Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Jambon overleeft debat, nog veel open vragen

Het parlementaire debat in de commissie Binnenlandse Zaken en Justitie over de dood van de Slowaak Jozef Chovanec, is afgerond.

In lijn met wat hij zaterdag op de persconferentie in Brasschaat verklaarde, verdedigde Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) zijn optreden in de zaak. Volgens Jambon kon hij op basis van de beschikbare informatie niet weten wat er allemaal verkeerd is gelopen. Noch het politieverslag, noch het gerechtelijke onderzoek, noch de bezoeken van de Slowaakse ambassadeur waren volgens Jambon voldoende 'knipperlichten' om in actie te schieten.

Ook de andere aanwezigen, politiechef Marc De Mesmaeker en zijn voorganger Catherine De Bolle, voegden weinig nieuwe informatie toe aan datgene dat aan het begin van het debat geweten was.

Zowel de regerings- als oppositiepartijen op federaal én Vlaams niveau wierpen Jambon voor dat er wel degelijk voldoende signalen waren om de beelden op te vragen en een voorlopig tuchtonderzoek in te leiden.

Hoewel Jambon hier niet zonder kleerscheuren uitkomt ziet het er niet naar uit dat hij in deze context zal moeten opstappen. De rangen tussen de Vlaamse regeringspartijen werden vorige week reeds gesloten. Wel komt zijn - reeds beschadigde - imago hier niet zonder kleerscheuren uit.

De grootste blamage is echter voor ons land. Een hulpbehoevende man werd door de medische diensten en het politiepersoneel, die hem normaal moesten beschermen, onheus behandeld en kwam daardoor om het leven. Op een na alle betrokken politieagenten, die onschuldig zijn tot het tegendeel bewezen is, zijn in afwachting van het onderzoek nog steeds in dienst. Voorzorgsmaatregelen werden er niet getroffen.

Wie het politierapport, waarin de feiten geminimaliseerd worden, heeft geschreven, is nog steeds onduidelijk. De onderzoeksrechter die de zaak behandelde heeft 2,5 jaar gewacht om op de vraag van een reconstructie in te gaan. Een minister van Binnenlandse Zaken, die momenteel als Vlaams minister-president verantwoordelijk is voor Buitenlandse Zaken, kan zich een ontmoeting met een ambassadeur over het overlijden van iemand in een politiecel niet voor de geest halen. Heel wat bijkomende elementen noopten niemand ertoe om bijkomende stappen te zetten.

Na het overlijden van Jonathan Jacob in 2010 zijn er klaarblijkelijk onvoldoende lessen getrokken. Net zoals bij de zaak Chovanec was ook Jacob hulpbehoevend en kwam de kwestie pas aan het licht wanneer er beelden opdoken. Dat er tien jaar later amper tot geen vooruitgang is geboekt - twee dramatische overlijdens ten spijt - blijft pertinente vragen oproepen. Dat ook ditmaal niemand de politieke verantwoordelijkheid opneemt, is ronduit betreurenswaardig.

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Peter De Roover (N-VA): 'Kritiek van fracties is ook kritiek op henzelf'

Peter De Roover (N-VA, kaatst de bal terug naar de critici van Jambon. 'Er werd gezegd dat het overlijden op zich een knipperlicht is. Dat is dan ook een serieuze vingerwijzing naar de fracties die hier aanwezig zijn. Waarom zijn zij dan niet in actie geschoten?'

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Antwoorden voorbij, replieken van start

Jan Jambon, Marc De Mesmaeker en Catherine De Bolle hebben hun antwoord op de vragen kunnen formuleren. De fracties zijn nu terug aan de beurt.

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

De Bolle: 'Ik weet niet wie de beelden heeft kunnen zien'

De Bolle: 'Ik kan u niet zeggen wie de beelden wel heeft gezien. Dat zal moeten blijken uit het gerechtelijk onderzoek en het onderzoek van het Comité P. Ik ga ervan uit dat dat onderzoek grondig zal worden gevoerd om de familie de nodige antwoorden te verstrekken. Wel zijn de beelden niet tegengehouden, want ze werden overgemaakt aan het parket.'

