Hij wijst erop dat de wereldwijde roep om geld weg te halen bij bedrijven die winst maken ten koste van het klimaat en de mensheid, steeds luider klinkt. 'We willen van Brussel een voorloper maken op vlak van duurzaamheid. Geld weghalen uit de fossiele industrie is een belangrijk aspect van onze vergroeningsstrategie.' De oproep van de groenen sluit overigens aan bij de strategie van Finance&Invest.Brussels, die eerder eenzelfde ambitie uitten, vervolgt Juan Benjumea-Moreno.

Het voorstel van resolutie vraagt de Brusselse regering tegen 2025 alle fondsen van alle instellingen en organisaties die rechtstreeks verbonden zijn met de Brusselse overheid terug te trekken uit de fossiele industrie. Bij openbare aanbestedingen voor financieel beheer dient voortaan gekozen te worden voor duurzame en geëngageerde beleggingen. Bovendien moet de regering begeleiding voorzien voor Brusselse instellingen die overschakelen op een geëngageerd duurzaam financieel beleid, en onderzoeken hoe Brusselse pensioenfondsen, die deel uitmaken van het investeringsbudget, 1, 3 en 5 jaar geleden gepresteerd zouden hebben zonder het aandeel fossiele brandstoffen in hun portefeuille.

De tekst vraagt de regering ook andere beleidsniveaus aan te moedigen hetzelfde initiatief te nemen. 'We sporen de regering aan om op lokaal niveau Brusselse gemeenten aan te moedigen en te begeleiden in de heroriëntatie van hun financiële middelen. Daarnaast vragen we de regering om een voortrekkersrol op te nemen en ook de Europese Commissie en federale regering aan te sporen om alle bestaande subsidies die schadelijk zijn voor milieu en klimaat versneld af te bouwen', licht Benjumea-Moreno toe. Hij verwijst daarbij naar het regeerakkoord, waarin het voornemen staat om op Europees niveau aan te dringen op een klimaatbank.

Hij wijst erop dat de wereldwijde roep om geld weg te halen bij bedrijven die winst maken ten koste van het klimaat en de mensheid, steeds luider klinkt. 'We willen van Brussel een voorloper maken op vlak van duurzaamheid. Geld weghalen uit de fossiele industrie is een belangrijk aspect van onze vergroeningsstrategie.' De oproep van de groenen sluit overigens aan bij de strategie van Finance&Invest.Brussels, die eerder eenzelfde ambitie uitten, vervolgt Juan Benjumea-Moreno. Het voorstel van resolutie vraagt de Brusselse regering tegen 2025 alle fondsen van alle instellingen en organisaties die rechtstreeks verbonden zijn met de Brusselse overheid terug te trekken uit de fossiele industrie. Bij openbare aanbestedingen voor financieel beheer dient voortaan gekozen te worden voor duurzame en geëngageerde beleggingen. Bovendien moet de regering begeleiding voorzien voor Brusselse instellingen die overschakelen op een geëngageerd duurzaam financieel beleid, en onderzoeken hoe Brusselse pensioenfondsen, die deel uitmaken van het investeringsbudget, 1, 3 en 5 jaar geleden gepresteerd zouden hebben zonder het aandeel fossiele brandstoffen in hun portefeuille. De tekst vraagt de regering ook andere beleidsniveaus aan te moedigen hetzelfde initiatief te nemen. 'We sporen de regering aan om op lokaal niveau Brusselse gemeenten aan te moedigen en te begeleiden in de heroriëntatie van hun financiële middelen. Daarnaast vragen we de regering om een voortrekkersrol op te nemen en ook de Europese Commissie en federale regering aan te sporen om alle bestaande subsidies die schadelijk zijn voor milieu en klimaat versneld af te bouwen', licht Benjumea-Moreno toe. Hij verwijst daarbij naar het regeerakkoord, waarin het voornemen staat om op Europees niveau aan te dringen op een klimaatbank.