Het stadsbestuur van Hasselt heeft wegens besparingen de gratis bussen voor eigen inwoners afgeschaft.

Net zoals in andere steden en gemeenten moeten er in Hasselt budgettaire inspanningen worden geleverd om de begroting onder controle te houden. Een aantal besparingen op diverse domeinen drongen zich op.

Het stadsbestuur heeft daarom onder meer beslist dat de subsidiëring voor het busvervoer fors wordt afgebouwd. Wie ouder is dan 19 jaar zal 60 eurocent per rit moeten betalen voor een kaartje meer bepaald.

Bijkomende belastingen

Naast het afschaffen van het gratis openbaar vervoer, heeft de stad nog meer budgettaire maatregelen genomen. Zo verhogen ook de belastingen vanaf 2014. De opcentiemen gaan van 1.350 naar 1.495, de personenbelasting blijft wel behouden op 7,5 procent, schrijft Het Belang van Limburg. Ook komt er voor het eerst huisvuilbelasting.

Tot slot zullen toeristen in de Hoofdstad van de Smaak voortaan een belasting van 2,5 euro per persoon moeten neertellen. (TE)

Het stadsbestuur van Hasselt heeft wegens besparingen de gratis bussen voor eigen inwoners afgeschaft. Net zoals in andere steden en gemeenten moeten er in Hasselt budgettaire inspanningen worden geleverd om de begroting onder controle te houden. Een aantal besparingen op diverse domeinen drongen zich op. Het stadsbestuur heeft daarom onder meer beslist dat de subsidiëring voor het busvervoer fors wordt afgebouwd. Wie ouder is dan 19 jaar zal 60 eurocent per rit moeten betalen voor een kaartje meer bepaald. Bijkomende belastingenNaast het afschaffen van het gratis openbaar vervoer, heeft de stad nog meer budgettaire maatregelen genomen. Zo verhogen ook de belastingen vanaf 2014. De opcentiemen gaan van 1.350 naar 1.495, de personenbelasting blijft wel behouden op 7,5 procent, schrijft Het Belang van Limburg. Ook komt er voor het eerst huisvuilbelasting.Tot slot zullen toeristen in de Hoofdstad van de Smaak voortaan een belasting van 2,5 euro per persoon moeten neertellen. (TE)