Van de Nederlanders kruiste 54 procent "leuk" aan op de vragenlijst over het gebruik van vreemde talen op straat. Zo'n 30 procent van de Nederlanders vindt het gebruik van vreemde talen "niet prettig" of "een beetje bedreigend". Bij de Vlamingen is dat respectievelijk 24 en 26 procent, goed voor de helft van de ondervraagde groep. Het maakt veel uit of mensen in de stad of op het platteland wonen, zegt Ellen Fernhout van de Nederlandse Taalunie. In de steden is men toleranter tegenover vreemde talen op straat. De Taalunie onderzocht ook het aantal talen dat thuis gesproken wordt. Gemiddeld wordt er in 16 procent van de Vlaamse en Nederlandse gezinnen minstens een andere taal gesproken, voornamelijk Frans, Duits, Engels en Fries. In een kwart van de gevallen spreekt men thuis een niet-westerse taal. (JAV)

Van de Nederlanders kruiste 54 procent "leuk" aan op de vragenlijst over het gebruik van vreemde talen op straat. Zo'n 30 procent van de Nederlanders vindt het gebruik van vreemde talen "niet prettig" of "een beetje bedreigend". Bij de Vlamingen is dat respectievelijk 24 en 26 procent, goed voor de helft van de ondervraagde groep. Het maakt veel uit of mensen in de stad of op het platteland wonen, zegt Ellen Fernhout van de Nederlandse Taalunie. In de steden is men toleranter tegenover vreemde talen op straat. De Taalunie onderzocht ook het aantal talen dat thuis gesproken wordt. Gemiddeld wordt er in 16 procent van de Vlaamse en Nederlandse gezinnen minstens een andere taal gesproken, voornamelijk Frans, Duits, Engels en Fries. In een kwart van de gevallen spreekt men thuis een niet-westerse taal. (JAV)