In het TSO kiest zowat de helft van de leerlingen voor handel, gevolgd door personenzorg (18 pct) en toerisme (11%). In het BSO kiest 34% voor handel, 21% voor personenzorg en 10% voor voeding. Daarnaast blijkt uit de februari-telling 2012 dat het aantal leerlingen dit jaar licht is toegenomen in het TSO (0,2%) en licht is gedaald (1,3%) in het BSO tegenover het vorig schooljaar. In het algemeen secundair onderwijs is er een daling van 6,2% in vergelijking met 2010-2011. "De bevolkingsgroei die Brussel kent, laat zich momenteel alleen voelen in het kleuter en lager onderwijs, nog niet in het secundaire onderwijs" antwoordde minister Vanhengel (Open Vld) in de raad van Vlaamse Gemeenschapscommissie op een vraag van Bianca Debaets (CD&V) over de kwestie. (COR 939)

In het TSO kiest zowat de helft van de leerlingen voor handel, gevolgd door personenzorg (18 pct) en toerisme (11%). In het BSO kiest 34% voor handel, 21% voor personenzorg en 10% voor voeding. Daarnaast blijkt uit de februari-telling 2012 dat het aantal leerlingen dit jaar licht is toegenomen in het TSO (0,2%) en licht is gedaald (1,3%) in het BSO tegenover het vorig schooljaar. In het algemeen secundair onderwijs is er een daling van 6,2% in vergelijking met 2010-2011. "De bevolkingsgroei die Brussel kent, laat zich momenteel alleen voelen in het kleuter en lager onderwijs, nog niet in het secundaire onderwijs" antwoordde minister Vanhengel (Open Vld) in de raad van Vlaamse Gemeenschapscommissie op een vraag van Bianca Debaets (CD&V) over de kwestie. (COR 939)