Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Einde liveblog

Hier eindigen we deze liveblog. Bedankt voor het volgen.

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

'Weyts: 'Op veiligheid staan geen kosten'

Ben Weyts: 'De betaalbaarheid is vanzelfsprekend. Qua kostprijs om een rijbewijs te behalen, zit je in Vlaanderen goed. Al staan er uiteraard geen kosten op veiligheid.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Brouwers (CD&V): 'Belang rijbewijzen op school'

Karin Brouwers (CD&V): 'Initiatieven zoals rijbewijzen op school, moeten een plaats krijgen in dit verhaal.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Stefaan Sintobin (Vlaams Belang): 'Het enige Europese land met vrije opleiding'

Stefaan Sintobin (Vlaams Belang): 'Wij zijn het enige Europese land met een vrije rij-opleiding. Het argument dat het te duur is, geldt volgens mij niet in dit geval.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Weyts: 'Levenslang leren'

Ben Weyts (N-VA), minister van Mobiliteit: 'Hoewel het nog het begin van de legislatuur is hebben we met partners reeds besproken, 'wat willen we bereiken met rijopleiding?' Daarover hebben we een consensus bereikt. Onder meer het levenslang leren is belangrijk.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Lorin Parys (N-VA): 'Wat zijn de eintermen?'

Lorin Parys (N-VA): 'Rijopleiding is Vlaamse bevoegdheid geworden, hoe gaan we dat invullen. Wat zijn de eindtermen, is daar een consensus over?'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Mathias De Clercq (Open VLD): 'Hoe staat het met hervorming van rijopleiding?'

Mathias De Clercq (Open VLD) heeft een vraag voor Ben Weyts (N-VA), minister van Mobiliteit. 'Om de ongelukkenstatistieken te laten dalen, moet de rijopleiding onder de loep worden genomen. Hoe staat het met die hervorming?'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Homans: 'Geen enkele gemeente moet zich zorgen maken'

Homans: 'Deze coaching is erg nieuw, wij gaan zeker niemand viseren, zoals misschien wel leek in de pers. Geen enkele gemeente moet zich zorgen maken. We willen een platform bieden voor de gemeenten die hulp vragen.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Michel Doomst (CD&V): 'Coachen van gemeenten?'

Michel Doomst (CD&V) wil weten van minister Homans (N-VA) hoe coachen van gemeenten met financiële problemen er aantoe gaat?

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Vergadering wordt geschorst

'Ik trakteer met Limburgse vlaai voor mijn 64e verjaardag', aldus parlementsvoorzitter Jan Peumans.

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

'Onaanvaardbaar'

'Het is onaanvaardbaar dat veel van onze ouderen die hun leven lang gewerkt hebben, toch bij het OCMW moeten aankloppen.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Chris Janssens (Vlaams Belang): 'Steden en gemeenten staan op de rem'

Chris Janssens (Vlaams Belang): 'Steden en gemeenten staan op de rem en dat is begrijpelijk, want in 1 op 6 steden krijgt zijn financiën tegen 2018 niet op orde.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Elke Van den Brandt (Groen): 'Geen geld voor rusthuizen'

Elke Van den Brandt (Groen): 'Het kost geld om rusthuizen te bouwen en dat geld is simpelweg niet voorzien.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Homans: 'Niet omdat investeringen dalen, dat er ook minder geld geïnvesteerd wordt'

Homas: 'Hoeveel keer moet ik het nog zeggen, het is niet omdat de investeringen dalen, dat er ook minder geld geïnvesteerd wordt. Die worden deels vervangen door private gelden.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Ingrid Pira (Groen): 'Vergrijzing, Verjonging en Verarming'

Ingrid Pira (Groen): 'Uw regering presenteert zich graag met drie V's, wel onze OCMW'S worden vandaag ook geconfronteerd met drie V's: Vergrijzing, Verjonging en Verarming.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Marnic De Meulemeester (Open VLD): 'Nieuwe rol van overheid'

Marnic De Meulemeester (Open VLD): 'Het debat gaat vooral over welke positie moet overheid innemen? Minder zelf actor zijn. Een nieuwe rol, waarbij ze minder betuttelt en meer ruimte biedt voor eigen initiatieven.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Sociale dienst in debat?

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

'Ook over woonnoden'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Björn Rzoska (Groen): 'Moeten we niet gaan naar een financieel pact?'

