In een vandaag voorgesteld essay, 'In vrijheid samenleven', pleit Kamerlid Hendrik Bogaert (CD&V) voor 'een verbod op het dragen van grotere en zichtbare religieuze tekens in Europa voor religies met meer dan 5 procent aandeel van de bevolking.' Intieme en dicht bij het lichaam gedragen tekens, zoals een klein kruisje aan een ketting onder de kleren, moeten voor Bogaert wel kunnen. Gebedsplaatsen en de religieuze vertegenwoordigers verdienen volgens hem ook een uitzondering.

Zo'n verbod moet volgens Bogaert voorkomen dat dominante religies breuken in de samenleving veroorzaken door hun normen en waarden nadrukkelijk op te dringen. 'Om een samenleving te doen functioneren zijn er voldoende gemeenschappelijke waarden nodig.'

Tegelijk wil Bogaert dat de overheid religies subsidieert, om zo blijvende controle uit te oefenen op hun organisatie. 'Indien de overheid geen subsidies meer zou geven aan religies, dan hindert dat de sterke religie niet, integendeel, er zijn immers buitenlands financieringsbronnen.' Die buitenlandse financiering geeft die religie bovendien een 'competitief voordeel', zo betoogt hij.

Lauwe reactie binnen partij

Volgens Bogaert is zijn voorstel niet zo controversieel als veel mensen zouden denken. Bij een geheime stemming in de Kamer zou dit wel eens een meerderheid kunnen opleveren, zegt hij.

Binnen CD&V wordt de publicatie van het essay met lange tanden aanvaard. Het voorgestelde verbod op religieuze tekens werd weliswaar op voorhand besproken met de partijtop, maar wordt door die top nadrukkelijk als een persoonlijk standpunt gezien. Sommigen noemen het voorstel 'er ver over', anderen verwijzen naar het grondwettelijk recht op de vrijheid van religie en zeggen dat zo'n verbod nooit stand zou houden. 'Het CD&V-standpunt over de hoofddoek is duidelijk: tegen een verbod en pluralisme. De pogingen van Bogaert om de discussie nog eens en nog eens te voeren is vermoeiend en nutteloos,' reageerde Veli Yüksel.

CD&V-voorzitter Wouter Beke benadrukte op Twitter dat de partijlijn niet veranderd is, en dat religieuze symbolen voor CD&V wel kunnen.

In een vandaag voorgesteld essay, 'In vrijheid samenleven', pleit Kamerlid Hendrik Bogaert (CD&V) voor 'een verbod op het dragen van grotere en zichtbare religieuze tekens in Europa voor religies met meer dan 5 procent aandeel van de bevolking.' Intieme en dicht bij het lichaam gedragen tekens, zoals een klein kruisje aan een ketting onder de kleren, moeten voor Bogaert wel kunnen. Gebedsplaatsen en de religieuze vertegenwoordigers verdienen volgens hem ook een uitzondering.Zo'n verbod moet volgens Bogaert voorkomen dat dominante religies breuken in de samenleving veroorzaken door hun normen en waarden nadrukkelijk op te dringen. 'Om een samenleving te doen functioneren zijn er voldoende gemeenschappelijke waarden nodig.'Tegelijk wil Bogaert dat de overheid religies subsidieert, om zo blijvende controle uit te oefenen op hun organisatie. 'Indien de overheid geen subsidies meer zou geven aan religies, dan hindert dat de sterke religie niet, integendeel, er zijn immers buitenlands financieringsbronnen.' Die buitenlandse financiering geeft die religie bovendien een 'competitief voordeel', zo betoogt hij. Volgens Bogaert is zijn voorstel niet zo controversieel als veel mensen zouden denken. Bij een geheime stemming in de Kamer zou dit wel eens een meerderheid kunnen opleveren, zegt hij.Binnen CD&V wordt de publicatie van het essay met lange tanden aanvaard. Het voorgestelde verbod op religieuze tekens werd weliswaar op voorhand besproken met de partijtop, maar wordt door die top nadrukkelijk als een persoonlijk standpunt gezien. Sommigen noemen het voorstel 'er ver over', anderen verwijzen naar het grondwettelijk recht op de vrijheid van religie en zeggen dat zo'n verbod nooit stand zou houden. 'Het CD&V-standpunt over de hoofddoek is duidelijk: tegen een verbod en pluralisme. De pogingen van Bogaert om de discussie nog eens en nog eens te voeren is vermoeiend en nutteloos,' reageerde Veli Yüksel.CD&V-voorzitter Wouter Beke benadrukte op Twitter dat de partijlijn niet veranderd is, en dat religieuze symbolen voor CD&V wel kunnen.