'We hebben tegen dat M-decreet gestemd, niet omdat we tegen inclusie zijn, integendeel', zegt Meuleman, 'maar als je die inclusie invoert zonder daar de nodige middelen en de nodige ondersteuning tegenover staat, dan steven je op problemen af. Wat we nu hebben zien gebeuren was in feite 'an accident waiting to happen'.'

Meuleman wil dat de problemen in de volgende legislatuur worden aangepakt door meer middelen ervoor vrij te maken en meer zorgleerkrachten aan te stellen. 'We willen ook dat Welzijn en Onderwijs hiervoor meer gaan samenwerken, zodat leerlingen die problemen hebben, de leerkrachten krijgen die hen bijstaan', aldus Meuleman. 'Ook willen we dat er proefprojecten komen van campussen waar scholen voor gewoon onderwijs en scholen voor buitengewoon onderwijs samenwerken en van elkaar leren.'

'De bevraagde scholen melden dat nieuwe leerkrachten die van de lerarenopleiding komen onvoldoende voorbereid zijn op diverse scholen', stelt Jo De Ro vast. 'Daarnaast ondervinden leerkrachten te weinig ondersteuning om met leerlingen met een verhoogde zorgbehoefte te kunnen werken.

Open VLD ziet nog altijd niet waarom er een netgebonden ondersteuning zou moeten zijn voor kinderen met dyslexie, een gedragsprobleem of een fysieke beperking.

'Daarnaast valt het op dat het Rekenhof in driekwart van de scholen vaststelde dat ze moeilijk overweg kunnen met kinderen met gedragsproblemen', aldus de Open VLD'er in een reactie op het Rekenhof-rapport aan Belga. 'Scholen moeten dan ook beter ondersteund worden om preventief te kunnen werken én leerlingen voor wie het buitengewoon onderwijs beter geschikt is, zouden ook snel genoeg de overstap moeten kunnen maken. Hiertoe is dan wel een betere spreiding nodig van Type 3 scholen in het buitengewoon onderwijs.'

'Voor Open VLD blijft het essentieel dat bij de start van de volgende legislatuur het M-decreet grondig wordt bijgestuurd: netoverschrijdende en efficiënte ondersteuning van leerkrachten en leerlingen, meer aandacht binnen lerarenopleiding en nascholing voor dit thema, kleinere klassen indien er een kind met een gemotiveerd verslag in het gewoon onderwijs schoolloopt en leerlingvolgssystemen die gebruiksvriendelijker zijn en dubbel werk vermijden, zijn een aantal zaken waaraan wij denken", besluit Jo De Ro.

'We hebben tegen dat M-decreet gestemd, niet omdat we tegen inclusie zijn, integendeel', zegt Meuleman, 'maar als je die inclusie invoert zonder daar de nodige middelen en de nodige ondersteuning tegenover staat, dan steven je op problemen af. Wat we nu hebben zien gebeuren was in feite 'an accident waiting to happen'.' Meuleman wil dat de problemen in de volgende legislatuur worden aangepakt door meer middelen ervoor vrij te maken en meer zorgleerkrachten aan te stellen. 'We willen ook dat Welzijn en Onderwijs hiervoor meer gaan samenwerken, zodat leerlingen die problemen hebben, de leerkrachten krijgen die hen bijstaan', aldus Meuleman. 'Ook willen we dat er proefprojecten komen van campussen waar scholen voor gewoon onderwijs en scholen voor buitengewoon onderwijs samenwerken en van elkaar leren.''De bevraagde scholen melden dat nieuwe leerkrachten die van de lerarenopleiding komen onvoldoende voorbereid zijn op diverse scholen', stelt Jo De Ro vast. 'Daarnaast ondervinden leerkrachten te weinig ondersteuning om met leerlingen met een verhoogde zorgbehoefte te kunnen werken. Open VLD ziet nog altijd niet waarom er een netgebonden ondersteuning zou moeten zijn voor kinderen met dyslexie, een gedragsprobleem of een fysieke beperking.'Daarnaast valt het op dat het Rekenhof in driekwart van de scholen vaststelde dat ze moeilijk overweg kunnen met kinderen met gedragsproblemen', aldus de Open VLD'er in een reactie op het Rekenhof-rapport aan Belga. 'Scholen moeten dan ook beter ondersteund worden om preventief te kunnen werken én leerlingen voor wie het buitengewoon onderwijs beter geschikt is, zouden ook snel genoeg de overstap moeten kunnen maken. Hiertoe is dan wel een betere spreiding nodig van Type 3 scholen in het buitengewoon onderwijs.''Voor Open VLD blijft het essentieel dat bij de start van de volgende legislatuur het M-decreet grondig wordt bijgestuurd: netoverschrijdende en efficiënte ondersteuning van leerkrachten en leerlingen, meer aandacht binnen lerarenopleiding en nascholing voor dit thema, kleinere klassen indien er een kind met een gemotiveerd verslag in het gewoon onderwijs schoolloopt en leerlingvolgssystemen die gebruiksvriendelijker zijn en dubbel werk vermijden, zijn een aantal zaken waaraan wij denken", besluit Jo De Ro.