Het grondwettelijk hof heeft het Vlaams decreet dat van de inspectie van de Franstalige basisscholen in de rand rond Brussel een Vlaamse bevoegdheid maakt donderdag gedeeltelijk geschorst.

Het decreet werdop 21 oktober 2009 goedgekeurd in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement. Het maakt van de taal- en pedagogische inspectie in het Franstalig onderwijs in de faciliteitengemeenten een bevoegdheid van Vlaanderen.

De Franstaligen liepen storm tegen het decreet. Het parlement van de Franstalige gemeenschap sloot zich aan bij een beroepsprocedure bij het grondwettelijk hof die was gestart door de zes faciliteitengemeenten in de rand rond Brussel en door enkele honderden ouders en leraars uit de acht betrokken scholen.

Die scholen worden door de Vlaamse gemeenschap gefinancierd, maar volgens het hof wettigt het feit dat er Franstalig onderwijs wordt gegeven ook een pedagogische inspectie in het Frans.

Eindtermen

In een reactie wijst Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (SP.A) erop dat het nog niet om een arrest ten gronde gaat.

Hij is tevreden dat het grondwettelijk hof de bevoegdheid van de Vlaamse gemeenschap erkent om de ontwikkelingsdoelen en eindtermen vast te stellen voor de Franstalige scholen in de rand rond Brussel.

Het grondwettelijk hof heeft het Vlaams decreet dat van de inspectie van de Franstalige basisscholen in de rand rond Brussel een Vlaamse bevoegdheid maakt donderdag gedeeltelijk geschorst.Het decreet werdop 21 oktober 2009 goedgekeurd in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement. Het maakt van de taal- en pedagogische inspectie in het Franstalig onderwijs in de faciliteitengemeenten een bevoegdheid van Vlaanderen. De Franstaligen liepen storm tegen het decreet. Het parlement van de Franstalige gemeenschap sloot zich aan bij een beroepsprocedure bij het grondwettelijk hof die was gestart door de zes faciliteitengemeenten in de rand rond Brussel en door enkele honderden ouders en leraars uit de acht betrokken scholen. Die scholen worden door de Vlaamse gemeenschap gefinancierd, maar volgens het hof wettigt het feit dat er Franstalig onderwijs wordt gegeven ook een pedagogische inspectie in het Frans.EindtermenIn een reactie wijst Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (SP.A) erop dat het nog niet om een arrest ten gronde gaat.Hij is tevreden dat het grondwettelijk hof de bevoegdheid van de Vlaamse gemeenschap erkent om de ontwikkelingsdoelen en eindtermen vast te stellen voor de Franstalige scholen in de rand rond Brussel.