Mantelzorgers zijn doorgaans mensen tussen de 55 en de 65 jaar die vervroegd met pensioen zijn kunnen gaan en die bijspringen in de opvang van kleinkinderen of hulpbehoevende familieleden. Met hoeveel ze precies zijn en hoeveel uren zorg ze verlenen, is niet bekend. En net dat is een probleem, vindt federaal parlementslid Mieke Vogels (Groen!). Het federaal planbureau rekent nu uit hoeveel onze pensioenen zullen kosten en hoelang we daarvoor zullen moeten werken. Maar het planbureau zou ook de mantelzorg mee in rekening moeten brengen, vindt Vogels.

Wat is het probleem precies?

Mieke Vogels: We zitten nu al met wachtlijsten in de kinderopvang, in de gehandicaptenzorg en in de bejaardenzorg. Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) zei onlangs nog dat er elke maand drie rusthuizen bij zullen moeten komen om aan de vraag te voldoen. Als de mantelzorgers binnenkort allemaal langer moeten werken, dan dreigt die informele zorg weg te vallen en neemt de druk op de professionele zorg nog toe. Het debat over de verhoging van de pensioenen wordt nu te eenzijdig gevoerd. We moeten oppassen dat we geen nieuwe problemen creëren door andere op te lossen. Wat wij vragen is dat er naast de verlenging van de pensioenleeftijd ook een statuut komt voor mantelzorgers. Anders dreigt de informele zorg weg te vallen.

Er bestaat toch al een systeem van zorgverloven? Vogels: Zorgverlof is beperkt tot een periode van twaalf maanden en geeft de persoon in kwestie een vergoeding. Wij vragen geen vergoeding, maar wel de mogelijkheid om enkele jaren zorg op te nemen met behoud van alle rechten voor de sociale zekerheid.

Wat houdt het statuut precies in?

Vogels: De federale sociale zekerheid werkt met criteria voor zorgbehoevenden. Wat wij willen, is dat als je aan die criteria voldoet, je het recht krijgt om een voltijdse of twee halftijdse mantelzorgers aan te stellen. De mantelzorgers moeten aangesloten zijn bij een erkende vereniging en behouden al hun rechten voor de sociale zekerheid. Dat wil zeggen dat de jaren mantelzorg meetellen als werkende jaren voor de berekening van het pensioen. Wie ontslag heeft moeten nemen of deeltijds gaat werken, behoudt alle rechten bij de RVA. Nu wordt de sociale én economische rol van de mantelzorg volledig onderschat. Daar willen we met dit voorstel verandering in brengen. (Cathy Galle)

Mantelzorgers zijn doorgaans mensen tussen de 55 en de 65 jaar die vervroegd met pensioen zijn kunnen gaan en die bijspringen in de opvang van kleinkinderen of hulpbehoevende familieleden. Met hoeveel ze precies zijn en hoeveel uren zorg ze verlenen, is niet bekend. En net dat is een probleem, vindt federaal parlementslid Mieke Vogels (Groen!). Het federaal planbureau rekent nu uit hoeveel onze pensioenen zullen kosten en hoelang we daarvoor zullen moeten werken. Maar het planbureau zou ook de mantelzorg mee in rekening moeten brengen, vindt Vogels. Wat is het probleem precies? Mieke Vogels: We zitten nu al met wachtlijsten in de kinderopvang, in de gehandicaptenzorg en in de bejaardenzorg. Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) zei onlangs nog dat er elke maand drie rusthuizen bij zullen moeten komen om aan de vraag te voldoen. Als de mantelzorgers binnenkort allemaal langer moeten werken, dan dreigt die informele zorg weg te vallen en neemt de druk op de professionele zorg nog toe. Het debat over de verhoging van de pensioenen wordt nu te eenzijdig gevoerd. We moeten oppassen dat we geen nieuwe problemen creëren door andere op te lossen. Wat wij vragen is dat er naast de verlenging van de pensioenleeftijd ook een statuut komt voor mantelzorgers. Anders dreigt de informele zorg weg te vallen. Er bestaat toch al een systeem van zorgverloven? Vogels: Zorgverlof is beperkt tot een periode van twaalf maanden en geeft de persoon in kwestie een vergoeding. Wij vragen geen vergoeding, maar wel de mogelijkheid om enkele jaren zorg op te nemen met behoud van alle rechten voor de sociale zekerheid. Wat houdt het statuut precies in? Vogels: De federale sociale zekerheid werkt met criteria voor zorgbehoevenden. Wat wij willen, is dat als je aan die criteria voldoet, je het recht krijgt om een voltijdse of twee halftijdse mantelzorgers aan te stellen. De mantelzorgers moeten aangesloten zijn bij een erkende vereniging en behouden al hun rechten voor de sociale zekerheid. Dat wil zeggen dat de jaren mantelzorg meetellen als werkende jaren voor de berekening van het pensioen. Wie ontslag heeft moeten nemen of deeltijds gaat werken, behoudt alle rechten bij de RVA. Nu wordt de sociale én economische rol van de mantelzorg volledig onderschat. Daar willen we met dit voorstel verandering in brengen. (Cathy Galle)