Het Agentschap Integratie en Inburgering organiseert inburgeringscursussen voor nieuwkomers, maar dat verloopt niet altijd even vlot. Momenteel wachten nog zeker 1.593 nieuwkomers op zo'n cursus, en dat al maanden of zelfs meer dan een jaar, schrijft De Standaard maandag.

Bevoegd minister Liesbeth Homans (N-VA) zegt dat er een evaluatie van de hervorming van de integratie- en inburgeringssector is gestart, maar dat gaat voor Groen-parlementslid An Moerenhout niet ver genoeg. Een externe doorlichting van het Agentschap is 'onafwendbaar', vindt zij.

'Integratie en inburgering zijn te belangrijk om over te laten aan minister Homans. Ze ontkent dat er problemen zijn. Het parlement moet zijn controlerende rol opnemen en overgaan tot een doorlichting van het Agentschap.'

Volgens Moerenhout is bovendien nog niet duidelijk of de Kruispuntbank Inburgering al operationeel is. 'De directie van het Agentschap beloofde dat de databank tegen de zomer van 2018 operationeel zou zijn, maar het is vandaag - ondanks herhaaldelijke vraag aan minister Homans - nog steeds hoogst onduidelijk of ze dat al is.'

De databank moet het mogelijk maken om een correct overzicht te krijgen op alle wachtrijen.

Het Agentschap Integratie en Inburgering organiseert inburgeringscursussen voor nieuwkomers, maar dat verloopt niet altijd even vlot. Momenteel wachten nog zeker 1.593 nieuwkomers op zo'n cursus, en dat al maanden of zelfs meer dan een jaar, schrijft De Standaard maandag. Bevoegd minister Liesbeth Homans (N-VA) zegt dat er een evaluatie van de hervorming van de integratie- en inburgeringssector is gestart, maar dat gaat voor Groen-parlementslid An Moerenhout niet ver genoeg. Een externe doorlichting van het Agentschap is 'onafwendbaar', vindt zij. 'Integratie en inburgering zijn te belangrijk om over te laten aan minister Homans. Ze ontkent dat er problemen zijn. Het parlement moet zijn controlerende rol opnemen en overgaan tot een doorlichting van het Agentschap.' Volgens Moerenhout is bovendien nog niet duidelijk of de Kruispuntbank Inburgering al operationeel is. 'De directie van het Agentschap beloofde dat de databank tegen de zomer van 2018 operationeel zou zijn, maar het is vandaag - ondanks herhaaldelijke vraag aan minister Homans - nog steeds hoogst onduidelijk of ze dat al is.' De databank moet het mogelijk maken om een correct overzicht te krijgen op alle wachtrijen.