Het Hof volgt daarmee het eerdere oordeel van het Hof van Justitie van de Europese Unie en verwerpt meteen de klachten van verschillende joodse en moslimverenigingen die tegen het decreet naar het Hof waren getrokken omdat ze het verbod strijdig vonden met de vrijheid van religie.

Het Grondwettelijk Hof verwijst in zijn arrest naar de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie van eind 2020. Daarin stelt het EU-Hof dat lidstaten een verdovingsmethode kunnen opleggen om het dierenwelzijn bij rituele slachtingen te bevorderen.

Het Grondwettelijk Hof erkent in zijn arrest dat het verbod 'een beperking inhoudt van de godsdienstvrijheid van joodse en islamitische gelovigen', maar dat die beperkting beantwoordt 'aan een dwingende maatschappelijke behoefte' en dat ze 'evenredig is met de nagestreefde doelstelling om het dierenwelzijn te bevorderen'.

Het Hof wijst er ook op dat de methode van de omkeerbare verdoving bij ritueel slachten 'niet zo worden geïnterpreteerd dat ze zou voorschrijven op welke wijze een religieuze rite moet worden uitgevoerd'.

'Bladzijde omslaan'

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts reageert tevreden op de beslissing van . 'Enkele jaren geleden werd ik gek verklaard omdat ik komaf wou maken met onverdoofd slachten. Vandaag is het een feit. Ik ben iedereen die ons op die moeilijke weg is blijven steunen ontzettend dankbaar', klinkt het in een eerste reactie. 'Laat ons deze bladzijde nu definitief omslaan en voortaan samen streven naar meer dierenwelzijn', aldus Weyts.

Het was minister Weyts die in 2019 het verbod op onverdoofd slachten in Vlaanderen invoerde. Verschillende joodse en moslimverenigingen hadden kritiek op het verbod en stapten naar het Grondwettelijk Hof omdat ze vonden dat het verbod in strijd was met de vrijheid van religie.

Na een omweg via het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft het Grondwettelijk Hof nu geoordeeld dat het verbod niet in strijd is met de Grondwet.

Minister Weyts reageert tevreden op het arrest. 'Dankzij deze uitspraak wordt het moeilijker om 'nee' te blijven zeggen en veel makkelijker om 'ja' te zeggen tegen een verbod op onverdoofd slachten. Ook bijvoorbeeld in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Vlaanderen toont de weg naar meer dierenwelzijn', zegt de minister in een eerste reactie.

Volgens Weyts heeft Vlaanderen in dit dossier een voortrekkersrol gespeeld binnen Europa en mag het daar best fier op zijn. 'Ik begrijp de gevoeligheden bij sommige religieuze overtuigingen. Maar voor ons ging dit nooit over godsdienst, maar altijd over dierenwelzijn. Laat ons deze bladzijde nu definitief omslaan en voortaan samen streven naar meer dierenwelzijn', besluit Weyts.

Brussels Gewest moet volgen

'Laat het voor eens en voor altijd duidelijk zijn: de vrijheid van religie houdt niet het recht in om dieren te doen lijden.' Dat zegt GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch in een reactie op de beslssing van het Hof. GAIA is zeer tevreden en verwacht dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ook handelt.

'Het arrest van het Grondwettelijk Hof valideert de Vlaamse en Waalse decreten. Na meer dan 25 jaar onafgebroken strijd zijn we hier oprecht blij mee. Het recht op godsdienstvrijheid geeft niet het recht om dieren te doen lijden', aldus Vandenbosch.

GAIA wil nu dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest volgt. 'Bernard Clerfayt (Défi), de Brusselse minister van Dierenwelzijn, heeft verklaard dat hij de definitieve uitspraak van het Grondwettelijk Hof wou afwachten voor hij verdere stappen zou ondernemen in dit dossier. Nu het Grondwettelijk Hof de Vlaamse en Waalse decreten heeft bevestigd, is er geen enkele goeie reden meer waarom zo'n wettelijk verbod er niet kan komen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest', klinkt het. GAIA dringt er bij de Brusselse regering en het Brusselse parlement op aan om ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zonder verder uitstel een verbod op onverdoofd slachten in te voeren.