De Bolle gaat ook dieper in op het politieverslag: 'Er is een duidelijke richtlijn over de kwaliteitsvereisten van een politieverslag. Aangezien ik geen bestemmeling was van het rapport, kan ik u ook geen evaluatie over de inhoud ervan voorzien.'

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

De Mesmaeker: 'Wel stappen ondernomen'

Volgens commissaris-generaal Marc De Mesmaeker wordt verkeerdelijk de indruk gewekt dat er niets is gebeurd. 'De nummer twee van de federale politie André Desenfants zette als gevolg van de zaak tijdelijk een stap opzij. En Ik benadruk dat dat zijn eigen beslissing was, stelt De Mesmaeker. 'De agente met de Hitlergroet heeft binnendienst gekregen. Dat er niets gebeurd is, klopt mijns inziens dus niet. Als uit het onderzoek blijkt dat er nog belastende informatie aan het licht komt, zullen er uiteraard nog tuchtsancties komen.'

Ook komt de politiechef terug op de intussen verwijderde Facebookgroep met 6400 leden en racistische commentaren: 'Aan de politieagenten die zulke commentaren hebben geschreven: bezint u. Aan wie dat niet wil: bol het af!'.

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Jambon: 'Ik voel me niet verantwoordelijk'

De minister van Binnenlandse Zaken kan alleen op basis van uitzonderlijke informatie, met duidelijke aanwijzigingen op tucht- of strafrechtelijke feiten, beslissen om bijkomende maatregelen te nemen. 'Er waren drie informatiebronnen: het politierapport, het gerechtelijk onderzoek en de ontmoeting met de ambassadeur. Maar daaruit kon ik onvoldoende afleiden wat er precies was gebeurd', aldus Jambon.

'Slechts op basis van de beelden kan je oordelen dat het politierapport lacunes bevat. Bovendien is het helemaal niet zo speciaal dat er ambassadeurs over de vloer komen. Mijn kabinetsmedewerkers hebben het politierapport met de Slovaakse ambassadeur overlopen, en die toonde zich tevreden dat er een gerechtelijk onderzoek was opgestart. Dat ik de tweede ontmoeting met de ambassadeur niet meer herinner, vind ik ook zeer erg. Ik heb geen enkele, maar dan ook geen enkele reden, om daarover te liegen en zit lang genoeg in de politiek om te weten dat zoiets toch naar bovenkomt. Het spijt me dat ik daags na de aanslagen in Luik die ontmoeting niet meer herinner.'

'Of ik mij verantwoordelijk voel? Als ik fouten zou gemaakt hebben wel, maar ik vind dat niet het geval'.

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Zakia Khattabi: 'De lichtheid van uw antwoorden doet uw spijtbetuigingen teniet'

Sommige parlementsleden komen toch nog met enkele vragen op de proppen.

Ecolo-parlementslid Zakia Khattabi is ontevreden over de uitleg van Jambon: 'Soms is de oplossing erger dan het probleem. De lichtheid van uw antwoorden doet uw spijtbetuigingen teniet. Ik heb slechts een vraag voor u: waar begint en eindigt volgens u de verantwoordelijkheid van een minister?'

CD&V-Kamerlid Bercy Slegers vraagt zich af waarom er geen briefing of verslag beschikbaar is van de twee ontmoetingen met de Slovaakse ambassadeur. 'Wat is daar exact gezegd geweest? Normaal wordt dat toch voldoende voorbereid en wordt het politierapport opgevraagd. Als de verklaringen van de ambassadeur niet stroken met de inhoud van dat rapport, had dat toch de alarmbellen moeten doen afgaan?'

