Volgend jaar zal mogelijk opnieuw een zeppelin boven Antwerpen draaien, geladen met containers. Crevits gaf een gedetailleerd antwoord aan mobiliteitseconoomen LDD-parlementslid Lode Vereeck. Die wilde weten hoever het stond met het "proefproject Zeppelin van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij(POM) Antwerpen". Volgens Crevits gunde de POM al op 26 november 2012 een onderzoeksopdracht aan het Zaventemse Buck Consultants International voor het project "hybride luchtschepen - Skycat". Dat kost 75.600 euro op een totaal van 240.000 euro, waarin Vlaanderen, de provincie Antwerpen, de POM en vooral het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling bijdragen. Bedoeling is het onderzoek dit jaar af te ronden. "Indien daaruit de inzetbaarheid van zeppelins voor goederentransport blijkt, wordt voor het eerste kwartaal van 2014 de testvlucht verwacht. Mogelijk zal de fabrikant wiens prototype eventueel voor de testvlucht wordt ingeschakeld, zelf nog kosten maken", antwoordde de minister. Directeur Luc Broos van de POM Antwerpen gelooft eveneens in een innovatieve mobiliteitsaanpak, maar meldt dat veel hoop was gesteld op een Canadees militair zeppelinproject. En ook dat is inmiddels gestopt. "Daarom ben ik nu voorzichtig geworden om een timing te geven voor een proefvlucht. Transporten van twintig containers zijn nu al zeker mogelijk. Laten we dit dus praktisch onderzoeken." (TVP)

Volgend jaar zal mogelijk opnieuw een zeppelin boven Antwerpen draaien, geladen met containers. Crevits gaf een gedetailleerd antwoord aan mobiliteitseconoomen LDD-parlementslid Lode Vereeck. Die wilde weten hoever het stond met het "proefproject Zeppelin van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij(POM) Antwerpen". Volgens Crevits gunde de POM al op 26 november 2012 een onderzoeksopdracht aan het Zaventemse Buck Consultants International voor het project "hybride luchtschepen - Skycat". Dat kost 75.600 euro op een totaal van 240.000 euro, waarin Vlaanderen, de provincie Antwerpen, de POM en vooral het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling bijdragen. Bedoeling is het onderzoek dit jaar af te ronden. "Indien daaruit de inzetbaarheid van zeppelins voor goederentransport blijkt, wordt voor het eerste kwartaal van 2014 de testvlucht verwacht. Mogelijk zal de fabrikant wiens prototype eventueel voor de testvlucht wordt ingeschakeld, zelf nog kosten maken", antwoordde de minister. Directeur Luc Broos van de POM Antwerpen gelooft eveneens in een innovatieve mobiliteitsaanpak, maar meldt dat veel hoop was gesteld op een Canadees militair zeppelinproject. En ook dat is inmiddels gestopt. "Daarom ben ik nu voorzichtig geworden om een timing te geven voor een proefvlucht. Transporten van twintig containers zijn nu al zeker mogelijk. Laten we dit dus praktisch onderzoeken." (TVP)