Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Vragenuurtje zit erop

Alle mondelinge vragen zijn gesteld. Bedankt om onze LIVE te volgen.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Jarige minister Vandeput 'beschuldigd van dwangarbeid'

Voor Defensieminister Steven Vandeput (N-VA) zijn er eerst felicitaties: hij blaast vandaag 50 kaarsjes uit.

'De christelijke vakbond van de militairen was deze week zeer scherp over de inzet van de militairen,' brengt Renate Hufkens (N-VA) in herinnering. 'Volgens het ACV is er voor hen weinig balans tussen werk en vrije tijd, zijn er te weinig jonge militairen en is er weinig ruimte voor sociale voeling met vrienden en familie.'

'Sommige militairen zouden hun ontslag ingediend hebben, maar u zou dat geweigerd hebben omdat ze hun periode van drie jaar nog niet uitgediend hadden. U werd daarom van dwangarbeid beschuldigd.'

Volgens minister Vandeput worden er wel degelijk maatregelen genomen om de druk op militairen omlaag te brengen. 'Ik kan u verzekeren dat er naast de klagers een overgroot merendeel is van mensen in mijn organisatie die fier zijn dat ze aan hun land kunnen tonen een meerwaared te hebben.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'1 op 5 zal in toekomst 100 euro minder pensioen krijgen'

'U was de minister die onze vergrijzingskost ging oplossen, en iedereen langer ging laten werken. Het enige dat u doet, is mensen steeds minder pensioen uitbetalen. Eerst hebt u de pensioenbonus afgeschaft; een maand geleden stond ik hier nog voor de landingsbanen. Nu neemt u een maatregel waarbij 1 op 5 mensen die in de toekomst op pensioen gaat, gemiddeld 100 euro minder pensioen zal hebben,' klaagt Karin Temmerman (sp.a) aan.

'Wat hebben u en uw regering eigenlijk tegen de gepensioneerden?'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Barsten in het plaatje van de pensioenhervorming

De pensioenhervorming van minister Daniel Bacquelaine (MR) lijkt een maat voor niets te zijn. Er komen verschillende scenario's naar boven van mensen die handenvol geld verliezen. Bij de collega's van Villa Politica liet minister Alexander De Croo (Open Vld) al vermoeden dat de plannen niet door de ministerraad zullen raken.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Tweetalige MUG-artsen rond de taalgrens?

Barbara Pas (VB) haalt de taalprobelemen bij dringende geneeskundige hulp naar boven. Het principe is dat de dichtstbijzijnde MUG uitrijden, maar op en rond de taalgrens kan dat moeilijke situaties opleveren wanneer de MUG-artsen niet tweetalig zijn. 'Taalproblemen kunnen dan een levensbedreigend gevolg hebben.' Ze wil dan ook tweetalige MUG-artsen rond de taalgrens.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Er moet Nederlands gepraat worden in Linkebeek'

Hendrik Vuye (Vuye&Wouters) trekt de communautaire kaart: hij wil weten wat er op de gemeenteraad van Linkebeek moet gebeuren.

'Er moet daar Nederlands gepraat worden,' is minister Jan Jambon (N-VA) duidelijk. Hij haalt ook nog even uit naar Vuye, die de bevoegdheidsverdeling in twijfel trekt: 'Dat volgt uit het regeerakkoord, dat u indertijd met veel enthousiasme hebt goedgekeurd.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Veiligheid is te belangrijk om politieke spelletjes te spelen'

Het antwoord van Jambon is niet voldoende voor de vragenstellers. Voor Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) is het onbegrijpelijk dat Jambon verwacht dat het parket op zo'n moment een 'briefje' gaat zitten schrijven om voor een papieren bewijs van het verbod te zorgen. 'Voor zijn moment de gloire heeft de burgemeester de veiligheid van de burgers op het spel gezet.'

'Veiligheid is te belangrijk om politieke spelletjes te spelen' - woorden van Alain Top (sp.a) waar de N-VA-fractie bijzonder sarcastisch om moet lachen.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Jambon: 'Als er een verbod was, zal daar wel schriftelijk bewijs van zijn'

'We moeten de rol van de burgemeester en de korpschef van elkaar onderscheiden,' zegt Jan Jambon (N-VA).

'Wat de burgemeester betreft: er is contact geweest met het parket dat liever geen communicatie had - maar er is scheiding der machten, dus het is de beslissing van de burgemeester om dat al dan niet te doen.'

'Over de korpschef: daar zitten we in een welles-nietesdiscussie. Voor mij is het duidelijk: als er een formeel verbod is, zal daar een schriftelijk spoor van zijn en zullen we dat dan daarop beoordelen.'