PVDA/PTB-topman Raoul Hedebouw vindt dat de uitleg van Jambon tekortschiet: 'Het baart me zorgen dat een overlijden in de cel wordt gebagatelliseerd. Kunnen we cijfers krijgen over hoe vaak mensen komen te sterven in de politiecel? U geeft wel te kennen dat u zich heeft vergist, maar trekt daar verder geen conclusies uit.'

Katja Gabriëls (Open VLD) vraagt zich af waarom de beelden niet sneller konden geraadpleegd worden. 'Iedereen weet toch dat er in de cel op de luchthaven camera's hangen.' Gabriëls vraagt om een opvolgcommissie over Justitie. 'Dat er twee jaar lang niet werd ingegaan op de vraag om een reconstructie, doet heel wat vragen rijzen.'

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Vragenvuur afgerond, korte pauze

Elke fractie in de Commissie heeft haar opmerkingen en vragen kunnen formuleren. De leden nemen een korte pauze, waarna Jambon, De Mesmaeker en De Bolle opnieuw aan het woord komen.

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Meyrame Kitir (SP.A): 'Voldoende knipperlichten om wel in actie te schieten'

Kitir zit naar eigen zeggen met een heleboel vragen. Eerst richt ze zich tot de toenmalige commissaris-generaal van de federale politie. 'Mevrouw De Bolle, toen u aantrad bij de politie als commissaris-generaal moest u omgaan met de zaak-Jonathan Jacob. Ook hij had medische hulp nodig, ook toen ging de bal pas aan het rollen toen er camerabeelden opdoken. Wat heeft u toen gedaan om te voorkomen dat zoiets nogmaals kon gebeuren? '

Vervolgens richt Kitir zich uitgebreid tot Jambon. 'U stelt zich de vraag welk knipperlicht uw aandacht had moeten trekken. Dat het politierapport niet de juiste weergave geeft, dat is zorgwekkend. Maar tegelijkertijd liep er een gerechtelijk onderzoek. Als er in het rapport niets merkwaardig staat, maar er loopt wel een gerechtelijk onderzoek: dat is toch voldoende om de alarmbellen te laten afgaan. Daarbovenop komt er ook nog eens een ambassadeur tweemaal over uw vloer en meldt een persartikel dat er meer aan de hand was. En, het allerbelangrijkste, er is iemand gestorven. Waarom was dat geen knipperlicht? Leg me dat in hemelsnaam toch eens uit waarom u niet heeft gereageerd? Waarom hebt u nagelaten om informatie op te vragen? Waarom hebt u nagelaten om een procedure op te starten?

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Tim Vandeput (Open VLD): 'Waarom is er nooit de reflex geweest om die beelden op te vragen?'

Kamerlid Tim Vandeput (Open VLD): 'Er is een man in moeilijkheden overleden, een man die rekende op onze veiligheidsdiensten en dokters om zichzelf te beschermen. Iemand die geen gevaar vormde voor zijn directe omgeving, iemand die directe medische hulp nodig had.'

'Niemand van jullie heeft die camerbeelden gezien. Het is geweten dat in elke cel van de luchthaven een camera hangt. Dat een minister dat niet weet, dat begrijp ik. Dat een commissaris-generaal dat niet weet, is een andere zaak. Waarom is er nooit de reflex geweest om die beelden op te vragen?'

Vandeput is het niet eens met de knipperlichtuitleg die Jambon gaf: 'Een gespierd politieoptreden, een overlijden, een ontvangst van een ambassadeur. Dat zijn veel knipperlichten. Wat is er overigens gezegd tussen uw medewerkers en de ambassadeur? Normaal gesproken is daar toch een verslag van?'

Vandeput vraagt zich ook af wie het politieverslag uiteindelijk heeft opgemaakt. 'Is dat iemand die mee op het filmpje staat? Of om wie gaat het?'

