"Het Kamervoorzitterschap is niet zomaar een functie", beklemtonen fractieleiders Kristof Calvo en Jean-Marc Nollet in een brief aan de werkgroep Politieke Vernieuwing binnen de Kamer. "Het is een bijzonder belangrijke rol in onze parlementaire democratie. Hij of zij moet bruggen bouwen tussen meerderheid en oppositie en een motor worden van continue politieke vernieuwing."

Om daartoe te komen, willen de groenen de benoeming van de Kamervoorzitter loskoppelen van de regeringsonderhandelingen. Het aanduiden van de definitieve voorzitter zou dan snel na de verkiezingen kunnen gebeuren, ongeacht het verloop van de formatie.

De Kamervoorzitter moet ook "een vrouw of man zijn met duidelijke ambities voor het parlement en onze democratie" en moet minstens ook door een deel van de oppositie gedragen zijn, vinden de groenen. Daarom willen ze dat kandidaten vooraf met een visienota komen en op zoek zouden moeten naar een tweederdemeerderheid voor hun benoeming.

Voorts moet de Kamervoorzitter "honderd procent onafhankelijk" zijn en mag hij of zij voor Groen en Ecolo geen enkel ander publiek of privémandaat opnemen, zelfs niet als gemeenteraadslid. Het loon willen ze terugbrengen tot dat van de premier, eventueel aangevuld met een symbolische euro als eerste burger van het land. Op dit moment verdient de Kamervoorzitter maandelijks netto nog 16.925 euro, de premier zowat 11.000 euro.

Tot slot stellen de groenen nog voor om de voorzitter meteen voor de hele legislatuur te benoemen, weliswaar in combinatie met de mogelijkheid voor de Kamer om een motie van wantrouwen te stemmen.

"Het Kamervoorzitterschap is niet zomaar een functie", beklemtonen fractieleiders Kristof Calvo en Jean-Marc Nollet in een brief aan de werkgroep Politieke Vernieuwing binnen de Kamer. "Het is een bijzonder belangrijke rol in onze parlementaire democratie. Hij of zij moet bruggen bouwen tussen meerderheid en oppositie en een motor worden van continue politieke vernieuwing." Om daartoe te komen, willen de groenen de benoeming van de Kamervoorzitter loskoppelen van de regeringsonderhandelingen. Het aanduiden van de definitieve voorzitter zou dan snel na de verkiezingen kunnen gebeuren, ongeacht het verloop van de formatie. De Kamervoorzitter moet ook "een vrouw of man zijn met duidelijke ambities voor het parlement en onze democratie" en moet minstens ook door een deel van de oppositie gedragen zijn, vinden de groenen. Daarom willen ze dat kandidaten vooraf met een visienota komen en op zoek zouden moeten naar een tweederdemeerderheid voor hun benoeming. Voorts moet de Kamervoorzitter "honderd procent onafhankelijk" zijn en mag hij of zij voor Groen en Ecolo geen enkel ander publiek of privémandaat opnemen, zelfs niet als gemeenteraadslid. Het loon willen ze terugbrengen tot dat van de premier, eventueel aangevuld met een symbolische euro als eerste burger van het land. Op dit moment verdient de Kamervoorzitter maandelijks netto nog 16.925 euro, de premier zowat 11.000 euro. Tot slot stellen de groenen nog voor om de voorzitter meteen voor de hele legislatuur te benoemen, weliswaar in combinatie met de mogelijkheid voor de Kamer om een motie van wantrouwen te stemmen.