Het Hof volgt daarmee het eerdere oordeel van het Hof van Justitie van de Europese Unie en verwerpt meteen de klachten van verschillende joodse en moslimverenigingen die tegen het decreet naar het Hof waren getrokken omdat ze het verbod strijdig vonden met de vrijheid van religie.Het Grondwettelijk Hof verwijst in zijn arrest naar de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie van eind 2020. Daarin stelt het EU-Hof dat lidstaten een verdovingsmethode kunnen opleggen om het dierenwelzijn bij rituele slachtingen te bevorderen. Het Grondwettelijk Hof erkent in zijn arrest dat het verbod 'een beperking inhoudt van de godsdienstvrijheid van joodse en islamitische gelovigen', maar dat die beperkting beantwoordt 'aan een dwingende maatschappelijke behoefte' en dat ze 'evenredig is met de nagestreefde doelstelling om het dierenwelzijn te bevorderen'. Het Hof wijst er ook op dat de methode van de omkeerbare verdoving bij ritueel slachten 'niet zo worden geïnterpreteerd dat ze zou voorschrijven op welke wijze een religieuze rite moet worden uitgevoerd'.Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts reageert tevreden op de beslissing van . 'Enkele jaren geleden werd ik gek verklaard omdat ik komaf wou maken met onverdoofd slachten. Vandaag is het een feit. Ik ben iedereen die ons op die moeilijke weg is blijven steunen ontzettend dankbaar', klinkt het in een eerste reactie. 'Laat ons deze bladzijde nu definitief omslaan en voortaan samen streven naar meer dierenwelzijn', aldus Weyts.Het was minister Weyts die in 2019 het verbod op onverdoofd slachten in Vlaanderen invoerde. Verschillende joodse en moslimverenigingen hadden kritiek op het verbod en stapten naar het Grondwettelijk Hof omdat ze vonden dat het verbod in strijd was met de vrijheid van religie. Na een omweg via het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft het Grondwettelijk Hof nu geoordeeld dat het verbod niet in strijd is met de Grondwet. Minister Weyts reageert tevreden op het arrest. 'Dankzij deze uitspraak wordt het moeilijker om 'nee' te blijven zeggen en veel makkelijker om 'ja' te zeggen tegen een verbod op onverdoofd slachten. Ook bijvoorbeeld in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Vlaanderen toont de weg naar meer dierenwelzijn', zegt de minister in een eerste reactie. Volgens Weyts heeft Vlaanderen in dit dossier een voortrekkersrol gespeeld binnen Europa en mag het daar best fier op zijn. 'Ik begrijp de gevoeligheden bij sommige religieuze overtuigingen. Maar voor ons ging dit nooit over godsdienst, maar altijd over dierenwelzijn. Laat ons deze bladzijde nu definitief omslaan en voortaan samen streven naar meer dierenwelzijn', besluit Weyts.'Laat het voor eens en voor altijd duidelijk zijn: de vrijheid van religie houdt niet het recht in om dieren te doen lijden.' Dat zegt GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch in een reactie op de beslssing van het Hof. GAIA is zeer tevreden en verwacht dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ook handelt.'Het arrest van het Grondwettelijk Hof valideert de Vlaamse en Waalse decreten. Na meer dan 25 jaar onafgebroken strijd zijn we hier oprecht blij mee. Het recht op godsdienstvrijheid geeft niet het recht om dieren te doen lijden', aldus Vandenbosch.GAIA wil nu dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest volgt. 'Bernard Clerfayt (Défi), de Brusselse minister van Dierenwelzijn, heeft verklaard dat hij de definitieve uitspraak van het Grondwettelijk Hof wou afwachten voor hij verdere stappen zou ondernemen in dit dossier. Nu het Grondwettelijk Hof de Vlaamse en Waalse decreten heeft bevestigd, is er geen enkele goeie reden meer waarom zo'n wettelijk verbod er niet kan komen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest', klinkt het. GAIA dringt er bij de Brusselse regering en het Brusselse parlement op aan om ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zonder verder uitstel een verbod op onverdoofd slachten in te voeren.