Minister van Asiel en Migratie Maggie De Block kwam deze namiddag uitleg geven bij de afgifte van humanitaire visa. De Kamercommissie Binnenlandse Zaken is vooral geïnteresseerd in de manier waarop dat gebeurde onder haar voorganger Theo Francken (N-VA). Hij kwam in opspraak nadat er een gerechtelijk onderzoek werd opgestart naar de Mechelse N-VA'er Melikan Kucam. Hij zou grof geld verdiend hebben aan de afgifte van humanitaire visa aan oosterse christenen en trad op als tussenpersoon voor het kabinet-Francken. Zijn opvolger Maggie De Block vroeg een administratief onderzoek naar de affaire. Dat onderzoek zou normaal gezien volgende week afgerond moeten zijn, zei ze. Veel details kon ze vandaag nog niet meegeven, maar De Block wist wel al te zeggen dat de lijsten die vanuit het kabinet-Francken naar de diplomatieke post in Libanon werden overgemaakt, met daarop de namen van mensen die recht hadden op een humanitair visum en die Kucam had aangedragen, niet onder gesloten enveloppe maar gewoon via mail zijn verstuurd. De handtekening van de staatssecretaris ontbreekt daarop, zei ze, in tegenstelling tot de normale procedure in het kader van hervestiging. Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt noemde dat "opmerkelijk". "Dat lijkt mij nogal ongebruikelijk, discutabel en vrijblijvend" zei hij. Ook CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten en cdH'er Georges Dallemagne twijfelden aan de wettelijkheid van de instructies. Minister De Block kon enkel bevestigen dat ze die informatie van de Dienst Vreemdelingenzaken had doorgekregen. "Via DVZ hebben we de informatie dat die instructies per mail gebeurden en niet onder gesloten omslag, en dat dat zonder handtekening van de staatssecretaris was. Als de DVZ mij dat zegt, wil ik dat wel geloven", zei ze. De minister bevestigde ook dat de christenen die via het netwerk van Kucam in België zijn aangekomen, daarna niet meer opgevolgd of gecontroleerd zijn. Vorige week raakte bekend dat een deel van hen nog geen asiel heeft aangevraagd, wat kan doen vermoeden dat ze naar een ander Schengenland zijn doorgereisd. "Die mensen kunnen zich verplaatsen in de Schengenzone en daar wordt geen registratie van gedaan, we kunnen die niet traceren. Wij weten dus niet waar zij zijn. Het is goed mogelijk dat al die mensen inderdaad kwetsbaar waren, maar ik zie alleen dat ze niet allemaal asiel hebben aangevraagd en dan is de vraag: waarom?" De Block hoopt volgende week meer details te kunnen geven, als het administratief onderzoek naar de zaak is afgerond. "We zullen zien wat getraceerd kan worden bij de diensten. Bij de overdracht is in elk geval geen enkele lijst doorgespeeld, of gezegd dat er met schimmige tussenpersonen is gewerkt." (Belga)

Minister van Asiel en Migratie Maggie De Block kwam deze namiddag uitleg geven bij de afgifte van humanitaire visa. De Kamercommissie Binnenlandse Zaken is vooral geïnteresseerd in de manier waarop dat gebeurde onder haar voorganger Theo Francken (N-VA). Hij kwam in opspraak nadat er een gerechtelijk onderzoek werd opgestart naar de Mechelse N-VA'er Melikan Kucam. Hij zou grof geld verdiend hebben aan de afgifte van humanitaire visa aan oosterse christenen en trad op als tussenpersoon voor het kabinet-Francken. Zijn opvolger Maggie De Block vroeg een administratief onderzoek naar de affaire. Dat onderzoek zou normaal gezien volgende week afgerond moeten zijn, zei ze. Veel details kon ze vandaag nog niet meegeven, maar De Block wist wel al te zeggen dat de lijsten die vanuit het kabinet-Francken naar de diplomatieke post in Libanon werden overgemaakt, met daarop de namen van mensen die recht hadden op een humanitair visum en die Kucam had aangedragen, niet onder gesloten enveloppe maar gewoon via mail zijn verstuurd. De handtekening van de staatssecretaris ontbreekt daarop, zei ze, in tegenstelling tot de normale procedure in het kader van hervestiging. Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt noemde dat "opmerkelijk". "Dat lijkt mij nogal ongebruikelijk, discutabel en vrijblijvend" zei hij. Ook CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten en cdH'er Georges Dallemagne twijfelden aan de wettelijkheid van de instructies. Minister De Block kon enkel bevestigen dat ze die informatie van de Dienst Vreemdelingenzaken had doorgekregen. "Via DVZ hebben we de informatie dat die instructies per mail gebeurden en niet onder gesloten omslag, en dat dat zonder handtekening van de staatssecretaris was. Als de DVZ mij dat zegt, wil ik dat wel geloven", zei ze. De minister bevestigde ook dat de christenen die via het netwerk van Kucam in België zijn aangekomen, daarna niet meer opgevolgd of gecontroleerd zijn. Vorige week raakte bekend dat een deel van hen nog geen asiel heeft aangevraagd, wat kan doen vermoeden dat ze naar een ander Schengenland zijn doorgereisd. "Die mensen kunnen zich verplaatsen in de Schengenzone en daar wordt geen registratie van gedaan, we kunnen die niet traceren. Wij weten dus niet waar zij zijn. Het is goed mogelijk dat al die mensen inderdaad kwetsbaar waren, maar ik zie alleen dat ze niet allemaal asiel hebben aangevraagd en dan is de vraag: waarom?" De Block hoopt volgende week meer details te kunnen geven, als het administratief onderzoek naar de zaak is afgerond. "We zullen zien wat getraceerd kan worden bij de diensten. Bij de overdracht is in elk geval geen enkele lijst doorgespeeld, of gezegd dat er met schimmige tussenpersonen is gewerkt." (Belga)