Gouverneur John Kitzhaber verleende eveneens uitstel aan een gedetineerde wiens executie voor volgende maand gepland was. Volgens de gouverneur, die in 1996 en 1997 executies goedkeurde, is het huidige systeem niet correct. "Ik geloof niet dat deze executies ons meer veiligheid hebben gegeven", aldus Kitzhaber die verklaart eerdere beslissingen in verband met het goedkeuren van executies te betreuren. "Het waren de meest hartverscheurende en moeilijkste beslissingen die ik tijdens mijn ambtstermijn moest nemen. Het is tijd dat Oregon over een andere aanpak nadenkt. Ik weiger nog langer deel uit te maken van dit onrechtvaardige systeem." Steeds minder Amerikaanse staten maken gebruik van de doodstraf. Illinois, New Jersey en Nieuw-Mexico passen de straf niet langer toe, terwijl 34 staten het recht op executies behouden, maar slechts 12 daarvan maakten er in 2010 gebruik van. (JDE)

Gouverneur John Kitzhaber verleende eveneens uitstel aan een gedetineerde wiens executie voor volgende maand gepland was. Volgens de gouverneur, die in 1996 en 1997 executies goedkeurde, is het huidige systeem niet correct. "Ik geloof niet dat deze executies ons meer veiligheid hebben gegeven", aldus Kitzhaber die verklaart eerdere beslissingen in verband met het goedkeuren van executies te betreuren. "Het waren de meest hartverscheurende en moeilijkste beslissingen die ik tijdens mijn ambtstermijn moest nemen. Het is tijd dat Oregon over een andere aanpak nadenkt. Ik weiger nog langer deel uit te maken van dit onrechtvaardige systeem." Steeds minder Amerikaanse staten maken gebruik van de doodstraf. Illinois, New Jersey en Nieuw-Mexico passen de straf niet langer toe, terwijl 34 staten het recht op executies behouden, maar slechts 12 daarvan maakten er in 2010 gebruik van. (JDE)