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

PVDA'er Gaby Colebunders: 'Dit is niet zomaar een communicatieprobleem, maar een cultuurprobleem'

PVDA-Kamerlid Gaby Colebunders is niet tevreden over de uitleg van Jambon, De Bolle en De Mesmaeker. 'Jullie hebben de paraplu opengetrokken en trachten het hele voorval te reduceren tot een communicatieprobleem. Maar dat is het niet. Dit is een cultuurprobleem, zowel bij de politie als in de politiek. Meneer Jambon, hoeveel hints moet u krijgen vooraleer u een onderzoek instelt om de zaken tot op het bot uit te spitten?'

'Ik moet pijnlijk vaststellen dat er vandaag geen enkele oplossing werd voorgedragen om gelijkaardige scenario's te voorkomen. Recent is nog iemand overleden in een cel in Bree. Hoe weten we dat dit tragische voorval geen twee keer kan plaatsvinden? Er is een probleem binnen de politie, dat blijkt ook uit de gesloten facebookgroep waarin racistische uitlatingen werden gepubliceerd.'

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Franky Demon (CD&V): 'Alle alarmbellen hadden moeten afgaan'

CD&V-parlementslid Franky Demon blijft naar eigen zeggen met heel veel vragen zitten. 'Hoe komt het toch dat de betrokken agenten gewoon aan de slag konden blijven? Wanneer er bij een politie-optreden een dode valt, moeten toch overal de alarmbellen afgaan? Waarom hebben sommige verantwoordelijken de beelden niet onder ogen gekregen?'

Aan Jambon heeft Demon de volgende vragen: 'Vindt u dat u voldoende stappen heeft ondernomen? En welke informatie heeft u opgevraagd, bijvoorbeeld op de stafvergadering op uw kabinet? U had toch inzage kunnen krijgen tot de beelden als u een gemotiveerde had aangevraagd bij de procureur des konings? En waarom hebt u uiteindelijk geen initiatief genomen om voorlopige tuchtmaatregelen te nemen aangezien er een dode is gevallen?'

Demon vraagt aan de Catherine De Bolle of ze dan geen contact heeft gehad met de luchtvaartpolitie na de feiten? 'En indien niet, had ze dat dan niet moeten doen? Demon wijst op de deontologische code van de politie, die volgens hem niet werd gerespecteerd. 'Jan Jambon verklaart dat het politieverslag niet correspondeert met de beelden. Wordt de correctheid dan niet gecontroleerd wanneer het over ernstige feiten gaat?'

De CD&V'er vindt ook de rol van De Mesmaeker belangrijk. 'U was op de hoogte van de feiten en had een goede verstandhouding met de minister. Heeft u hem van alle genomen stappen op de hoogte gebracht? Heeft u de minister voldoende geïnformeerd over de mogelijkheden die hij had kunnen aanwenden?

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Dries Van Langenhove (Vlaams Belang): 'Reputatie van politiemensen besmeurd door fouten van enkelingen'

Parlementslid voor Vlaams Belang Dries Van Langenhove vraagt zich af wat er fout is gelopen met de beelden. 'Wie had ze, wie had ze moeten hebben, wie heeft ze gezien, en wie had ze moeten zien', klinkt het.

'Er moet tot op de bodem worden uitgespit wat er is misgelopen bij het politieverslag, dat klaarblijkelijk het verloop van de feiten niet realistisch heeft weergegeven. Ook moet er worden onderzocht waarom het onderzoek al zo lang blijft aanslepen. Dat is onaanvaardbaar voor een land zoals België in de 21ste eeuw.'

Tot slot roept Van Langenhove op om geen 'heksenjacht' op te starten.

