De openbaar aanklager had naar een interview verwezen dat Ringoet zou gegeven hebben over de zaak. Ringoet reageerde dat hij helemaal geen interview had gegeven en dat het een samenraapsel was van vroegere verklaringen. "Ik had bijvoorbeeld in het verleden gezegd dat ik geen cent vraag voor mijn diensten om geen schijn van partijdigheid te wekken." Na afloop van de vragen van de burgerlijke partijen aan de door de verdediging aangestelde psychiaters, schoot Haentjens uit zijn sloffen. "Ik ga één ding duidelijk maken", zei hij. "Ik gaf aan Ringoet en De Bruecker een opdracht. Ik zei ook dat het me niet interesseerde wat het resultaat was. Ik wou een objectief verslag en ik zou me daarnaar schikken. Ik heb nooit gevraagd om ervoor te zorgen dat De Gelder ontoerekingsvatbaar zou verklaard worden. Ik ben ook op zoek naar de waarheid." Haentjens haalde vervolgens uit naar de procureur-generaal. "Wat is de relevantie van dat interview? Ik had zoveel tact om erover te zwijgen dat een psychiatrisch verslag van het college van deskundigen al in de krant stond voor het officieel werd neergelegd." De openbaar aanklager liet niet over zich heen lopen. "Waarom diende u klacht in tegen de vijf psychiaters, zodat ze zich voor de correctionele rechtbank moeten verdedigen? Dat is pas het vuur aan de lont steken." (JDH)

De openbaar aanklager had naar een interview verwezen dat Ringoet zou gegeven hebben over de zaak. Ringoet reageerde dat hij helemaal geen interview had gegeven en dat het een samenraapsel was van vroegere verklaringen. "Ik had bijvoorbeeld in het verleden gezegd dat ik geen cent vraag voor mijn diensten om geen schijn van partijdigheid te wekken." Na afloop van de vragen van de burgerlijke partijen aan de door de verdediging aangestelde psychiaters, schoot Haentjens uit zijn sloffen. "Ik ga één ding duidelijk maken", zei hij. "Ik gaf aan Ringoet en De Bruecker een opdracht. Ik zei ook dat het me niet interesseerde wat het resultaat was. Ik wou een objectief verslag en ik zou me daarnaar schikken. Ik heb nooit gevraagd om ervoor te zorgen dat De Gelder ontoerekingsvatbaar zou verklaard worden. Ik ben ook op zoek naar de waarheid." Haentjens haalde vervolgens uit naar de procureur-generaal. "Wat is de relevantie van dat interview? Ik had zoveel tact om erover te zwijgen dat een psychiatrisch verslag van het college van deskundigen al in de krant stond voor het officieel werd neergelegd." De openbaar aanklager liet niet over zich heen lopen. "Waarom diende u klacht in tegen de vijf psychiaters, zodat ze zich voor de correctionele rechtbank moeten verdedigen? Dat is pas het vuur aan de lont steken." (JDH)