De Afkoopwet, of de minnelijke schikking, is de naam die gegeven wordt aan de uitbreiding van de zogenaamde verval van strafvordering tegen betaling van een geldsom heet. Die wet laat toe om een proces af te kopen, en is niet onbesproken. Zo dook de wet op in het dossier van dePanama Papers. Het bleek dat de verruimde minnelijke schikking waarmee fraudeurs in België hun vervolging kunnen afkopen, voor verdachte zakenlui van goudwaarde is om verder schermvennootschappen te kunnen opzetten in exotische paradijzen. Critici spreken dan ook van klassenjustitie.
...