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Ahmed Laaouej (PS) aan Jambon: 'Uw verhaal is niet geloofwaardig'

Uw verhaal is niet geloofwaardig omwille van drie redenen, zegt PS-fractieleider Ahmed Laaouej. 'Drie dagen geleden beweerde u van niets te weten, vandaag zegt u dat u en uw kabinet niets te verwijten valt. Dit blijft niet bij gebrekkige communicatie. U heeft dit dossier te licht opgevat: toen, in 2018, maar nog meer wanneer uw verantwoordelijkheid werd gewekt nadat de beelden zijn uitgelekt.'

Een tweede reden die Laaouej aanhaalt, is de volgende: 'U beweert steeds dat de nood om te weten en te delen van cruciaal belang zijn voor de goede werking van de diensten. Maar nu beroept u zich ter goeder trouw op een onvolledig verslag en neemt daar klaarblijkelijk genoegen mee. En dat terwijl een buitenlandse staat zich zorgen maakt over het overlijden van een eigen onderdaan.'

'Tot slot blijkt dat u het na het onderhoud met de ambassadeur geen gebruik gemaakt van uw mogelijkheden om een tuchtprocedure te lanceren', gaat Laaouej verder. 'U kunt niet zomaar beweren dat u van niets wist. Het geval werd beschreven in de pers en was ook bekend op uw kabinet. Uw uitleg is gewoonweg ongeloofwaardig.'

Laaouej richt zich ook tot De Bolle: 'U benadrukt dat u niet op de hoogte werd gebracht, maar dat dat wel had moeten gebeuren. Waar is het dan misgelopen? Wie had u op de hoogte moeten brengen?'

Belga Image
© Belga Image
Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Stefaan Van Hecke (Groen): 'Waarom was u niet verontrust?'

'Er is een dode gevallen na een politie-optreden. Dit verdient altijd, maar dan ook altijd een grondig onderzoek. Elke poging om het onder de mat te vegen, moet keihard worden aangepakt. Als jullie niet op de hoogte waren van de feiten, doet dat mij vermoeden dat er een aantal zaken doelbewust werden geminimaliseerd. Dat is erg: het berokkent de politie en ons land schade', aldus Groen-parlementslid Stefaan Van Hecke.

'Veel mensen vragen zich af waarom er slechts schot in de zaak komt wanneer de beelden uitlekken', gaat het parlementslid verder. 'Willen we in zo'n maatschappij leven? Dat de verantwoordelijken pas in actie schieten wanneer er beelden opduiken? Er zit iets structureels fout in het systeem, de manier waarop justitie aanpakt, en ook op de manier waarop informatie doorstroomt binnen de federale politie', klinkt het.

Van Hecke toont zich kritisch voor Jan Jambon: 'Wanneer een ambassadeur over de vloer komt over het overlijden van een landgenoot, verdient dit de grootste aandacht van het kabinet en de minister. U beroept zich op de onvolledigheid van het politieverslag, maar er is wel een ambassadeur bij u over de vloer gekomen. Was u daar niet verontrust over? En wat heeft u tussen het eerste en het tweede onderhoud precies nagetrokken? De chronoligie die u geeft eindigt bovendien op 30 mei. Maar wat is er daarna gebeurd? Case closed? Want ook nadien zijn er nog signalen opgedoken dat er een kink in de kabel zat.'

Aan De Mesmaeker vraagt Van Hecke hoe het mogelijk is dat slechts één iemand van de politieagenten die de avond aanwezig waren in de cel van Jozef Chovanec aanwezig is, momenteel niet meer dezelfde functie uitoefenen. 'Ook binnen de politiediensten is er veel onebgrip dat de rest van de aanwezige agenten nog steeds hun functie kunnen uitoefenen in afwachting van het onderzoek.'

Belga Image
© Belga Image
Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Peter De Roover (N-VA): 'Sereniteit moet ons leiden'

De drie sprekers hebben hun uiteenzetting achter de rug. Het debat kan beginnen. Peter De Roover, partijgenoot van Jan Jambon en fractieleider voor N-VA in de Kamer, neemt als eerste het woord. 'Namens onze fractie bied ik ons diep medeleven aan voor dit drama', aldus De Roover. 'We moeten deze zaak analytisch aanpakken, want de waarheid dreigt verloren te lopen. De serentiteit moet ons leiden.'

