Wie een kap­vergunning vraagt, moet de gerooide bomen op een of andere manier compen­seren. Die compensatie blijkt in de praktijk vaak dode letter. Het probleem doet zich vooral voor bij gerooide bossen onder de drie hectare. Daarbij moeten ontbossers de bomen niet zelf planten, maar volstaat het om een bijdrage te leveren aan het compensatiefonds, waarmee het het Agentschap Natuur en Bos (ANB) zelf aan de slag gaat. Het fonds kreeg maar de helft van de nodige bomen geplant.

Een van de redenen is dat mensen meer bossen dicht bij de deur willen. Rond steden als Gent, Kortrijk en Mechelen komen bijvoorbeeld meer groene longen. Alleen is grond daar heel wat duurder dan in landelijke gebieden. Daardoor kan het Agentschap minder oppervlakte kopen met de beschikbare fondsen. 'We moeten de ontbossers zelf veel vlugger verplichten om nieuwe bomen te planten. Vanaf 0,2 hectare. Dat kost meer, dus dan zullen ze sneller geneigd zijn de bomen gewoon te laten staan', stelt Meuleman, die het Vlaams bosbeleid 'een flop' noemt.

Wie een kap­vergunning vraagt, moet de gerooide bomen op een of andere manier compen­seren. Die compensatie blijkt in de praktijk vaak dode letter. Het probleem doet zich vooral voor bij gerooide bossen onder de drie hectare. Daarbij moeten ontbossers de bomen niet zelf planten, maar volstaat het om een bijdrage te leveren aan het compensatiefonds, waarmee het het Agentschap Natuur en Bos (ANB) zelf aan de slag gaat. Het fonds kreeg maar de helft van de nodige bomen geplant. Een van de redenen is dat mensen meer bossen dicht bij de deur willen. Rond steden als Gent, Kortrijk en Mechelen komen bijvoorbeeld meer groene longen. Alleen is grond daar heel wat duurder dan in landelijke gebieden. Daardoor kan het Agentschap minder oppervlakte kopen met de beschikbare fondsen. 'We moeten de ontbossers zelf veel vlugger verplichten om nieuwe bomen te planten. Vanaf 0,2 hectare. Dat kost meer, dus dan zullen ze sneller geneigd zijn de bomen gewoon te laten staan', stelt Meuleman, die het Vlaams bosbeleid 'een flop' noemt.