Live Herlees: Charles Michel geeft State of the Union

10/10/17 om 14:01 - Bijgewerkt om 15:14

Vanmiddag trapte Charles Michel het parlementaire jaar officieel op gang met zijn State of the Union. Herlees de hoogtepunten in ons LIVE-verslag.

Herlees: Charles Michel geeft State of the Union

© BelgaImage

 • Stavros Kelepouris

  Kamervoorzitter sluit zitting

  De Kamervoorzitter noteert dat het vertrouwen gevraagd is om 15u12. Ten vroegste 48 uur later, donderdag dus, kan dat gebeuren. Morgen en overmorgen volgen eerst de debatten over de regeringsverklaring. De zitting van vandag vandaag beëindigd.

 • Stavros Kelepouris

  Premier vraagt parlement om regering opnieuw het vertrouwen te schenken

  Premier Charles Michel besluit: 'We zullen verder blijven werken door onze krachten te bundelen. Daarom vraag ik om de regering het vertrouwen te geven.'

 • Stavros Kelepouris

  Geen verkiezingsmodus

  'Ik weet dat de verwachtingen van de burgers hooggespannen zijn. We staan voor ons vierde beleidsjaar. Een scharnierpunt. Volgend jaar zijn er verkiezingen, maar we hebben nog 18 maanden voor het einde van de legislatuur.'

  'De mensen verwachten van ons dat we besturen, besturen, besturen. Dat zullen we doen tot de laatste minuut. De hervormingsmotor mag niet stilvallen.'

  'Deze laatste maanden is het gedrag van sommige het vertrouwen in het democratisch proces zwaar aangetast. We hebben de plicht om de burgers opnieuw te overtuigen van de democratie. Democratie is iets dat constant bijgewerkt moet worden. Democratie is natuurlijk de waarborg voor welvaart.'

  'Natuurlijk zijn er grote uitdagingen. We moeten terreur kunnen bestrijden, en er zijn uitdagingen zoals de klimaatopwarming.'

  'We voelen dat mensen zich grote zorgen maken. Het zou eenvoudig zijn om niets te doen en bij het status quo te blijven, maar dat is een vorm van achteruitgang.'

 • Stavros Kelepouris

  'Laat ons verder kijken dan beledigingen, leugens en desinformatie'

  De premier laakt de moderne ad hominem-stijl in de Wetstraat. 'Ad hominem verwijten zijn het nieuwe normaal geworden.'

  'De vergelijkingen met nazi's en genocides zijn slecht voor de geloofwaardigheid van de democratie. We kunnen verschillen van mening, maar laat ons verder kijken dan beledigingen, leugens en desinformatie.

 • Stavros Kelepouris

  Applaus voor kritiek op staking

  Het voorlopig grootste applaus komt er wanneer de premier de belooft een einde te maken aan de 'gijzeling' door stakers.

 • Stavros Kelepouris

  Dringend werk maken van het aangekondigde energiepact

  De premier pleit voor durf en oplossingen voor de klimaatopwarming. Daarin is het energiepact cruciaal, klinkt het. Het investeringspact moet een katalysator zijn, ook inzake mobiliteit, concurrentiekracht en 'onze geloofwaardigheid'.

 • Stavros Kelepouris

  Cryptische passage over Arco

  Wie zijn twijfels had bij de Arco-regeling van de regering, wordt in deze State of the Union niet veel wijzer.

  'Wat Arco betreft: de contacten met de Europese commissie zijn lopende,' houdt Michel het kort. De oppositie kan een lach amper bedwingen.

 • Stavros Kelepouris

  Budgettair evenwicht is niet heilig

  'We zullen de economische relance niet opofferen voor de budgettaire sanering. Duurzame sanering krijg je pas door economische relance.'

 • Stavros Kelepouris

  'Geen lessen te krijgen in vluchtelingenbeleid'

  Het asielbeleid is dan weer 'menselijk en krachtdadig'.

  'België staat in de top-10 van de Europese landen, we komen onze internationale verplichtingen na. We hebben daar geen lessen te krijgen. België blijft een land dat vluchtelingen opvangt, maar misbruik wordt niet langer getolereerd.'

 • Stavros Kelepouris

  'Enorme stap gezet' in Justitie.

  Met de modernisering van Justitie is een 'enorme stap gezet', aldus de premier. 'De gerechtelijke achterstand begint eindelijk te verkleinen. Justitie moet voor iedereen beschikbaar zijn.'

  De premier heeft het over een 'grote inhaalbeweging'.

 • Stavros Kelepouris

  'Tekort geschoten in opvolging slachtoffers aanslagen'

  'De veiligheid van onze burgers is onze belangrijkste opdracht.'

  Het Kanaalplan en de verlenging van de administratieve aanhouding zijn enkele voorbeelden van de maatregelen die de regering nam om de veiligheid te kunnen garanderen, zegt Michel. De aanslagen zijn een keerpunt geweest, maar op dat vlak slaat de premier ook mea culpa.

  'In de individuele opvolging van ieder slachtoffer zijn we soms tekort geschoten. Dat moeten we erkennen.'

 • Stavros Kelepouris

  'Armoededrempels geleidelijk op Europees niveau'

  De regering heeft oog voor de balans tussen werk en privé, en voor de valkuilen van de moderne tewerkstelling: 'De arbeidsvoorwaarden evolueren, met nieuwe opportuniteiten voor werk en gezinsleven - en ook nieuwe beperken, zoals door een constante internetverbinding.'