'Wat is er daar gezegd op die persconferentie? U moet mij eens zeggen wat er daar ook maar in de buurt van gerechtelijke informatie is gekomen?' maakt Jambon zich druk. 'Wat is het probleem dan? Maar ga hier vooral nog dagen en weken mee verder, ik ga me bezig houden met terreurniveau 3'.

Bij N-VA klinkt er luid applaus, de rest van de coalitie doet niet mee.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Bart De Wever heeft wat uit te leggen over zijn persconferentie

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) moet rugdekking bieden voor zijn partijgenoot Bart De Wever, die zwaar onder vuur ligt na zijn persconferentie over het incident op de Meir.

'Het gebeurde in samenspraak met het federaal parket, en de boodschap is afgestemd met het federaal parket,' herhaalt Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) de verklaringen van Jambon over de persconferentie van De Wever. 'Nochtans verklaarde minister Geens gisteren iets anders.'

'In mensentaal: de burgemeester van Antwerpen en de politie hebben het verbod naast zich neergelegd en zo de veiligheid van de burgers in het gedrang gebracht.'

'Mijn probleem is dat er vandaag twee waarheden zijn: de waarheid-Geens en de waarheid-Jambon.'

Alain Top (sp.a): 'Er gold een absoluut verbod voor de Antwerpse politie om te communiceren. Dat is geen fait-divers.' 'Daarnaast was er ook afgeraden om bestuurlijk te communiceren.'

'Erkent u net zoals minister Geens dat het federaal parket op het ogenblik van de persconferentie de zaak al naar zich toe getrokken had, waardoor er een verbod gold om te communiceren?'

'Stel dat het om een terroristisch incident ging, zou die persconferentie dan geen teveel aan informatie gegeven hebben aan mogelijke handlangers?'

Raf Terwingen (CD&V): 'Ik was als burgemeester heel erg verwonderd dat er al enkele uren na de gebeurtenissen al een nationale persconferentie was. Er bestaat een duidelijk protocol, een omzendbrief, over hoe je op zo'n ogenblik moet omgaan met de info die je op zo'n moment krijgt. Waarom is dat niet nageleefd?'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Michel: 'Europa moet op zoek naar nieuw elan'

'Het is inderdaad een belangrijk moment voor onze toekomst', antwoordt premier Michel, die een cruciale uitdagingen ziet. 'Een nieuw elan voor een sterk Europees project. Ik beschouw de verklaring van Rome als een positieve verklaring over de fundamentele waarden van het Europees project.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Brexit: 'Soms besef je pas de waarde van iets wanneer je het kwijt bent'

Georges Dallemagne (cdH) stelt dat Brits premier May voor 'onzekerheid zorgt in het Noorden van Europa. We hebben al probelemen in het zuiden, het oosten - met Erdogan en Poetin - en in het westen met Trump.'

'We moeten de Unie sterker kunnen maken: er moet een duidelijke discussie gevoerd worden over de brexit, en duidelijk maken dat May niet alle voordelen in de wacht kan slepen. En we mogen ook niet verwachten dat na deze scheiding alles afgerond is.'

Jean Jacques Flahaut (MR) heeft het over een 'zwarte dag' voor Europa gisteren, na het opstarten van de boedelscheiding tussen Europa en de Britten. 'Wij zullen aan May duidelijk moeten maken dat het niet mogelijk is om alle voordelen te krijgen.'

Patrick Dewael (Open Vld) haalt herinneringen op aan zijn eerste stappen in de nationale politiek, toen de Europese eenheidsgemeenschap nog maar 10 leden telde. Nu kiest een lid voor de 'splendid isolation', klinkt het. 'Soms besef je pas de waarde van iets wanneer je het kwijt bent. Ironie oh ironie. Maar we moeten de uitspraak van het Britse volk respecteren.'

'Kan er een vrij verkeer van goederen en diensten zijn zonder een vrij verkeer van mensen? En wat is ons standpunt tegenover de uitstaande rekeningen van Groot-Brittanië?'

