Volgens Berx is het reglement zoals het nu is uitgeschreven in strijd met de Grondwet en het Europees recht, en houdt het in werking treden ervan het risico in dat België voor het Hof van Justitie wordt gedaagd wegens schending van het EU-recht. Bovendien zou het "met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid" tot gevolg hebben dat de stad Antwerpen geconfronteerd zou worden met "talloze kostelijke vorderingen tot terugbetaling van ten onrechte opgelegde en geïnde retributies". De beslissing van de gouverneur komt er nadat de Antwerpse gemeenteraadsleden Yasmine Kherbache (sp.a) en Meyrem Almaci (Groen) een klacht bij haar hadden ingediend tegen het gemeenteraadsbesluit. (JDH)

Volgens Berx is het reglement zoals het nu is uitgeschreven in strijd met de Grondwet en het Europees recht, en houdt het in werking treden ervan het risico in dat België voor het Hof van Justitie wordt gedaagd wegens schending van het EU-recht. Bovendien zou het "met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid" tot gevolg hebben dat de stad Antwerpen geconfronteerd zou worden met "talloze kostelijke vorderingen tot terugbetaling van ten onrechte opgelegde en geïnde retributies". De beslissing van de gouverneur komt er nadat de Antwerpse gemeenteraadsleden Yasmine Kherbache (sp.a) en Meyrem Almaci (Groen) een klacht bij haar hadden ingediend tegen het gemeenteraadsbesluit. (JDH)