Op 18 april keurde het Europees Parlement de oprichting goed van het Europees Defensiefonds. Met dat fonds wil Europa over de komende zeven jaar 13 miljard euro in militaire ontwikkeling investeren. Het fonds wordt gepresenteerd als een manier om Europese defensiebedrijven beter te laten samenwerken. De Europese Commissie wil het geld ook gebruiken om gezamenlijke legeraankopen van lidstaten te financieren. Op die manier moet Europa minder afhankelijk worden van de NAVO en de Amerikaanse defensie-industrie.
...