Een verbod op kliksystemen, een verdubbeling van alcoholcontroles, conflictvrije kruispunten tegen 2020, jaarlijks 500 kilometer extra fietspaden en een kindernorm voor nieuwe fietsinfrastructuur. Dat zijn enkele van de 10 speerpunten die Groen donderdag lanceerde voor vlot en veilig verkeer. 'Verkeersveiligheid wordt één van de belangrijkste thema's van Groen voor de verkiezingen van 2018 en 2019', verklaarde partijvoorzitster Meyrem Almaci.

Groen wil een mentaliteitswijziging bij de chauffeurs, zei Kamerlid Stefaan Van Hecke. Daarvoor pleit hij voor een verdubbeling van het aantal controles op alcohol, snelheid en gsm'en achter het stuur. Er moet ook een verbod komen op kliksystemen die de mobiele flitslocaties doorgeven. Daarnaast wil de partij dat er eindelijk werk gemaakt wordt van de uitvoering van het rijbewijs met punten; en dat er tegen 2025 enkel nog auto's ingevoerd en geproduceerd worden die uitgerust zijn met een intelligent snelheidsassistentiesysteem (ISA). Op korte termijn kan voor Groen het ISA-systeem ingevoerd worden in het collectief vervoer en in de wagens van veelplegers.

Jaarlijks 500 kilometer extra fietspaden

Inzake infrastructuur pleit Groen voor conflictvrije kruispunten, uniforme fietsmarkeringen, veilige fietsoversteekplaatsen, fietssnelwegen en een coherente signalisatie. 'Door een verdriedubbeling van het budget kunnen we jaarlijks 500 kilometer extra fietspaden aanleggen', stelt Vlaams fractieleider Björn Rzoska. Dat moet bovenop het budget van 1 miljard voor wegeninfrastructuur komen om het wegenonderhoud niet in gevaar te brengen.

De partij pleit ook voor een vrachtroutenetwerk, waarbij zwaar verkeer weggeleid wordt van scholen en andere kwetsbare locaties. Rond scholen kunnen venstertijden vastgelegd worden zodat zwaar verkeer bij het begin en einde van de school geweerd worden.

Groen vindt ook dat de afstemming tussen de verschillende niveaus een stuk beter kan. 'We willen dat één instantie verantwoordelijk wordt voor de heraanleg van wegen. Het feit dat verschillende instanties verantwoordelijk zijn voor de werken, is problematisch voor de voortgang ervan', vindt Gents schepen van mobiliteit Filip Watteeuw.

Op lokaal niveau pleit Groen voor het invoeren van de kindnorm, zodat een nieuwe verkeersinfrastructuur ingericht wordt op maat van de kwetsbare gebruiker; en voor een uitbreiding van het aantal fietsstraten. 'In Gent vervijfvoudigen we het aantal fietsstraten tegen 2020. We gaan van 8 naar 40. Op die manier geven we onbeschermde weggebruikers een veilige plek in het verkeer', zegt Watteeuw. Groen wil ook dat de kernen van centrumsteden autovrij gemaakt worden en dat de bebouwde kom een zone 30 wordt.

Een verbod op kliksystemen, een verdubbeling van alcoholcontroles, conflictvrije kruispunten tegen 2020, jaarlijks 500 kilometer extra fietspaden en een kindernorm voor nieuwe fietsinfrastructuur. Dat zijn enkele van de 10 speerpunten die Groen donderdag lanceerde voor vlot en veilig verkeer. 'Verkeersveiligheid wordt één van de belangrijkste thema's van Groen voor de verkiezingen van 2018 en 2019', verklaarde partijvoorzitster Meyrem Almaci.Groen wil een mentaliteitswijziging bij de chauffeurs, zei Kamerlid Stefaan Van Hecke. Daarvoor pleit hij voor een verdubbeling van het aantal controles op alcohol, snelheid en gsm'en achter het stuur. Er moet ook een verbod komen op kliksystemen die de mobiele flitslocaties doorgeven. Daarnaast wil de partij dat er eindelijk werk gemaakt wordt van de uitvoering van het rijbewijs met punten; en dat er tegen 2025 enkel nog auto's ingevoerd en geproduceerd worden die uitgerust zijn met een intelligent snelheidsassistentiesysteem (ISA). Op korte termijn kan voor Groen het ISA-systeem ingevoerd worden in het collectief vervoer en in de wagens van veelplegers.Inzake infrastructuur pleit Groen voor conflictvrije kruispunten, uniforme fietsmarkeringen, veilige fietsoversteekplaatsen, fietssnelwegen en een coherente signalisatie. 'Door een verdriedubbeling van het budget kunnen we jaarlijks 500 kilometer extra fietspaden aanleggen', stelt Vlaams fractieleider Björn Rzoska. Dat moet bovenop het budget van 1 miljard voor wegeninfrastructuur komen om het wegenonderhoud niet in gevaar te brengen.De partij pleit ook voor een vrachtroutenetwerk, waarbij zwaar verkeer weggeleid wordt van scholen en andere kwetsbare locaties. Rond scholen kunnen venstertijden vastgelegd worden zodat zwaar verkeer bij het begin en einde van de school geweerd worden.Groen vindt ook dat de afstemming tussen de verschillende niveaus een stuk beter kan. 'We willen dat één instantie verantwoordelijk wordt voor de heraanleg van wegen. Het feit dat verschillende instanties verantwoordelijk zijn voor de werken, is problematisch voor de voortgang ervan', vindt Gents schepen van mobiliteit Filip Watteeuw.Op lokaal niveau pleit Groen voor het invoeren van de kindnorm, zodat een nieuwe verkeersinfrastructuur ingericht wordt op maat van de kwetsbare gebruiker; en voor een uitbreiding van het aantal fietsstraten. 'In Gent vervijfvoudigen we het aantal fietsstraten tegen 2020. We gaan van 8 naar 40. Op die manier geven we onbeschermde weggebruikers een veilige plek in het verkeer', zegt Watteeuw. Groen wil ook dat de kernen van centrumsteden autovrij gemaakt worden en dat de bebouwde kom een zone 30 wordt.