  'Het regeerakkoord heeft tot doel de armoededrempels op Europees niveau geleidelijk te halen,' zegt Michel. Nochtans kondigde staatssecretaris Zuhal Demir dit weekend aan dat dit niet meer zal lukken in deze legislatuur.

 • Stavros Kelepouris

  Structurele oplossing voor de RIZIV-nummers.

  Het communautair geladen dossier van de RIZIV-nummers wordt terloops kort aangehaald. Veel details krijgen we echter niet:

  'Alle afgestudeerde studenten hebben een RIZIV-nummer gekregen, en voor de toekomst hebben we een structurele oplossing uitgewerkt.'

 • Stavros Kelepouris

  'Jobcreatie als sleutel voor sociale zekerheid'

  'De tweede werf is de sociale cohesie.'

  'We zijn ervan overtuigd dat jobcreatie de beste sleutel is om de solidariteit te financieren. Sinds 2017 is de kost van werkloosheid met meer dan een miljard gedaald.' Dat geld kan gebruikt worden om de pensioenen betaalbaar te houden.

  'De belangrijkste bedreiging voor de sociale zekerheid is: niks doen.'

  'We hebben beslist om de raadplegingen bij een klinisch psycholoog gedeeltelijk terug te betalen.'

  'Maar we willen ook de financiering van de ziekenhuizen verbeteren dankzij een organisatie in netwerken. We willen de toegang tot gezondheidszorg gemakkelijk maken, en we willen dat mensen de goedkoopste geneesmiddelen kunnen krijgen.'

  'De Belgische gezondheidszorg is een van de beste in de wereld. Dat is het resultaat van het werk van de mensen die de patiënten begeleiden in de leukste en verschrikkelijkste momenten. Ik wil stilstaan bij het werk van die mensen die ons begeleiden in elke stap van ons leven.'

 • Stavros Kelepouris

  Economische hervormingen van het zomerakkoord passeren revue

  De premier herhaalt enkele van de grote lijnen uit het zomerakkoord.

  'De hervormde vennootschapsbelasting stond niet in het regeerakkoord, maar we wouden deze kans niet laten liggen.' Vooral KMO's komen er een stuk beter van af met de nieuwe regeling, zegt de premier. 'Het gaat om een budgetneutrale hervorming.'

  'Wij willen het spaargeld en de investeringen in de reële economie uitbreiden.'

 • Stavros Kelepouris

  'Fiscale rechtvaardigheid is altijd ambitie geweest'

  'Fiscale rechtvaardigheid is een uitdaging voor elke regering in Europa. Het is een permanente oefening. De voorbije jaren hebben we ons beleid altijd afgestemd op die ambitie. Nu voeren we een taks op effectenrekeningen in van 0,15 procent voor wie een kapitaal van meer dan een half miljoen heeft.' Ook in de fraudebestrijding schakelt de regering omhoog, aldus Michel.

 • Stavros Kelepouris

  'Arbeidsmarkt moet nog moderner'

  De arbeidsmarkt moet nog moderner, zegt Michel.

  Onder meer door telewerken moet de mobilieitsknoop ontward worden. In de bouwsector gaat de arbeidskost omlaag om de sociale dumping tegen te gaan.

  'De afschaffing van de proefperiode bleek uiteindelijk een rem op nieuwe jobs.'

  'De werkloosheidsval is een probleem dat al jaren aansleept.' Het verschil tussen de laagste lonen en de uitkeringen was te klein, daarom heeft de regering beslist de nettolonen te verhogen en de kloof met de uitkeringen dus uit te diepen.

  Met luide stem verklaart Michel: 'Dat is een echte fiscale rechtvaardigheid.' De meerderheid geeft hem een luid applaus.

 • Stavros Kelepouris

  Daar zijn de 'jobs, jobs, jobs'

  'Niemand zal hier ontkennen dat we resultaten boeken in het scheppen van banen,' gaat Michel verder met de lofrede op zijn regering.

  'Sommigen beweren hier dat het om precaire banen gaat, maar niks is minder waar. Het zijn grotendeels voltijdse banen.'

  'Jobs, jobs, jobs: dat is een realiteit'

 • Stavros Kelepouris

  Drie werven: welvaart, sociale cohesie en vrijheden

  Welvaart, sociale cohesie en vrijheden: dat zijn volgens de premier de drie grote werven.

  Inzake welvaart heeft de premier het onder meer over de verhoogde competitiviteit, het aanmoedigen van de tewerkstelling, en de verlaging van de werkgeversbijdrage.

  'We hebben beslist om de werkgelegenheid moderner te maken.' Flexijobs in de horeca zijn daar een voorbeeld van, en die werden recent uitgebreid naar andere sectoren zoals de detailhandel.

 • Stavros Kelepouris

  Economische heropbloei

  Na de internationale context schakelt Michel over naar de binnenlandse economie. De tewerkstelling en economische groei noteren mooie cijfers, een grote bloei na de economische crisis. Ook bij de zelfstandigen gaan de aantallen omhoog. De vele hervormingen hadden deze vragen als doel: 'Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er meer banen geschapen worden? Hoe kunnen we zorgen voor een betere solidariteit?'

  'Maar we moeten ook beseffen dat er nog altijd zwakke plekken zijn in ons land.' Daarmee verwijst de premier onder meer naar mobiliteit en hernieuwbare energie, fijn stof, en het armoederisico.

Onze partners