Uit het rapport, dat werd opgesteld door hogere officieren van de Defensiestaf, blijkt dat Defensie kampt met een acuut personeelstekort en dat de staat van het militair materieel bedroevend is. "De verschrompeling van het leger kan niet meer worden gestopt, het point of no return is al een tijdje overschreden", stelt het document. "Het rapport bevestigt het vernietigende beeld van de situatie bij Defensie. Het gaat om problemen die al langer aanslepen. Maar het is tijd dat er iets aan gedaan wordt", zegt Groen-defensiespecialist De Vriendt. Hij suggereert meteen een aantal mogelijke ingrepen. "Zo moet het gemengd loopbaanconcept (GLC) ingevoerd worden, waarbij jonge militairen na 10 à 15 jaar begeleid worden naar een andere functie", aldus De Vriendt. Wat het manke materieel betreft, pleit De Vriendt voor meer "sharing en pooling" met andere landen. "Op dat vlak is De Crem veel te weinig visionair. We moeten nagaan waar samenwerking met andere landen mogelijk is. Dat betekent ook dat we bepaalde taken moeten durven afstoten. Maar daar heeft men de moed nog niet voor gehad", luidt het. De Vriendt dringt tot slot ook aan op hoorzittingen in het parlement met de militairen zelf. "We moeten meer in dialoog kunnen gaan met de militairen zelf. Wat we nu altijd krijgen is een herhaling van de goednieuwsshow van Pieter De Crem", aldus De Vriendt. (BRUNO FAHY)

Uit het rapport, dat werd opgesteld door hogere officieren van de Defensiestaf, blijkt dat Defensie kampt met een acuut personeelstekort en dat de staat van het militair materieel bedroevend is. "De verschrompeling van het leger kan niet meer worden gestopt, het point of no return is al een tijdje overschreden", stelt het document. "Het rapport bevestigt het vernietigende beeld van de situatie bij Defensie. Het gaat om problemen die al langer aanslepen. Maar het is tijd dat er iets aan gedaan wordt", zegt Groen-defensiespecialist De Vriendt. Hij suggereert meteen een aantal mogelijke ingrepen. "Zo moet het gemengd loopbaanconcept (GLC) ingevoerd worden, waarbij jonge militairen na 10 à 15 jaar begeleid worden naar een andere functie", aldus De Vriendt. Wat het manke materieel betreft, pleit De Vriendt voor meer "sharing en pooling" met andere landen. "Op dat vlak is De Crem veel te weinig visionair. We moeten nagaan waar samenwerking met andere landen mogelijk is. Dat betekent ook dat we bepaalde taken moeten durven afstoten. Maar daar heeft men de moed nog niet voor gehad", luidt het. De Vriendt dringt tot slot ook aan op hoorzittingen in het parlement met de militairen zelf. "We moeten meer in dialoog kunnen gaan met de militairen zelf. Wat we nu altijd krijgen is een herhaling van de goednieuwsshow van Pieter De Crem", aldus De Vriendt. (BRUNO FAHY)