Björn Rzoska (Groen): 'Financiële structuren van heel wat besturen zijn niet rooskleurig. Maar moeten we naast de integratie ook niet gaan naar een financieel pact?'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Van Malderen (SP.A): 'Mag het OCMW nog actieve speler zijn?'

Bart Van Malderen (SP.A): 'Het aandeel van de openbare sector neemt systematisch af. Mijn vraag aan CD&V: 'Mag het OCMW in de toekomst nog een actieve speler zijn? Mag het OCMW nog agereren?'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Marnic De Meulemeester (Open VLD): 'Sterker sociaal beleid'

Marnic De Meulemeester (Open VLD): 'Ik kijk verder dan integratiediscussie. Het zijn moeilijke budgetaire tijden. Meer dan ooit moet spaarzaam worden omgegaan met belastinggeld. Deze tijden moeten aangegrepen worden om te zoeken naar meer efficiëntie én samenwerking. De samenweking tussen OCMW en gemeentebestuur past hier. Maar meer dan financiële bonus, zie ik belangrijk beleidsmatig voordeel. Eén hand, zorgt voor sterker sociaal beleid.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Schryvers (CD&V): 'Ook lokaal bestuur kan eisen stellen'

De Loor: 'Die geheime agenda - afbraak van het sociaal beleid - , grijp ik niet uit de lucht. Waarop Katrien Schryvers reageert: 'Je kan als lokaal bestuur afspraken maken, eisen stellen. Heel veel voorbeelden bewijzen dat het efficiënter én goedkoper kan.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Homans: 'Alles blijft bij het oude, is geen te volgen model'

Liesbeth Homans (N-VA): 'Hier wordt geïnsinueerd dat een van de modellen zou zijn dat alles bij het oude blijft. Hier kan ik kort over zijn: Neen, er komt een echte integratie.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

De Loor: 'Dit is een echt Tsjeventussenkomst

De Loor: 'Dit is een echte tjseventussenkomst. U hebt daarnet een ander debat gevolgd. Bovendien denken jullie niet progressief, maar deconstructief.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

'Waarom zou een aparte organisatie het monopolie hebben?'

'OCMW's moeten geïntegreerd worden in gemeentebesturen. Voor CD&V is het beleidsdecreet duidelijk en zinvol. Waarom zou een aparte organisatie het monopolie hebben.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

'Geen nieuw debat'

'Ik zie geen enkele reden om hen niet het vertrouwen over sociale zaken te geven. Want het OCMW kan niet alles zelf doen. Dit debat is heus niet nieuw. Al in 2002 werd een studie uitgevoerd over een optimale verhouding tussen gemeentebestuur en OCMW.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Koen Van den Heuvel (CD&V): 'Lokaal bestuur is perfect in staat om eigen keuzes te maken'

Koen Van den Heuvel (CD&V): 'Dit debat gaat over de toekomst van de OCMW's, maar voor ons kan het breder gaan. Want voor CD&V is het lokale bestuursniveau cruciaal. Geef het beleidsniveau dat het meest geschikt is, de juiste instrumenten. Zij zijn perfect in staat om eigen keuzes te maken.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Vandeurzen: 'Openbare is niet steeds het meest sociale'

Minister Jo Vandeurzen (CD&V): 'De garantie dat het openbare, het meest sociale is, is niet evident. Mijn ervaring leert dat die redering niet altijd logisch opgaat.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Crombez: 'Mensen op terrein maken zich zorgen'

Crombez (SP.A): 'Er zijn mensen op het terrein die zich zorgen maken. Hoe vangen we lokaal de prijsstijgingen op? Dat debat moeten we vandaag voeren, niet wat gaan we allemaal doen en wat niet.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

'Moet de overheid alles zelf doen?'

Maertens (N-VA): 'We moeten de vraag stellen of de overheid alles zelf moet doen?'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Sociale voorzieningen met winstoogmerk: contradictie of niet ?

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

'Stigmatisering moet weggewerkt worden'

Maertens: 'Het gemeenschappelijk loket zal er voor zorgen dat de stigmatisering weggewerkt wordt. Want de scheiding zorgt er nu voor dat het OCMW-loket er is voor "sukkelaars".'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Maertens: 'Het gaat niet alleen om structuren'

Bert Maertens (N-VA): 'Het gaat niet alleen om structuren, zoals SP.A het laat uitschijnen. Niets belet een gemeente om samen te werken met een andere gemeente.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Gennez: 'Luister naar het veld'

Gennez: 'Er is onrust op het veld. Men is geen vragende partij. U moet bijzonder voorzichtig zijn, luister naar het veld.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Voldoende stof voor discussie

Er is duidelijk voldoende stof voor een hevige discussie. 'Nee geen extra vragen, over naar volgende spreker', aldus Peumans.

