Grondrecht en Greenpeace trekken naar de rechtbank omdat ze de manier waarop Lantis met de PFOS-vervuiling omgaat ontoereikend vinden. Zo verzetten ze zich tegen de opslag van vervuilde grond in de bermen rond de fabriek van 3M in Zwijndrecht. Volgens Thomas Goorden, milieuactivist en klokkenluider over het PFOS-dossier, wordt op die manier een onvergunde bovengrondse stortplaats voor gevaarlijk afval gecreëerd.

'Voor alle nog niet-uitgegraven grond vragen we zo snel mogelijk een degelijk onderzoek naar de saneringsnoodzaak, uitgevoerd door onafhankelijke bodemdeskundigen en op basis van de meest recent en onderbouwde studies. Op basis daarvan willen we een duidelijk actieplan, met sanering waar mogelijk, maar vooral zonder verdere verspreiding van de vervuiling, nu en in de toekomst', zegt Goorden.

Mieke Windey, woordvoerder van Grondrecht, benadrukt dat ze niet vragen om de Oosterweelwerken stil te leggen. 'We vragen om maatregelen te nemen tegen de meest onveilige situaties, want de werken mogen niet ten koste van de volksgezondheid en leefmilieu gaan. We willen ook dat er nu al een plan komt om onze gemeenten op te kuisen en dat de Oosterweelwerken die sanering niet onmogelijk maken.'

Ook Greenpeace sluit zich bij de actie aan. 'De reactie tot dusver van Lantis, stad Antwerpen en de Vlaamse Regering staat totaal niet in proportie met de extreem hoge PFOS-bloedwaarden die werden vastgesteld bij zowel omwonenden als dieren in de omgeving van de Oosterweel. Het voorzorgsprincipe, dat een stevige reactie zou dicteren op basis van de meest recente wetenschappelijke kennis en metingen, wordt eenvoudigweg niet toegepast door Lantis', zegt Mathieu Soete van de milieuorganisatie.

De indieners van de milieustakingsvordering geven aan nog een laatste verzoeningspoging te willen ondernemen, al zijn ze er zich wel bewust van dat Lantis al herhaaldelijk heeft aangegeven zo snel mogelijk te willen doorwerken. 'De deur staat altijd open voor een inhoudelijk gesprek met de nodige dossier-experten en transparantie', sluit Mieke Windey van Grondrecht af.

Grondrecht en Greenpeace trekken naar de rechtbank omdat ze de manier waarop Lantis met de PFOS-vervuiling omgaat ontoereikend vinden. Zo verzetten ze zich tegen de opslag van vervuilde grond in de bermen rond de fabriek van 3M in Zwijndrecht. Volgens Thomas Goorden, milieuactivist en klokkenluider over het PFOS-dossier, wordt op die manier een onvergunde bovengrondse stortplaats voor gevaarlijk afval gecreëerd. 'Voor alle nog niet-uitgegraven grond vragen we zo snel mogelijk een degelijk onderzoek naar de saneringsnoodzaak, uitgevoerd door onafhankelijke bodemdeskundigen en op basis van de meest recent en onderbouwde studies. Op basis daarvan willen we een duidelijk actieplan, met sanering waar mogelijk, maar vooral zonder verdere verspreiding van de vervuiling, nu en in de toekomst', zegt Goorden. Mieke Windey, woordvoerder van Grondrecht, benadrukt dat ze niet vragen om de Oosterweelwerken stil te leggen. 'We vragen om maatregelen te nemen tegen de meest onveilige situaties, want de werken mogen niet ten koste van de volksgezondheid en leefmilieu gaan. We willen ook dat er nu al een plan komt om onze gemeenten op te kuisen en dat de Oosterweelwerken die sanering niet onmogelijk maken.'Ook Greenpeace sluit zich bij de actie aan. 'De reactie tot dusver van Lantis, stad Antwerpen en de Vlaamse Regering staat totaal niet in proportie met de extreem hoge PFOS-bloedwaarden die werden vastgesteld bij zowel omwonenden als dieren in de omgeving van de Oosterweel. Het voorzorgsprincipe, dat een stevige reactie zou dicteren op basis van de meest recente wetenschappelijke kennis en metingen, wordt eenvoudigweg niet toegepast door Lantis', zegt Mathieu Soete van de milieuorganisatie. De indieners van de milieustakingsvordering geven aan nog een laatste verzoeningspoging te willen ondernemen, al zijn ze er zich wel bewust van dat Lantis al herhaaldelijk heeft aangegeven zo snel mogelijk te willen doorwerken. 'De deur staat altijd open voor een inhoudelijk gesprek met de nodige dossier-experten en transparantie', sluit Mieke Windey van Grondrecht af.