Oppositiepartij Groen vraagt het ontslag van minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans (N-VA). Volgens Groen heeft Homans gelogen over de cijfers rond kinderkansarmoede in Vlaanderen en schuift de minister 'de eigen verantwoordelijkheid af op de meest kwetsbare mensen'. Daarom dient Groen in het Vlaams Parlement een motie van wantrouwen in tegen de N-VA-minister.

De Kansarmoede-index 2017 van Kind & Gezin toonde aan dat meer kinderen tussen 0 en 3 jaar bij de geboorte opgroeien in een situatie van kansarmoede. De index lag op 13,76 procent, wat 0,94 procentpunt meer is dan het jaar voordien.

In een reactie wees minister Homans op de toename van het aantal vluchtelingen als één van de oorzaken van de stijging van de index. Armoede-expert Wim Van Lancker (KU Leuven) plaatste meteen vraagtekens bij die stelling. Volgens hem wordt er in de statistieken van Kind en Gezin met geen woord gerept over vluchtelingen. De minister verwees daarop naar een extra rapport dat nog niet online staat, maar waarin wel een onderscheid zou staan tussen vluchtelingen en niet-vluchtelingen. Maar volgens Kind en Gezin bestaat dat rapport niet.

Voor oppositiepartij Groen is de maat vol. De partij beschuldigt Homans van 'leugens' en zegt dat ze niet meer kan functioneren als minister. 'Nog nooit zoveel kinderen in armoede en minister Homans gebruikt onbestaand cijfermateriaal om te schuld af te schuiven op de meest kwetsbaren. Niet alleen minister Homans heeft een probleem, maar ook de hele Vlaamse regering.'

Groen dient daarom woensdag een motie van wantrouwen in. 'Deze minister ontneemt kinderen kansen en gebruikt leugens om de schuld af te schuiven. Dat tolereren we niet', stellen fractieleider Björn Rzoska en Vlaams parlementslid Elke Van den Brandt.

'Op een bepaald moment houdt het op. Deze minister weigert al jaren om echte maatregelen te nemen die de armoede effectief doen dalen. Ze liegt op kap van vluchtelingen om zichzelf goed te praten. Daarvoor heeft ze geen enkel bewijs, bevestigt ook Kind en Gezin. Deze minister ontloopt haar verantwoordelijkheid en kan wat ons betreft niet meer functioneren', aldus Rzoska.

Volgens Groen moet er een nieuwe minister van Armoedebestrijding komen. 'Wij vragen een nieuwe minister die effectieve maatregelen neemt, zoals het optrekken van de laagste inkomens tot aan de armoedegrens, het toekennen van huursubsidies voor de meest kwetsbaren en een progressieve hervorming van de kinderbijslag. Armoede wegwerken is wel degelijk mogelijk. Het is een kwestie van politieke wil', zegt Elke Van den Brandt.

Homans baseert zich op rapport van 2016

Liesbeth Homans verdedigt zich in een reactie bij Belga tegen de forse kritiek. 'Ze heeft ook nergens gezegd dat vluchtelingen de enige oorzaak zijn', benadrukt haar woordvoerder.

De N-VA-minister ontkent dat ze de link met vluchtelingen zou hebben verzonnen en baseert zich naar eigen zeggen op informatie van Kind & Gezin, meer bepaald op de toelichting bij de kansarmoedecijfers van 2016. Daarin wordt onder meer verwezen naar de stijging van de kansarmoede bij kinderen van moeders uit Azië (met name Syrië en Afghanistan). En vervolgens staat er letterlijk: 'In die gezinnen ligt kansarmoede veel hoger, wat ook logisch is wanneer het over vluchtelingen gaat'.

Volgens het kabinet-Homans legde Kind & Gezin vorig jaar dus zelf de link met het effect van de vluchtelingencrisis. En uit de nieuwe cijfers van Kind & Gezin blijkt nu dat het aandeel kinderen met een moeder uit Azië in 2017 nog gestegen is (van 12,8 procent in 2016 naar 13,9 procent in 2017). 'Als je dan kijkt naar 2014, kun je spreken van een stijging met bijna 38 procent', klinkt het.