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Doomst: 'Van dit beleid wordt iedereen beter'

Michel Doomst (CD&V): 'Wij proberen een beleid te voeren dat beter is voor mensen. Blijf niet voor het rode licht staan. Van dit beleid wordt iedereen beter.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Maertens (N-VA): 'Heb vertrouwen'

Bert Maertens (N-VA): 'Door een wijziging van structeren, worden zaken niet per definitie afgeschaft. Heb wat meer vertrouwen in lokale structuren. Als het OCMW deeluitmaakt van het gemeentecollege, wordt gezondheidszorg heus niet gelijk geplaatst aan het ontwikkelen van toeristische paden, zoals ik in de krant las.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Bart Somers (Open VLD): 'Private sector, waar blijft die in uw verhaal?'

Somers: 'De grootste sociale investering in onze stad, heeft niets te maken met het OCMW, namelijk de bouw van een ziekenhuis door Emmaus, een private partner. Deze schakel komt nergens voor in het verhaal.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

'Willen we daadwerkelijk evolueren naar het Nederlands model?'

Gennez: 'Willen we evolueren naar het Nederlands model? Waar ze mensen om half zes in hun bed steken omdat er te weinig personeel is?' Waarop commotie onstaat in het halfrond. Voorzitter Peumans moet de parlementsleden tot de orde roepen.

Reuters
© Reuters
Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Van Dijck (N-VA): 'Straks de vruchten plukken'

Kris Van Dijck (N-VA): 'Straks kunnen we de vruchten plukken van de investeringen die de afgelopen zes jaar gebeurde.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Homans: 'Er is geen daling van de investeringen'

Homans: 'Er is geen daling in investeringen', reageert de minister op de uitlating van Crombez. 'Bovendien mogen we ons niet alleen concentreren op de investeringen van het laatste jaar.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Vandeurzen: 'Aparte discussie'

Jo Vandeurzen (CD&V): 'Ik begrijp opmerking van Crombez niet. Uiteraard moeten we ons zorgen maken over de rusthuizen, maar dat is niet altijd afhankelijk van het OCMW. Die discussie moet los van het debat over de toekomst van de OCMW's gevoerd worden. Als private partners investeren in rusthuizen, gaat dat niet op voor de berekeningen van de OCMW'S.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Diependaele (N-VA): 'Het gaat niet om postjes'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

John Crombez (SP.A): 'Meer bevoegdheden met minder middelen'

'Dit debat komt er omdat duidelijk wordt dat de OCMW's 27 procent minder gaan kunnen investeren. De OCMW's leveren vandaag goed werk, daar zijn we het over eens denk ik. Maar jullie geven steeds meer bevoegdheden mét minder middelen. Dat is niet houdbaar. Wij willen een beleid dat garandeerdt dat de rusthuizen niet 20 procent duurder wordt.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Van den Heuvel (N-VA): 'Wij geven vertrouwen aan lokale besturen'

Koen Van den Heuvel (N-VA): 'Wij geven het vertrouwen aan de lokale besturen. Zij zijn het meest geschikt om die beslissingen te nemen. Kom los van structuren.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Homans: 'Krachten moeten gebundeld worden'

'We moeten gaan naar een meer lokaal geïntegreed sociaal beleid. Het is van het grootste belang, voor de zwakste in de maatschappij, dat de krachten worden gebundeld. En dit is geen financiële efficiëntie oefening.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Kurt De Loor (SP.A): 'Waarom schuift u OCMW aan de kant?'

'Waarom schuift u OCMW a priori aan de kant en zegt u ze moeten integreren met de gemeenten? Welk probleem willen we zo oplossen?' Welke efficiëntiewinsten levert dat op?'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Kurt De Loor (SP.A): 'Waarom schuift u OCMW aan de kant?'

'Waarom schuift u OCMW a priori aan de kant en zegt u ze moeten integreren met de gemeenten? Welk probleem willen we zo oplossen?' Welke efficiëntiewinsten levert dat op?'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Katrien Schryvers (CD&V): 'Sterker beleid'

Schryvers: 'Ik ben er als OCMW-voorzitter van overtuigd dat de hervorming nodig is. Sociaal beleid is veel steker geworden, het gaat niet alleen over efficiëntie. Maar om een sterker beleid.

