Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) maakte vanavond bekend dat de Omgevingsinspectie aan 3M een verbod oplegt om nog proceswaters van de PFBSA-houdende processen te lozen. De proceswaters mogen niet langer afgevoerd worden naar de waterzuiveringsinstallatie op het bedrijfsterrein van 3M, maar moeten verwerkt worden volgens de beste beschikbare technieken. Daarnaast wordt het bedrijf onder verhoogd toezicht geplaatst, waarbij wekelijkse staalnames ter beschikking komen van de Omgevingsinspectie. "We hebben reeds veel geïnvesteerd in ons afvalwaterzuiveringssysteem en blijven investeren zodat de concentraties in ons gezuiverd afvalwater steeds dalen", werpt 3M op in een reactie. "Onze gegevens geven duidelijk aan dat deze investeringen resulteren in een verdere verbetering van de kwaliteit van het gezuiverd afvalwater. In de volgende maanden en jaren blijven we nog verder investeren in bijkomende technologieën. We hebben deze plannen reeds toegelicht bij de bevoegde autoriteiten." (Belga)

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) maakte vanavond bekend dat de Omgevingsinspectie aan 3M een verbod oplegt om nog proceswaters van de PFBSA-houdende processen te lozen. De proceswaters mogen niet langer afgevoerd worden naar de waterzuiveringsinstallatie op het bedrijfsterrein van 3M, maar moeten verwerkt worden volgens de beste beschikbare technieken. Daarnaast wordt het bedrijf onder verhoogd toezicht geplaatst, waarbij wekelijkse staalnames ter beschikking komen van de Omgevingsinspectie. "We hebben reeds veel geïnvesteerd in ons afvalwaterzuiveringssysteem en blijven investeren zodat de concentraties in ons gezuiverd afvalwater steeds dalen", werpt 3M op in een reactie. "Onze gegevens geven duidelijk aan dat deze investeringen resulteren in een verdere verbetering van de kwaliteit van het gezuiverd afvalwater. In de volgende maanden en jaren blijven we nog verder investeren in bijkomende technologieën. We hebben deze plannen reeds toegelicht bij de bevoegde autoriteiten." (Belga)