Deze namiddag stellen de fractieleiders van CD&V, sp.a en N-VA het Handvest voor Vlaanderen voor. Aan die tekst wordt al jaren gewerkt. Nu is er een akkoord tussen de drie meerderheidspartijen. De oppositiepartijen kregen de tekst blijkbaar niet te zien. In De Standaard noemt Open Vld-fractieleider Sas van Rouveroij dat "schandelijk". Ook zijn Groen-collega Watteeuw heeft het over een "trieste manier van werken". "Zo'n Handvest moet er voor alle burgers zijn. Je zou verwachten dat alle partijen erbij zouden worden betrokken en dat er in het parlement zou worden gezocht naar een evenwicht dat door iedereen wordt gedragen", hekelt Watteeuw. (KME)

Deze namiddag stellen de fractieleiders van CD&V, sp.a en N-VA het Handvest voor Vlaanderen voor. Aan die tekst wordt al jaren gewerkt. Nu is er een akkoord tussen de drie meerderheidspartijen. De oppositiepartijen kregen de tekst blijkbaar niet te zien. In De Standaard noemt Open Vld-fractieleider Sas van Rouveroij dat "schandelijk". Ook zijn Groen-collega Watteeuw heeft het over een "trieste manier van werken". "Zo'n Handvest moet er voor alle burgers zijn. Je zou verwachten dat alle partijen erbij zouden worden betrokken en dat er in het parlement zou worden gezocht naar een evenwicht dat door iedereen wordt gedragen", hekelt Watteeuw. (KME)