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Kurt De Loor (SP.A): 'U hebt een verborgen agenda'

Kurt De Loor (SP.A): 'Minister Homans u heeft het debat duidelijk niet gevolgd. Maar ik weet u hebt een verborgen agenda, namelijk het afbouwen van de sociale zekerheid.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Liesbeth Homans (N-VA): 'Dienstverlening verbeteren'

Minister Liesbeth Homans (N-VA) benadrukt dat de grondslagen rond het OCMW werden overgenomen door het vorige regeerakkoord. 'Het gaat ons niet om het wegwerken van overbodige diensten, wel moeten we de dienstverlening verbeteren.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Vandeurzen (CD&V): 'Intellectuele oneerlijkheid'

Minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V): 'Daar ben ik het niet mee eens. Heel ons beleid herleiden tot een zinnetje in het regeerakkoord, getuigt van intellectuele oneerlijkheid.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

'Vlaamse regering morrelt aan symbolen'

'Maar deze Vlaamse regering morrelt aan symbolen', stelt Gennez. 'Het Vlaams regeerakkoord is veel te beperkt.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Gennez: 'Overheid moet actoren samenbrengen'

'Daarom vraag ik aan de minister, hoe gaat het lokaal sociaal beleid verder? Want sociaal beleid gaat ook over participatie, over gemeenschapszorg. Dat vraagt een pro-actief beleid. Daarom moet de overheid actoren samenbrengen.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

'Nood aan sociale lokale zorg was nog nooit zo groot'

Caroline Gennez (SP.A): 'Mensen die nu nog net het hoofd boven het hoofd boven water kunnen houden, kunnen dat in de toekomst misschien niet meer. Dan zullen ze aankloppen bij hun lokale OCMW's. En ook onze oudere bevolking groeit aan. De behoefte aan sociale lokale zorgt zal toenemen. Ze is zelfs nog nooit zo groot geweest.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Caroline Gennez (SP.A): 'Er woedt nog steeds een economische crisis'

Caroline Gennez (SP.A) opent het actualiteitsdebat door te benadrukken dat de overheid niemand mag achterlaten. 'Nochtans hebben heel wat mensen hulp nodig. Er woedt nog steeds een economische crisis. Helaas heeft Vlaamse regering er voor gekozen om in de zorg te snoeien en dat betreuren we bij SP.A.'

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Aandacht voor slachtoffers in Parijs

Chris Janssens vraag één minuut stilte voor de slachtoffers van de terroristische aanslag in buurland Frankrijk.

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Vergadering is geopend

Voorzitter van het Vlaams Parlement Jan Peumans (N-VA) opent het debat.

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Onderwijs en inschakelingsuitkering

De inschakelingsuitkering wordt besproken in het Vlaams Parlement. Een pas afgestudeerde kan namelijk recht hebben op een inschakelingsuitkering. Hoeveel deze bedraagt, hangt af van de leeftijd en de gezinssituatie.

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Vragen over rijopleiding en gemeenten met financiële problemen

Onder meer vragen over het coachen van gemeenten met financiële problemen en de hervorming van de rijopleiding staan op het programma.

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Waar wil de Vlaamse Regering naar toe met de volledige integratie van de OCMW's?

Veel Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn zitten in een moeilijke financiële situatie. Uit de meerjarenraming van het Agentschap Binnenlands Bestuur voor de periode 2014-2019 blijkt dat de verwachte investeringen in zorg sterk teruggeschroefd zullen moeten worden. Het Vlaams regeerakkoord voorziet ook in een volledige integratie van de OCMW's in de gemeentebesturen en in een nieuw decreet lokaal bestuur dat het bestaande Gemeentedecreet, OCMW-decreet en decreet Intergemeentelijke Samenwerking moet vervangen.

In de plenaire vergadering wordt gedebatteerd over de toekomst van de Vlaamse OCMW's. Hoe zal de Vlaamse Regering de lokale besturen aanzetten om verder te investeren in zorg? Waar wil de Vlaamse Regering naar toe met de volledige integratie van de OCMW's?

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Actualiteitsdebat naar aanleiding van interpellatie van Caroline Gennez (SP.A)

Annelies Van Erp
door Annelies Van Erp

Toekomst OCMW's in Vlaanderen