'In het politierapport was er geen enkele aanduiding aanwezig dat het spijtige overlijden van het slachtoffer het gevolg zou zijn van het politie-optreden. Er was ook geen aanwijzing dat het rapport onjuist zou zijn. Maar we kunnen niet elk officieel rapport wantrouwen, dat zou betekenen dat we een fundamenteel wantrouwen koesteren tegen de instellingen', aldus De Roover.

Hij vraagt aan de drie sprekers of ze op een bepaald moment informatie hebben ontvangen die ertoe zou hebben kunnen geleid om de inhoud van het politieverslag in vraag te stellen.

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Catherine De Bolle: 'Er moeten duidelijke antwoorden komen'

Voormalig politiechef Catherine De Bolle, momenteel aan het hoofd van de Europese politiediensten Europol, neemt over van De Mesmaeker. Ze biedt haar verontschuldigingen aan de familie aan en zegt dat er antwoorden op bepaalde aspecten moeten komen. 'Zowel voor de familie als voor de politiediensten', aldus De Bolle. De Bolle benadrukt dat ze op 1 mei 2018 de overstap heeft gemaakt naar het Europese niveau. 'Ik werd niet op de hoogte gebracht van de feiten, hoewel dat wel had moeten gebeuren. Ook heb ik de beelden niet gezien, noch werd me de inhoud ervan meegedeeld. Anders had ik natuurlijk actie ondernomen', zegt De Bolle.

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Khattabi: 'Goeder trouw is onvoldoende'

Terwijl De Mesmaeker nog steeds aan het woord is, uit parlementslid voor Ecolo Zakia Khattabi op Twitter optekenen dat de uitleg van Jambon en De Mesmaeker wat haar betreft niet volstaan. 'De hoorzitting is aan de gang. Zowel Jambon als De Mesmaeker beweren dat ze ter goeder trouw hebben gehandeld. Maar dat is onvoldoende', klinkt het.

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

De Mesmaeker: 'Vertrouwen van de bevolking in politie staat op het spel'

De Mesmaeker gaat dieper in op het interne onderzoek dat momenteel wordt gevoerd. 'Er ligt een dossier van 1.600 bladzijden klaar. Het is nu aan de directeur-generaal van de bestuurlijke politie om de nodige maatregelen te nemen. Die heeft vier opties: de zaak seponeren, een voorstel tot een lichte tuchtrechtelijke sanctie, tot een zware sanctie, of bijkomende onderzoeksdaden om het onderzoek te vervolledigen', aldus de chef van de federale politie.

'Het onderzoek bestaat uit twee luiken: individuele reactie en aspecten organisatie en functionering. Beide luiken zijn even belangrijk want het vertrouwen van de bevolking in de politie en de werking van de politie staat op het spel. Het interne onderzoek zal professioneel, transparant, uitvoerig en in alle objectiviteit gebeuren', klinkt het.

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

De Mesmaeker: 'Wil familie-Chovanec persoonlijk ontmoeten'

'Ik ben nu eenmaal baas van de diensten die destijds hebben opgetreden. Of ik het nu wil of niet, als commissaris-generaal van de federale politie zal ik hoe dan ook geassocieerd worden met het drama dat zich destijds heeft afgespeeld. Dat doet mij de hand reiken naar de familie-Chovanec. Zelfs al zou de familie die uitgestoken hand weigeren, kan ik daar alleen maar begrip voor opbrengen. Ik besef welke nachtmerrie zij nu al meer dan twee jaar meemaken.'

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Politiechef Marc De Mesmaeker: 'Was op de hoogte zoals iedereen in België'

Jan Jambon heeft zijn betoog afgerond, commissaris-generaal van de federale politie Marc De Mesmaeker neemt over. De Mesmaeker stond op het moment van het overlijden van Chovanec aan het hoofd van het administratief en technische dienst (SAT) die het kabinet van Jambon op de hoogte hield van politionele zaken.

