Het nieuwe wapenhandeldecreet heeft grote gevolgen op het wapenbeleid, blijkt uit het rapport van het Vredesinstituut. Een eerste balans na de invoering van het decreet in oktober vorig jaar toont aan dat de helft van de Vlaamse wapenexport niet langer gecontroleerd wordt. Het belangrijkste gevolg van dat nieuwe decreet is de ernstige wijziging van de "catch all"-clausule. Internationaal is bepaald welke goederen militair zijn en gecontroleerd moeten worden, maar een "catch all"-clausule in de wetgeving laat toe om producten die niet op de controlelijst staan om veiligheidsredenen toch onder vergunning te plaatsen. In Vlaanderen ging dat voor het nieuwe wapendecreet bijvoorbeeld over visualisatieschermen die in militaire vliegtuigen ingebouwd worden. Tot dan maakten "catch all"-producten de helft uit van de Vlaamse vergunningen voor wapenexport. Het nieuwe decreet heeft dat systeem echter grondig gewijzigd. De clausule wordt helemaal niet meer toegepast voor handel naar andere EU-landen. Voor landen buiten de EU werd een nieuwe exportformule opgenomen. De cijfers tonen aan dat alle handelsstromen die voordien onder de "catch all" vielen, nu zonder vergunning of controle gebeuren en het Vlaams parlement geen zicht meer heeft op de transacties waar het vroeger wel controle over had. (Belga)

Het nieuwe wapenhandeldecreet heeft grote gevolgen op het wapenbeleid, blijkt uit het rapport van het Vredesinstituut. Een eerste balans na de invoering van het decreet in oktober vorig jaar toont aan dat de helft van de Vlaamse wapenexport niet langer gecontroleerd wordt. Het belangrijkste gevolg van dat nieuwe decreet is de ernstige wijziging van de "catch all"-clausule. Internationaal is bepaald welke goederen militair zijn en gecontroleerd moeten worden, maar een "catch all"-clausule in de wetgeving laat toe om producten die niet op de controlelijst staan om veiligheidsredenen toch onder vergunning te plaatsen. In Vlaanderen ging dat voor het nieuwe wapendecreet bijvoorbeeld over visualisatieschermen die in militaire vliegtuigen ingebouwd worden. Tot dan maakten "catch all"-producten de helft uit van de Vlaamse vergunningen voor wapenexport. Het nieuwe decreet heeft dat systeem echter grondig gewijzigd. De clausule wordt helemaal niet meer toegepast voor handel naar andere EU-landen. Voor landen buiten de EU werd een nieuwe exportformule opgenomen. De cijfers tonen aan dat alle handelsstromen die voordien onder de "catch all" vielen, nu zonder vergunning of controle gebeuren en het Vlaams parlement geen zicht meer heeft op de transacties waar het vroeger wel controle over had. (Belga)