Oppositiepartij Groen vraagt het ontslag van minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans (N-VA). Volgens Groen heeft Homans gelogen over de cijfers rond kinderkansarmoede in Vlaanderen en schuift de minister 'de eigen verantwoordelijkheid af op de meest kwetsbare mensen'. Daarom dient Groen in het Vlaams Parlement een motie van wantrouwen in tegen de N-VA-minister. De Kansarmoede-index 2017 van Kind & Gezin toonde aan dat meer kinderen tussen 0 en 3 jaar bij de geboorte opgroeien in een situatie van kansarmoede. De index lag op 13,76 procent, wat 0,94 procentpunt meer is dan het jaar voordien.In een reactie wees minister Homans op de toename van het aantal vluchtelingen als één van de oorzaken van de stijging van de index. Armoede-expert Wim Van Lancker (KU Leuven) plaatste meteen vraagtekens bij die stelling. Volgens hem wordt er in de statistieken van Kind en Gezin met geen woord gerept over vluchtelingen. De minister verwees daarop naar een extra rapport dat nog niet online staat, maar waarin wel een onderscheid zou staan tussen vluchtelingen en niet-vluchtelingen. Maar volgens Kind en Gezin bestaat dat rapport niet. Voor oppositiepartij Groen is de maat vol. De partij beschuldigt Homans van 'leugens' en zegt dat ze niet meer kan functioneren als minister. 'Nog nooit zoveel kinderen in armoede en minister Homans gebruikt onbestaand cijfermateriaal om te schuld af te schuiven op de meest kwetsbaren. Niet alleen minister Homans heeft een probleem, maar ook de hele Vlaamse regering.'Groen dient daarom woensdag een motie van wantrouwen in. 'Deze minister ontneemt kinderen kansen en gebruikt leugens om de schuld af te schuiven. Dat tolereren we niet', stellen fractieleider Björn Rzoska en Vlaams parlementslid Elke Van den Brandt.'Op een bepaald moment houdt het op. Deze minister weigert al jaren om echte maatregelen te nemen die de armoede effectief doen dalen. Ze liegt op kap van vluchtelingen om zichzelf goed te praten. Daarvoor heeft ze geen enkel bewijs, bevestigt ook Kind en Gezin. Deze minister ontloopt haar verantwoordelijkheid en kan wat ons betreft niet meer functioneren', aldus Rzoska.Volgens Groen moet er een nieuwe minister van Armoedebestrijding komen. 'Wij vragen een nieuwe minister die effectieve maatregelen neemt, zoals het optrekken van de laagste inkomens tot aan de armoedegrens, het toekennen van huursubsidies voor de meest kwetsbaren en een progressieve hervorming van de kinderbijslag. Armoede wegwerken is wel degelijk mogelijk. Het is een kwestie van politieke wil', zegt Elke Van den Brandt. Liesbeth Homans verdedigt zich in een reactie bij Belga tegen de forse kritiek. 'Ze heeft ook nergens gezegd dat vluchtelingen de enige oorzaak zijn', benadrukt haar woordvoerder. De N-VA-minister ontkent dat ze de link met vluchtelingen zou hebben verzonnen en baseert zich naar eigen zeggen op informatie van Kind & Gezin, meer bepaald op de toelichting bij de kansarmoedecijfers van 2016. Daarin wordt onder meer verwezen naar de stijging van de kansarmoede bij kinderen van moeders uit Azië (met name Syrië en Afghanistan). En vervolgens staat er letterlijk: 'In die gezinnen ligt kansarmoede veel hoger, wat ook logisch is wanneer het over vluchtelingen gaat'. Volgens het kabinet-Homans legde Kind & Gezin vorig jaar dus zelf de link met het effect van de vluchtelingencrisis. En uit de nieuwe cijfers van Kind & Gezin blijkt nu dat het aandeel kinderen met een moeder uit Azië in 2017 nog gestegen is (van 12,8 procent in 2016 naar 13,9 procent in 2017). 'Als je dan kijkt naar 2014, kun je spreken van een stijging met bijna 38 procent', klinkt het.