'Men moet een verschil maken tussen het op de hoogte zijn van de feiten, het politieverslag en de beelden', aldus De Mesmaeker. 'Ik was op de hoogte van de feiten zoals heel veel mensen in België nadat ik een persoverzicht van de federale politie onder ogen kreeg', klinkt het.

'Ook wist ik van het consulaire onderhoud, maar was daar niet op aanwezig', gaat de Mesmaeker verder. 'Ik was in Koksijde op een vergadering van de geïntegreerde politie over een nieuwe tuchtwet. Ik ben er stellig van overtuigd dat ik accuraat heb gehandeld en wil benadrukken dat het SAT geen enkele zeggenschap heeft over de federale politie'.

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Jambon: 'Geen aanwijzingen dat politieverslag onvolledig was'

Na het relaas van de feiten, gaat Jambon in de verdediging. 'Waar zit het knipperlicht dat me had moeten alarmeren?', aldus de Vlaams minister-president. 'Ik beschikte destijds niet over de informatie die me als minister van Binnenlandse Zaken tot verdere stappen hadden moeten nopen', klinkt het.

'De ontmoeting met de ambassadeur van Slowakije heeft mij geen informatie bijgebracht waardoor ik gealarmeerd moest zijn. Het verslag maakt op geen enkel moment melding van de verschrikkelijke feiten die op de beelden te zien zijn.'

'Mijn kabinet heeft onmiddellijk na het onderhoud met de ambassadeur het politieverslag opgevraagd. Ik heb geen ingebouwd wantrouwen in de politiediensten en heb dus geen inhoudelijke vragen gesteld bij het verslag. Het zou onwerkbaar zijn om welk verslag dan ook automatisch in vraag te stellen. Stel je maar eens voor dat we in zo'n maatschappij zouden leven', aldus Jambon.

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Jambon: 'Wil bewijzen dat dossier er twee jaar geleden helemaal anders uitzag'

Vlaams minister-president Jan Jambon benadrukt - zoals hij zaterdag ook op de persconferentie in Brasschaat deed - dat hij de beelden pas twee weken geleden onder ogen heeft gekregen. Die beelden verschillen volgens Jambon fundamenteel van het politieverslag dat hij 2,5 jaar geleden onder ogen heeft gekregen. Beelden die Jambon naar eigen zeggen 'diep hebben geschokt'.

Ook vraagt hij of het rapport kan gedeeld worden zonder het onderzoek in het gevaar te brengen. Jambon overloopt vervolgens het relaas van de feiten over het overlijden van de Slovaak en hoe de informatie bij hem terecht is gekomen. Op zijn communicatie van de afgelopen dagen, gaat de N-VA'er momenteel niet in.

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Jambon, De Bolle en De Mesmaeker komen aan het woord

De commissievergadering is begonnen. Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA), voormalige politiechef Catherine De Bolle en huidige baas van de politie Marc De Mesmaeker komen De voormalige minister van Binnenlandse Zaken bijt de spits af.

Nog voor hij aan zijn uitleg kan beginnen, komen er vanop de oppositiebanken heel wat vragen over de manier waarop het debat wordt georganiseerd. Onder meer Jessika Soors (Groen) beklaagt zich over het feit dat nog niet alle documenten zijn vrijgegeven. 'Het kan toch niet de bedoeling zijn dat we volgende week opnieuw moeten samenkomen als we de documenten pas nadien krijgen.'

Soors' partijgenoot Stefaan Van Hecke hekelt het feit dat elke fractie maar een tussenkomst krijgt. 'Mevrouw de voorzitter (Kristien Van Vaerenbergh (N-VA), red.), u moet een neutrale rol opnemen', klinkt het.