Dat zeggen Groen-voorzitter Meyrem Almaci en Kamerlid Evita Willaert aan de vooravond van 1 mei. De Vlaamse groenen stellen onder meer voor om het toenemend aantal pakket- en maaltijdbezorgers beter te beschermen.

Er valt niet meer naast te kijken. Het aantal fietskoeriers, maaltijd- en pakketbezorgers is door de coronacrisis nog sterker gestegen dan voordien. Maar die zogenaamde platformmedewerkers krijgen weinig of geen sociale bescherming. En zij zijn zeker niet de enige arbeidskrachten die af te rekenen hebben met jobonzekerheid of een lagere sociale bescherming.

Volgens Groen-Kamerlid Evita Willaert heeft 30 procent van alle Belgische werknemers een onzekere of tijdelijke job. 'Dat zijn de mensen die als eersten in de problemen kwamen toen corona uitbrak. Dat is de schaduwzijde van onze arbeidsmarkt waarin mensen die aan de slag zijn een groter risico lopen op armoede', aldus Willaert.

'Alle sociale rechten'

Voor Groen moet de sociale bescherming van mensen met een precair statuut omhoog. 'Wij pleiten ervoor om degenen die bijvoorbeeld door de stad racen om een pizza af te leveren alle sociale rechten te geven. In het regeerakkoord staat dat deze contracten zullen worden geëvalueerd. Ik dring er bij minister van Economie en Werk, Pierre-Yves Dermagne (PS) op aan mensen die kwetsbare jobs hebben meer sociale bescherming te geven', aldus Willaert.

'De kloof tussen vaste en tijdelijke jobs moet dicht. Dit mogen we niet op de lange baan schuiven', zegt ook Groen-voorzitster Meyrem Almaci. Het dichten van die kloof moet volgens Almaci helpen vermijden dat 'de Belgische arbeidsmarkt verder uiteen valt in een A en B- ploeg: een ploeg met en één zonder sociale rechten.'

Dat zeggen Groen-voorzitter Meyrem Almaci en Kamerlid Evita Willaert aan de vooravond van 1 mei. De Vlaamse groenen stellen onder meer voor om het toenemend aantal pakket- en maaltijdbezorgers beter te beschermen.Er valt niet meer naast te kijken. Het aantal fietskoeriers, maaltijd- en pakketbezorgers is door de coronacrisis nog sterker gestegen dan voordien. Maar die zogenaamde platformmedewerkers krijgen weinig of geen sociale bescherming. En zij zijn zeker niet de enige arbeidskrachten die af te rekenen hebben met jobonzekerheid of een lagere sociale bescherming. Volgens Groen-Kamerlid Evita Willaert heeft 30 procent van alle Belgische werknemers een onzekere of tijdelijke job. 'Dat zijn de mensen die als eersten in de problemen kwamen toen corona uitbrak. Dat is de schaduwzijde van onze arbeidsmarkt waarin mensen die aan de slag zijn een groter risico lopen op armoede', aldus Willaert. Voor Groen moet de sociale bescherming van mensen met een precair statuut omhoog. 'Wij pleiten ervoor om degenen die bijvoorbeeld door de stad racen om een pizza af te leveren alle sociale rechten te geven. In het regeerakkoord staat dat deze contracten zullen worden geëvalueerd. Ik dring er bij minister van Economie en Werk, Pierre-Yves Dermagne (PS) op aan mensen die kwetsbare jobs hebben meer sociale bescherming te geven', aldus Willaert. 'De kloof tussen vaste en tijdelijke jobs moet dicht. Dit mogen we niet op de lange baan schuiven', zegt ook Groen-voorzitster Meyrem Almaci. Het dichten van die kloof moet volgens Almaci helpen vermijden dat 'de Belgische arbeidsmarkt verder uiteen valt in een A en B- ploeg: een ploeg met en één zonder sociale rechten.'