Wat staat er niet in het plan? In tegenstelling tot N-VA zien de groenen af van een btw-verhoging. "Dat is een lineaire maatregel die mensen met beperkte middelen sterker raakt", motiveert voorzitter Wouter Van Besien. Ook morrelen aan de index is niet aan de orde. Een indexsprong of aanpassing moet de concurrentiekracht van de ondernemingen verhogen, maar doet dat door de koopkracht van de mensen te verlagen, luidt het. Wel wil Groen de lasten op arbeid verlagen. Daarvoor schuift de partij een Progressieve Werkgeversbijdrage naar voren. Het systeem houdt in dat eerst de werkgeversbijdragen gewoon worden berekend, maar dat er nadien een progressieve correctie op wordt toegepast. Voor de lonen die boven een bruto-referentieloon liggen, verandert er niets. Voor de lonen die eronder liggen, verlaagt de bijdrage met bijvoorbeeld 1 procentpunt per procent dat het loon onder het referentieloon ligt. De partij wil daar 500 miljoen euro in investeren. De groenen zien ook heil in een loonbonus. Het gaat om een fiscaal voordeel voor wiens loon onder het mediaanloon van 2.800 euro bruto zit. Volgens Groen zijn daarmee twee miljoen werkenden gemoeid. Ook hier is differentiëring mogelijk, zodat werkenden die verder onder het mediaanloon zitten, een hoger voordeel kunnen krijgen. Hier zou een enveloppe van een half miljard euro gemoeid zijn. (LOD)

Wat staat er niet in het plan? In tegenstelling tot N-VA zien de groenen af van een btw-verhoging. "Dat is een lineaire maatregel die mensen met beperkte middelen sterker raakt", motiveert voorzitter Wouter Van Besien. Ook morrelen aan de index is niet aan de orde. Een indexsprong of aanpassing moet de concurrentiekracht van de ondernemingen verhogen, maar doet dat door de koopkracht van de mensen te verlagen, luidt het. Wel wil Groen de lasten op arbeid verlagen. Daarvoor schuift de partij een Progressieve Werkgeversbijdrage naar voren. Het systeem houdt in dat eerst de werkgeversbijdragen gewoon worden berekend, maar dat er nadien een progressieve correctie op wordt toegepast. Voor de lonen die boven een bruto-referentieloon liggen, verandert er niets. Voor de lonen die eronder liggen, verlaagt de bijdrage met bijvoorbeeld 1 procentpunt per procent dat het loon onder het referentieloon ligt. De partij wil daar 500 miljoen euro in investeren. De groenen zien ook heil in een loonbonus. Het gaat om een fiscaal voordeel voor wiens loon onder het mediaanloon van 2.800 euro bruto zit. Volgens Groen zijn daarmee twee miljoen werkenden gemoeid. Ook hier is differentiëring mogelijk, zodat werkenden die verder onder het mediaanloon zitten, een hoger voordeel kunnen krijgen. Hier zou een enveloppe van een half miljard euro gemoeid zijn. (LOD)