In het licht van de fipronilcrisis vraagt Groen de grootst mogelijke transparantie en een versterking van de controles om de veiligheid van het voedsel te garanderen. Ze roepen bevoegd minister Dennis Ducarme (MR) op om de Kamercommissie versneld bij elkaar te roepen en duidelijkheid te verschaffen aan het parlement en de bevolking. 'De consument en hun gezondheid beschermen zou toch de prioriteit moeten zijn?'

'Het FAVV was op de hoogte sinds de maand juni. Waarom werd de besmetting zo lang geheim gehouden en werden er niet meer pro-actieve maatregelen genomen? Hoeveel besmette eieren zijn er ondertussen verkocht en geconsumeerd? Het Federaal Voedselagentschap moet onmiddellijk de cijfers vrijgeven van de concentraties fipronil in besmette eieren. De grootste mogelijke transparantie is noodzakelijk. Als het FAVV dit niet zelf doet, moet minister Ducarme die duidelijkheid verschaffen', aldus Calvo.

'Deze situatie roept ernstige vragen op over de controlecapaciteit en de werking van het FAVV', zegt ook Kamerlid Anne Dedry. 'We moeten zeker zijn dat er geen veel zwaardere besmetting heeft plaatsgevonden. In tussentijd vraagt Groen een versterking van de controles op producten die bestemd zijn voor industrieel verwerking om risico voor de volksgezondheid uit te sluiten.'

In het licht van de fipronilcrisis vraagt Groen de grootst mogelijke transparantie en een versterking van de controles om de veiligheid van het voedsel te garanderen. Ze roepen bevoegd minister Dennis Ducarme (MR) op om de Kamercommissie versneld bij elkaar te roepen en duidelijkheid te verschaffen aan het parlement en de bevolking. 'De consument en hun gezondheid beschermen zou toch de prioriteit moeten zijn?''Het FAVV was op de hoogte sinds de maand juni. Waarom werd de besmetting zo lang geheim gehouden en werden er niet meer pro-actieve maatregelen genomen? Hoeveel besmette eieren zijn er ondertussen verkocht en geconsumeerd? Het Federaal Voedselagentschap moet onmiddellijk de cijfers vrijgeven van de concentraties fipronil in besmette eieren. De grootste mogelijke transparantie is noodzakelijk. Als het FAVV dit niet zelf doet, moet minister Ducarme die duidelijkheid verschaffen', aldus Calvo.'Deze situatie roept ernstige vragen op over de controlecapaciteit en de werking van het FAVV', zegt ook Kamerlid Anne Dedry. 'We moeten zeker zijn dat er geen veel zwaardere besmetting heeft plaatsgevonden. In tussentijd vraagt Groen een versterking van de controles op producten die bestemd zijn voor industrieel verwerking om risico voor de volksgezondheid uit te sluiten.'