Ook Vincent Van Petegem (CD&V) noemt 29 mei 2017 een dag die de geschiedenisboeken zal ingaan. 'We moeten niet voor een harde of zachte brexit gaan, maar voor een pragmatische brexit,' klinkt het met een sofisme.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Kleine letters van het Kamerreglement komen weer naar boven

Nog voor de eerste vraag gesteld is, wordt er alweer flink gedebateerd over de kleine letters van het parlementair reglement. Kristof Calvo (Groen) krijgt het woord over de vraag van Raoul Hedebouw (PTB/PVDA), om te verklaren waarom zijn partij zich onthield bij de stemming. Patrick Dewael (Open Vld) komt meteen tussen, en stelt dat er geen stemverklaring hoeft te zijn omdat onthouding technisch gezien niet kunnen bij een stemming van zitten en opstaan.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Debat geopend - PVDA wil debat over parlementair pensioen

Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) opent het vragenuurtje. Raoul Hedebouw (PTB/PVDA) vraagt meteen om de dagorde te wijzigen, om nog een debat over het parlementair pensioen te kunnen houden. Het parlement gaat niet op de vraag in; André Frédéric (PS) stelt dat het debat zijn plaats zal hebben (en dat de pensioenhervorming er zeker zal komen), maar niet tijdens de plenaire vergadering.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Nieuwe procedure in de Kamer

Beantwoordt de premier vragen over leden van zijn regering in de plenaire Kamer, dan moeten die leden daar voortaan bij aanwezig zijn. Tegelijk zullen ze zich wel mogen mengen in het debat. Dat hebben de fractieleiders in de Kamer woensdag afgesproken, na het incident vorige week rond de afwezigheid van staatssecretaris Theo Francken (N-VA).

Premier Charles Michel (MR) tikte Francken vorige week plenair op de vingers nadat hij Artsen Zonder Grenzen 'mensensmokkel ' had verweten. Francken zelf moest strikt genomen niet aanwezig zijn op dat moment en stuurde zijn kat, waarop Groen-fractieleider Kristof Calvo tevergeefs probeerde de N-VA'er alsnog naar de Kamer te laten sommeren.

Op de conferentie van voorzitters is nu afgesproken dat regeringsleden voortaan aanwezig zullen moeten zijn wanneer de eerste minister vragen beantwoordt over hen, meldt Calvo. 'Maar niet louter als getuigen ', beklemtoont CD&V-collega Servais Verherstraeten. Het betrokken regeringslid moet zich ook zelf in de debatten kunnen mengen.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Linkebeek blijft alweer zonder burgemeester achter

Er lijkt maar geen einde te komen aan de burgemeesterssaga in faciliteitengemeente Linkebeek. Bevoegd minister Liesbeth Homans (N-VA) weigerde Damien Thiéry te benoemen wegens inbreuken op de taalwetgeving - en de Raad van State verwierp vervolgens tot driemaal toe zijn beroep.

Uiteindelijk werd Yves Ghequiere voorgedragen als kandidaat. Linkebeek leek eindelijk een nieuwe burgervader te krijgen, maar de afgelopen weken werden alweer inbreuken op de taalwetgeving vastgesteld: er werd meermaals Frans gesproken tijdens de gemeenteraad, hoewel het gebruik van het Nederlands verplicht is. Daarom wil Homans ook Ghequiere niet benoemen.

Voorlopig blijft uittredend burgemeester Eric De Bruycker aan.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Brexit definitief in gang gezet

De Britse uitstap uit de EU is gisteren definitief van start gegaan. De Britse ambassadeur overhandigde officieel een notificatiebrief aan Europees president Donald Tusk. Daarmee wordt op basis van artikel 50 van het Europese verdrag een uittredingsprocedure opgestart die maximaal twee jaar kan duren.

De Britse brief komt er vlak na de zestigste verjaardag van het Verdrag van Rome, dat algemeen gezien wordt als de geboorte van de Europese Unie.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Parket raadde persconferentie De Wever meermaals af

Een week geleden riep Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) een persconferentie bijeen over een incident dat eerder op de dag plaatsvond op de Meir - mogelijk hadden de ordediensten een terroristische aanslag verijdeld, al bestaat daar nog steeds onduidelijkheid over. Nochtans raadden zowel het federaal als het lokale parket meermaals zo'n persconferentie af, zo maakte Justitieminister Koen Geens (CD&V) gisteren bekend.

Het federaal parket preciseert dat het wel degelijk een verbod betrof, dat desgevallend een schending van het beroepsgeheim zou kunnen uitmaken,' verklaarde Geens. 'Het federaal parket kan vanzelfsprekend de burgemeester niet verbieden om een persconferentie te houden over de aspecten die de openbare orde aanbelangen'.

Toch lijken de parketten niet gediend met de persconferentie - waarop De Wever en korpschef Muyters slechts kort de feiten schetsten - omdat die mogelijk een risico inhield. 'Het federaal parket merkt op dat door een te snelle reactie, men cruciale informatie riskeert vrij te geven aan een eventuele terroristische organisatie, zoals bijvoorbeeld over de arrestatie van één persoon, terwijl het goed mogelijk is dat het om meerdere personen zou kunnen gaan,' aldus Geens nog.