peeters in De Morgen.